- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 1 березня 2017 р.

Вища рада правосуддя, як і ВККСУ, відверто ігнорує українське законодавство (відповідь на скарги)

   Ми продовжуємо зясовувати природу виникнення районних судів міста Дніпропетровська.
   З відповідними запитами на інформацію, ми звернулися, безпосередньо, до Бабушкінського, Кіровського та Красногвардійського районних судів Дніпропетровська, але, в порушення норм чинного законодавства, відповідей так і не отримали.
   Наступним кроком, звернувшись до вищих органів в системі правосуддя (ВККСУ і ВРП), які відповідають за кадрову політику, а також за дотримання і виконання суддями чинного законодавства, на наші скарги, отримуємо чергові безглузді відписки.
   Отже, як збагнути, що є меншим злом – відверте ігнорування закону, чи тупі, беззмістовні відписки?
Хронологія питання: запит/відповідь
                  Вища рада правосуддя (ВРП)                            
                                           вул. Студентська, 12-а, м. Київ,
      Київська область, 04050

                                           Громадянин України, Українець:
                                           Філіпенко Сергій Веніамінович
                                           місто Дніпро, 49055
     e-mail: svf2011@ukr.net

                                          Скарга № 483/17 
       щодо порушення права на доступ до публічної інформації                             
                       відповідно до положень Закону України
                         "Про доступ до публічної інформації"
    28 грудня 2016 року, я звернувся з інформаційним запитом (№ 455/16 – копія додається) до установи з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» і до цього часу відповіді так і не отримав.
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 32, 34, 55, 60, 124 і 125 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосубєктності (легітимності) владного органу та підтвердження компетентності суддів даної установи, у визначений законом строк,
                                                   
                                                     Прошу:
1.   Розглянувши мою скаргу по суті, поновити моє конституційне право на доступ до публічної інформації зобовязавши установу з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» надати вичерпну, змістовну, публічну інформацію на мій інформаційний запит (№ 455/16 від 28.12.2016 – копія додається);
2.    Притягнути до дисциплінарної відповідальності керівництво установи з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» за грубе порушення моїх конституційних прав та ігнорування положень чинного законодавства, з опублікуванням відповідної інформації (про покарання) на офіційному веб-сайті ВККСУ;
3.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини скарги, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину. 

                                                   Додаток:
1.           Копія інформаційного запиту, без відповіді на нього, до/від установи з назвою «Кіровський районний суд міста Дніпропетровська» № 455/16 від 28.12.2016 – на 2 (двох) арк..;
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

   24 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.
                                          Скарга № 484/17 
       щодо порушення права на доступ до публічної інформації                             
                       відповідно до положень Закону України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   28 грудня 2016 року, я звернувся з інформаційним запитом (№ 456/16 – копія додається) до установи з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» і до цього часу відповіді так і не отримав.
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 32, 34, 55, 60, 124 і 125 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосубєктності (легітимності) владного органу та підтвердження компетентності суддів даної установи, у визначений законом строк,
                                                   
                                                     Прошу:
1.   Розглянувши мою скаргу по суті, поновити моє конституційне право на доступ до публічної інформації, зобовязавши установу з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» надати вичерпну, змістовну, публічну інформацію на мій інформаційний запит (№ 456/16 від 28.12.2016 – копія додається);
2.    Притягнути до дисциплінарної відповідальності керівництво установи з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» за грубе порушення моїх конституційних прав та ігнорування положень чинного законодавства, з опублікуванням відповідної інформації (про покарання) на офіційному веб-сайті ВККСУ;
3.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини скарги, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину. 

                                                   Додаток:
1.           Копія інформаційного запиту, без відповіді на нього, до/від установи з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» № 456/16 від 28.12.2016 – на 2 (двох) арк..;
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com
24 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В
                                          Скарга № 485/17 
       щодо порушення права на доступ до публічної інформації                             
                       відповідно до положень Закону України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   28 грудня 2016 року, я вдруге звернувся з інформаційним запитом (№ 454/16 – копія додається) до державної установи з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» і, в черговий раз, отримав неповну, беззмістовну відповідь.
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 32, 34, 55, 60, 124 і 125 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосубєктності (легітимності) владного органу та підтвердження компетентності суддів даної установи, у визначений законом строк,
                                                    
                                                     Прошу:
1.   Розглянувши мою скаргу по суті, поновити моє конституційне право на доступ до публічної інформації зобовязавши установу з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» надати вичерпну, змістовну, публічну інформацію на мій інформаційний запит (№ 454/16 від 28.12.2016 – копія додається);
2.    Притягнути до дисциплінарної відповідальності керівництво установи з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» за грубе порушення моїх конституційних прав та ігнорування положень чинного законодавства, з опублікуванням відповідної інформації (про покарання) на офіційному веб-сайті ВККСУ;
3.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини скарги, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину.                                                   
                                                  Додаток:
2.           Копії інформаційного запиту та відповіді на нього до/від установи з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» б/н від 22.07.2016 – на 4 (чотирьох) арк..;
3.           Копії інформаційного запиту та відповіді на нього до/від установи з назвою «Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська» від 28.12.2016 за № 454/16 – на 3 (трьох) арк..;
     Зміст звернення, та відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    24 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.


Визначаючи компетенцію: Закон України «Про Вищу раду правосуддя»
Стаття 3. Повноваження Вищої ради правосуддя
1. Вища рада правосуддя:
1) вносить подання про призначення судді на посаду;
2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;
3) забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді;
4) утворює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів;
5) розглядає скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;
6) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
7) надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом;
8) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
9) вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів;
10) ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;
11) ухвалює рішення про припинення відставки судді;
12) погоджує кількість суддів у суді;
13) затверджує Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему, Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальні управління, Положення про Службу судової охорони, Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень;
14) погоджує Типове положення про апарат суду, Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників;
15) надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів;
16) здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя;
17) затверджує за поданням Державної судової адміністрації України нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів;
18) погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду;
19) призначає на посаду та звільняє з посади Голову Державної судової адміністрації України, його заступників;
20) визначає за поданням Голови Державної судової адміністрації України граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь;
21) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
2. Вища рада правосуддя в зв’язку із реалізацією визначених законом повноважень бере участь у міжнародному співробітництві, у тому числі взаємодіє з іноземними закладами, установами та організаціями з питань правосуддя, може бути членом відповідних міжнародних асоціацій.

3. Вища рада правосуддя може залучати для виконання допоміжних і консультативних функцій органи суддівського самоврядування, установи та організації, суддів, суддів у відставці, адвокатів, прокурорів та інших спеціалістів, Громадську раду доброчесності за їхньою згодою на громадських засадах.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -