- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 17 лютого 2017 р.

Кругова порука: ВККСУ покриває суддів-порушників? (відповідь на запит до ВККСУ)

Manus manum lavat – рука руку миє
Звернувшись з запитами на інформацію, відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», ми розраховували на отримання повної, змістовної відповіді щодо конкретики своїх питань.
Не отримавши взагалі відповідей на наші інфозапити (як у випадку із Кіровським і Бабушкінським судами), або отримавши відверті відписки (як у випадку з Красногвардійським судом), ми звернулися до органу, який згідно до його повноважень є відповідальним за кваліфікацію суддів.

Низька кваліфікація суддів вищезазначених установ, які брутально порушують чинне законодавство – чи це не компетенція Вищої кваліфікаційної комісії суддів України?
То, можливо, це компетенція містера «кольта», або «парабеллума»?
Хронологія питання - запит/відповідь:
                            Вища кваліфікаційна комісія
                  суддів України (ВККСУ)
                                вул.  Механізаторів, 9, місто Київ,
                                                 Київська область, 03109

                                                 Громадянин України, Українець:
                                                 Філіпенко Сергій Веніамінович,
         місто Дніпро, 49055
                                                 e-mail: svf2011@ukr.net

                                            Скарга № 479/17 
    щодо порушення права на доступ до публічної інформації за                  
         Законом України "Про доступ до публічної інформації"
                        
   28 грудня 2016 року, я звернувся з інформаційним запитом (№ 455/16 – копія додається) до установи з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» і до цього часу відповіді так і не отримав.
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 32, 34, 55, 60, 124 і 125 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосуб’єктності (легітимності) владного органу та підтвердження компетентності суддів даної установи, у визначений законом строк,
                                                   
                                                     Прошу:

1.   Розглянувши мою скаргу по суті, поновити моє конституційне право на доступ до публічної інформації зобов’язавши установу з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» надати вичерпну, змістовну, публічну інформацію на мій інформаційний запит (№ 455/16 від 28.12.2016 – копія додається);
2.    Притягнути до дисциплінарної відповідальності керівництво установи з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» за грубе порушення моїх конституційних прав та ігнорування положень чинного законодавства, з опублікуванням відповідної інформації (про покарання) на офіційному веб-сайті ВККСУ;
3.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини скарги, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину. 

                                                   Додаток:
1.           Копія інформаційного запиту, без відповіді на нього, до/від установи з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» № 455/16 від 28.12.2016 – на 2 (двох) арк..;
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

   24 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.

                                              Скарга № 480/17 
   щодо порушення права на доступ до публічної інформації за                  
         Законом України "Про доступ до публічної інформації"

   28 грудня 2016 року, я звернувся з інформаційним запитом (№ 456/16 – копія додається) до установи з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» і до цього часу відповіді так і не отримав.
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 32, 34, 55, 60, 124 і 125 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосуб’єктності (легітимності) владного органу та підтвердження компетентності суддів даної установи, у визначений законом строк,
                                                   
                                                     Прошу:

1.   Розглянувши мою скаргу по суті, поновити моє конституційне право на доступ до публічної інформації, зобов’язавши установу з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» надати вичерпну, змістовну, публічну інформацію на мій інформаційний запит (№ 456/16 від 28.12.2016 – копія додається);
2.    Притягнути до дисциплінарної відповідальності керівництво установи з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» за грубе порушення моїх конституційних прав та ігнорування положень чинного законодавства, з опублікуванням відповідної інформації (про покарання) на офіційному веб-сайті ВККСУ;
3.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини скарги, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину. 

                                                   Додаток:
2.           Копія інформаційного запиту, без відповіді на нього, до/від установи з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» № 456/16 від 28.12.2016 – на 2 (двох) арк..;
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

   24 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В

                                             Скарга № 481/17 
 щодо порушення права на доступ до публічної інформації за                  
       Законом України "Про доступ до публічної інформації"
   28 грудня 2016 року, я вдруге звернувся з інформаційним запитом (№ 454/16 – копія додається) до державної установи з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» і, в черговий раз, отримав неповну, беззмістовну відповідь.
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 32, 34, 55, 60, 124 і 125 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосуб’єктності (легітимності) владного органу та підтвердження компетентності суддів даної установи, у визначений законом строк,
                                                   
                                                     Прошу:

1.   Розглянувши мою скаргу по суті, поновити моє конституційне право на доступ до публічної інформації зобов’язавши установу з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» надати вичерпну, змістовну, публічну інформацію на мій інформаційний запит (№ 454/16 від 28.12.2016 – копія додається);
2.    Притягнути до дисциплінарної відповідальності керівництво установи з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» за грубе порушення моїх конституційних прав та ігнорування положень чинного законодавства, з опублікуванням відповідної інформації (про покарання) на офіційному веб-сайті ВККСУ;
3.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини скарги, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину.                                                   
                                                  Додаток:
3.           Копії інформаційного запиту та відповіді на нього до/від установи з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» б/н від 22.07.2016 – на 4 (чотирьох) арк..;
4.           Копії інформаційного запиту та відповіді на нього до/від установи з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» від 28.12.2016 за № 454/16 – на 3 (трьох) арк..;
     Зміст звернення, та відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com    24 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -