- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 7 лютого 2017 р.

Коли Конституція – сенс життя (звернення до роботодавця)

   Працюю охоронником у Видавничо-консалтинговій компанії «Баланс-Клуб» (ВКК «Баланс-Клуб»). Детально про двадцятип’яти річну діяльність одного з провідних лідерів на ринку України в сегменті професійних видавництв для бухгалтерів комерційної, аграрної та бюджетної сфер, можна дізнатися з багатьох відкритих джерел, але сьогодні мова, про інше.

   Аналізуючи і усвідомлюючи руйнівні процеси, які наразі відбуваються в Україні під ширмою реформ, вирішив звернутись до роботодавця з пропозицією щодо чіткого дотримання положень чинної Конституції та законів України починаючи з малого – відрахувань (у вигляді податків) з моєї заробітної плати.

                                                              Генеральному директору
                                                              ВКК «Баланс-Клуб»,
                                                              Позову А. Х.

                                                              охоронника сектора охорони,
                                                              Громадянина України, Українця,
                                                              Філіпенка С. В.

                                                  Звернення   

   Звертаюсь до Вас, як патріотично-свідома і небайдужа до подальшої долі своєї країни людина, а також, як законослухняний громадянин для якого слово Конституція України не порожній звук, а сенс життя.
   Сьогодні, в Україні свідомо, планомірно і методично впроваджується гібридний геноцид по винищенню конституційного (законного) власника національного багатства, в межах її кордонів, – українського народу.
   Цей процес втілюється через системне, штучне погіршення рівня соціального забезпечення життя громадян, нищення основ державності, спотворення фундаментальних засад місцевого самоврядування, виробництва, економіки, освіти, науки, охорони здоров’я, тощо.
   Населення країни вимирає. Рівень смертності стрімко зростає і вже перевищує рівень народжуваності. І все це, відбувається в 21 столітті, в центрі материкової Європи, в країні з потужним виробничим і сировинним потенціалом, багатими родовищами різноманітних корисних копалин, прісноводних ресурсів, найродючішими чорноземами, а головне – найпрацьовитішим і найталановитішим людським потенціалом.
   Сьогоднішня політика режиму гройсмана-порошенка та кишенькового парламенту (маріонеток олігархату), спрямована на знищення малого та середнього бізнесу, який, зазвичай, визначає рівень економічного розвитку всіх розвинених, демократичних країн Європи і Світу.
   Побудована за останніх 25-ть років «система державного устрою» в Україні, не відповідає та суперечить основам її конституційних положень, що породжує тотальне беззаконня та надвисокий рівень корупції з усіма супроводжуючими наслідками суспільної деградації.  
   Руйнація основ державності відбувається починаючи з ігнорування і нівелювання конституційних основ місцевого самоврядування, згідно з якими формується легітимно-інтегрована система державної виконавчої вертикалі з урахуванням і чітким, незаперечним усвідомленням того, що первинним суб’єктом місцевого самоврядування є територіальна громада (юридична особа публічного права), з чітко визначеними і зафіксованими межами адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста, району у місті), а також з наявними, відкритими реєстрами комунальної власності та власників.
   Відповідно до Конституції України, яка має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, побудова централізованої системи державних органів виконавчої влади, відбувається з чіткою прив’язкою до адміністративно-територіального устрою країни.
   Основним законом визначено, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через нею утворені органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (ст. 140. КУ).
   Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад (ст. 142. КУ).
   Згідно з положеннями Бюджетного кодексу України бюджети місцевого самоврядуванняце бюджети територіальних громад (юридичних осіб публічного права) сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах).
   Відповідно до положень статті 6. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.
   Згідно з положеннями статті 16., даного закону, органи місцевого самоврядування є юридичними особами!!!
   Відповідно до положень статті 81. Цивільного кодексу України юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації (ст. 87. ЦКУ).
   З огляду на конституційні засади органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19. КУ).
   Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (ст. 22).
   Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності (ст. 68. КУ).
      З огляду на зміст вищезазначених доводів, підкріплених базовими положеннями чинного законодавства, та враховуючи, що конституційно-правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством,

Прошу:

1.           На підставі даного звернення, до моменту встановлення конституційного ладу в Україні, через утворення у відповідності до чинного законодавства територіальних громад (юридичних осіб публічного права), з відповідними бюджетами, банківськими рахунками та реквізитами, призупинити відрахування у вигляді сплати податків з нарахованої мені суми заробітної плати на рахунки приватної установи з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському (Чечелівському) районі міста Дніпропетровська (Дніпра) Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» та спрямувати заощаджені фінансові ресурси (відрахування у вигляді податків) на розвиток і потреби Видавничо-консалтингової компанії «Баланс-Клуб»;
2.           Опублікувати дане звернення в наступному номері журналу «Баланс» у вигляді публікації, яка розміщена на сайті «Багнет Нації» з робочою назвою «Коли Конституція – сенс життя (звернення до роботодавця)».

Додаток:

1.           Копія інформаційного запиту № 458/17 від 04.01.2017 з відповіддю на нього до/від установи з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» – на 7 (сімох) арк..;
2.           Копії інформаційних запитів №№ 460/17 – 461/17 від 04.01.2017 з відповіддю на них до/від установи з назвою «Управління Державної казначейської служби України у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська у Дніпропетровській області – на11 (одинадцятьох) арк..;
3.           Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/ua/help) стосовно детальної інформації про юридичні особи, а також копії витягів відповідних Постанов Кабінету Міністрів України – на 13 (тринадцятьох) арк..;
4.           Витяг з сайту (http://b2btoday.com.ua/) щодо юридичної особи з назвою «Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області» - на 3 (трьох) арк..

       08.02.2017                                                         Філіпенко С. В.

Далі буде…

До відома:
Постано́ва (Regulation) – не більш, як декларація про наміри
1. Заключна частина протоколу засідання зборів, правління, президії та ін.;
2. Правовий акт, що приймається вищими й деякими центральними органами колегіального управління для розв'язання найважливіших і принципових завдань, що стоять перед даними органами, і встановлення стабільних норм, правил поведінки. (Вікіпедія) 

Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Організаційно-правова форма
ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Назва юридичної особи
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Ідентифікаційний код юридичної особи
26510514
Місцезнаходження юридичної особи
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
ВІДСУТНІ!!!
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 21.05.1997
Дата запису: 20.10.2005
Номер запису: 1 224 120 0000 018362
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 09.04.2004

ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39734820;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 16.04.2004;
Номер взяття на облік: 9148

ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39734820;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 01.04.2004;
Номер взяття на облік: 04020417943
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04020417943;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
03-01-2017; 07-12-2016; 28-11-2016; 12-10-2016; 04-08-2016; 04-07-2016; 03-06-2016; 19-05-2016; 19-05-2016; 05-05-2016; 06-04-2016; 03-11-2014

Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ЧЕЧЕЛІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
Організаційно-правова форма
ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Назва юридичної особи
ЧЕЧЕЛІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА
Ідентифікаційний код юридичної особи
34497571
Місцезнаходження юридичної особи
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПУШКІНА, будинок 65
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
ВІДСУТНІ!!!
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 21.05.1997
Дата запису: 23.06.2006
Номер запису: 1 224 120 0000 027563
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 14.08.2006

ДПI У КРАСНОГВАРДIЙСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39621406;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 17.07.2006;
Номер взяття на облік: Б/Н

ДПI У КРАСНОГВАРДIЙСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39621406;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 04.12.2012;
Номер взяття на облік: 04050121378
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04050121378;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)

Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ДПІ У КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА)
Організаційно-правова форма
ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Назва юридичної особи
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код юридичної особи
39621406
Місцезнаходження юридичної особи
49047, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 1А
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
ПОСТАНОВА КМУ № 311 від 06.08.2014
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата запису: 05.02.2015
Номер запису: 1 224 102 0000 071872
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 06.02.2015

ДПI У КРАСНОГВАРДIЙСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39621406;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 06.02.2015;
Номер взяття на облік: 7481

ДПI У КРАСНОГВАРДIЙСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39621406;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 06.02.2015;
Номер взяття на облік: 10000000342627
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000000342627;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 серпня 2014 р. № 311 
Київ
Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної фіскальної служби за переліком згідно з додатком 1.
2. Реорганізувати територіальні органи Міністерства доходів і зборів шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної фіскальної служби за переліком згідно з додатком 2.
3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК
Інд. 70Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 р. № 311
ПЕРЕЛІК 
територіальних органів ДФС, які утворюються
Дніпропетровська область

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області
Дніпропетровська митниця ДФС
Державна податкова інспекція в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС
Державна податкова інспекція у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС
Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС
Державна податкова інспекція у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС
Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС
Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС
Верхньодніпровська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
Дніпродзержинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
Західно-Донбаська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
Нікопольська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
Новомосковська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
Східно-Дніпровська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
Дніпропетровська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
Криворізька південна об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
Криворізька північна об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
Криворізька центральна об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС
Лівобережна об’єднана державна податкова інспекція м. Дніпропетровська Головного управління ДФС

Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЧЕЧЕЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРА
Організаційно-правова форма
ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Назва юридичної особи
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЧЕЧЕЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРА
Ідентифікаційний код юридичної особи
37989253
Місцезнаходження юридичної особи
49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ТІТОВА, будинок 7
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ № 651 від 15.06.2011
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата запису: 23.12.2011
Номер запису: 1 224 102 0000 053754
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 26.12.2011

ДПI У КРАСНОГВАРДIЙСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39621406;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 26.12.2011;
Номер взяття на облік: 44200

ДПI У КРАСНОГВАРДIЙСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39621406;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 23.12.2011;
Номер взяття на облік: 04050120451
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04050120451;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 червня 2011 р. № 651
Київ
Про утворення територіальних органів 
Державної казначейської служби
Кабінет Міністрів України  постановляє:
1. Утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної казначейської служби за переліком згідно з додатком.
2. Установити, що територіальні органи Державної казначейської служби, що утворюються  згідно з пунктом 1 цієї постанови, є правонаступниками прав та обов’язків територіальних органів Державного казначейства — урядового органу, що діяв у системі Міністерства фінансів.
Прем’єр-міністр України                                                    
М. АЗАРОВ Інд. 70
Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 
15 червня 2011 р. № 651
ПЕРЕЛІК 
територіальних органів
Державної казначейської служби
Дніпропетровська область
Головне управління Казначейства у Дніпропетровській області
Управління Казначейства у м. Вільногірську
Управління Казначейства у м. Дніпродзержинську
Управління Казначейства у м. Жовтих Водах
Управління Казначейства у м. Кривому Розі
Управління Казначейства в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу
Управління Казначейства у Жовтневому районі м. Кривого Рогу
Управління Казначейства у Тернівському районі м. Кривого Рогу
Управління Казначейства у Центрально-міському районі м. Кривого Рогу
Управління Казначейства у м. Марганці
Управління Казначейства у м. Нікополі
Управління Казначейства у м. Новомосковську
Управління Казначейства у м. Орджонікідзе
Управління Казначейства у м. Павлограді
Управління Казначейства у м. Першотравенську
Управління Казначейства у м. Синельниковому
Управління Казначейства у м. Тернівці
Управління Казначейства в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська
Управління Казначейства в Індустріальному районі м. Дніпропетровська
Управління Казначейства у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська
Управління Казначейства у Жовтневому районі м. Дніпропетровська
Управління Казначейства у Кіровському районі м. Дніпропетровська
Управління Казначейства у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська
Управління Казначейства у Ленінському районі м. Дніпропетровська
Управління Казначейства в Апостолівському районі
Управління Казначейства в Юр’ївському районі
Управління Казначейства у Васильківському районі
Управління Казначейства у Верхньодніпровському районі
Управління Казначейства у Дніпропетровському районі
Управління Казначейства у Криворізькому районі
Управління Казначейства у Криничанському районі
Управління Казначейства у Магдалинівському районі
Управління Казначейства у Межівському районі
Управління Казначейства у Нікопольському районі
Управління Казначейства у Новомосковському районі
Управління Казначейства у Павлоградському районі
Управління Казначейства у Петриківському районі
Управління Казначейства у Петропавлівському районі
Управління Казначейства у Покровському районі
Управління Казначейства у П’ятихатському районі
Управління Казначейства у Синельниківському районі
Управління Казначейства у Солонянському районі
Управління Казначейства у Софіївському районі
Управління Казначейства у Томаківському районі
Управління Казначейства у Царичанському районі

Управління Казначейства у Широківському районі

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -