- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 16 лютого 2017 р.

Інформація щодо створення судів – державна таємниця? (відповідь на запит від ВРУ і ЦДАВО)

Зберігаючи інтригу та подовжуючи насолоду від листування з фейковими органами, поки що не публікуватимемо надану відповідь від установи з назвою «Центральний державний архів вищих органів влади та управління України», на наш інформаційний запит, якою, як виявляється, є «секретна інформація» стосовно питання створення районних (міських) судів у місті Дніпропетровську.

Наш запит на відповідну інформацію до Верховної Ради України – органу, який згідно з положеннями чинного законодавства має ухвалювати подання Президента стосовно створення кожного окремо-конкретного суду, зазначений орган (ВРУ), посилаючись на закінчення терміну зберігання справ в своєму архіві, перенаправив запит до приватної установи «ЦДАВО України», де в порушення статті 34. Конституції України, за Наказом Міністерства юстиції України (№ 295/5 від 02.03.15) за підписом заступника директора архіву Берковської О. Б., нам заборонили «використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір».
Пропонуємо хронологію даного питання:
                                   Верховна Рада України                             
                                           вул. Михайла Грушевського, 5,
                    м. Київ, Київська область, 01008

                                           Громадянин України, Українець:
                                           Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                           м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49055
     e-mail: svf2011@ukr.net

Запит № 489/17 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Відповідно до частини першої і другої статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд утворюється і ліквідовується законом. Проект закону про створення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 32, 34, 55, 60, 124 і 125 Основного закону України та положеннями вищезазначеного чинного законодавства України, для встановлення правосубєктності (легітимності) нижчезазначених владних органів, у визначений законом строк,
                                                    
                                                     Прошу:

1.           Надати вичерпну публічну інформацію – копію Установчого документу (затвердженого Верховною Радою за підписом Президента України Закону) про створення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська;
2.           Надати вичерпну публічну інформацію – копію Установчого документу (затвердженого Верховною Радою за підписом Президента України Закону) про створення Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
3.           Надати вичерпну публічну інформацію – копію Установчого документу (затвердженого Верховною Радою за підписом Президента України Закону) про створення Кіровського районного суду міста Дніпропетровська;
4.           Надати вичерпну публічну інформацію – копію Установчого документу (затвердженого Верховною Радою за підписом Президента України Закону) про створення Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
5.           Надати вичерпну публічну інформацію – копію Установчого документу (затвердженого Верховною Радою за підписом Президента України Закону) про створення Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
6.           Надати вичерпну публічну інформацію – копію Установчого документу (затвердженого Верховною Радою за підписом Президента України Закону) про створення Самарського районного суду міста Дніпропетровська;
7.           Надати вичерпну публічну інформацію – копію Установчого документу (затвердженого Верховною Радою за підписом Президента України Закону) про створення Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
8.           Надати вичерпну публічну інформацію – копію Установчого документу (затвердженого Верховною Радою за підписом Президента України Закону) про створення Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська;
9.           Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину. 

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

   31 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В. Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
(ЦДАВО УКРАЇНИ)
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
Організаційно-правова форма
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
Назва юридичної особи
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код юридичної особи
03494349
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
ДЕРЖАВНА АРХІВІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ 37552598
Місцезнаходження юридичної особи
03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 24
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника: 37552598
Адреса засновника: 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СОЛОМ'ЯНСЬКА, будинок 24
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування
Розмір (грн.): 0.00
Види діяльності
Код КВЕД 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру (основний);
Код КВЕД 91.01 Функціювання бібліотек і архівів;
Код КВЕД 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Відомості про органи управління юридичної особи
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
МАКОВСЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА - керівник;

МАКОВСЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА - підписант
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 14.04.2000
Дата запису: 14.05.2007
Номер запису: 1 073 120 0000 013328
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Назва установчого документа
ВІДСУТНЯ?!!!
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою
Телефон 1: 275-36-66
Телефон 2: 275-76-11
Факс: 275-12-55

Хронологія запит/відповідь:

Так хто ж утворив суди? (інфозапити щодо районних судів Дніпропетровська)

КОНСТИТУЦІЯ: РОЗІБРАТИ «НА СУВЕНІРИ» (відповідь на інфозапит до ВРП)

В питанні легалізації судів Банкова прикривається указом президента-втікача (відповідь на запит до АП)


Інформація щодо створення судів – державна таємниця? (відповідь на запит від ВРУ і ЦДАВО)

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -