- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 9 лютого 2017 р.

Дореформувались - деформувались: прокуратура втратила свій юридичний статус (відповідь на запит та запит до вищого органу)

   Ухвалений Верховною Радою Закон України «Про прокуратуру» (№ 1697-VII від 14.10.2014) не тільки не визначає алгоритму створення її системи, яка, зокрема, складається з регіональних, місцевих, військових і спеціалізованих прокуратур, цей «закон», навіть не визначає юридичного статусу даного утворення.

   Після ознайомлення з даним «витвором законотворчості», з вимогою підтвердження правосуб’єктності установи з назвою «Дніпропетровська місцева прокуратура № 4», яка виникла після реформування «на згарищі» двох районних прокуратур Красногвардійського і Ленінського районів міста Дніпропетровська, 3 лютого звернулись з відповідним інформаційним запитом до зазначеної установи. 7-го лютого отримали чергову беззмістовну відповідь.
   З огляду на це, звертаємось до вищого органу.
   Хронологія у зверненнях:
                                               Дніпропетровська місцева
                                               Прокуратура № 4                                             
                                               49006, Дніпропетровська область,
                                               місто Дніпро, вул. Робоча, 24-а

                                                Громадянин України, Українець:
                                                Філіпенко Сергій Веніамінович,
         місто Дніпро, 49055
               e-mail: svf2011@ukr.net

                                                 Запит № 492/17 
             про надання публічної інформації за Законом України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про прокуратуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 34, 55, 60, 68 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, у визначений законом строк,
                                                    Прошу:

1.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення юридичної особи з назвою «Дніпропетровська місцева прокуратура № 4»;
2.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з назвою «Дніпропетровська місцева прокуратура № 4»;
3.  Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу з назвою «Дніпропетровська місцева прокуратура № 4»;
4.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину.   
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    03 лютого 2017 року                                                       Філіпенко С. В.


                                              Прокуратура Дніпропетровської області
                                              пр.-т Д. Яворницького, 38, м. Дніпро,
                                              Дніпропетровська область, 49044

                                              Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                              svf2011@ukr.net

Запит № 495/17 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно зі статтею 19. Конституції України  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
  Ознайомившись з положеннями Закону України «Про прокуратуру» (№ 1697-VII від 14.10.2014) та попередньо звернувшись з інформаційним запитом (Запит № 492/17 від 03.02.2017 – копія додається), і отримавши неповну відповідь, до/від установи з назвою «Дніпропетровська місцева прокуратура № 4», звертаюсь до Прокуратури Дніпропетровської області, як до вищого органу.
   У вищезазначеному законі «Про прокуратуру» не виписано процедури щодо створення місцевих та регіональних прокуратур, а також, положеннями цього закону, не визначений їх юридичний статус.
    Крім того, частиною першою статті 1., вищезгаданого закону визначено, що Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції, в той час, як з тексту Основного закону виключено Розділ VII «Прокуратура» на підставі Закону № 1401-VIII від 02.06.2016.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст.316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації на власний розсуд,

Прошу:

1.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію в повному обсязі по суті інформаційного запиту № 492/17 – копія додається;
2.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копії установчих документів про створення установи з назвою «Прокуратура Дніпропетровської області»;
 3.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь, по суті запиту – письмово вказати причину. 

                                                      Додаток:

1.           Копія інформаційного запиту № 492/17 від 03.02.2017 – на 1 (одному) арк..;
2.           Копія відповіді (№ 12.1 вих 17 від 07.02.2017) за підписом керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4, радника юстиції Новікова О.- на 1 (одному) арк..;
3.           Витяг з Конституції України стосовно вилученого Розділу VII «Прокуратура» - на 1 (одному) арк..
     
09.02.2017                                                                            Філіпенко С. В.Далі буде…

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -