- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 26 лютого 2017 р.

Заплати за газ – стань злочинцем! (запити до АМКУ і Дніпроміськради)

Epistola поп erubescit (лат.) - Папір усе стерпить
Марк Тулій Цицерон
   Порада: не поспішайте платити за газ, не з’ясувавши деталей, кого ви фінансуєте.
   Днями, отримавши квитанцію за газ (від компанії з якою у мене відсутні будь-які договірні відносини), ідентифікував це як чергову погрозу та кваліфікував це, як кримінальний злочин: хтось, не зрозуміло за що, вимагає з мене гроші, і не малі…

   Перед тим, як звернутись до правоохоронних органів із заявою про злочин, спробуємо підтвердити інформацію про кіпрське походження газового монополіста на ринку Дніпропетровщини, а також перевірити інформацію щодо кінцевого бенефіціара (вигодонабувача).
   Отже, повторно звертаємось  до Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України із запитом на відповідну інформацію. Також запитаємо копії матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровськгаз збут» в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради – місцезнаходженні зазначеної справи, відповідно до інформації з сайту Мін’юсту.
   Папір стерпить усе. Я – не терпітиму!
                                             Дніпропетровське обласне
                                             територіальне відділення
                                             Антимонопольного комітету України
                                             пр-т Олександра Поля, 2-а, м. Дніпро,
                                             Дніпропетровська область, 49004


                                              Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                              svf2011@ukr.net

Запит № 505/17 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Вкотре, отримавши квитанцію від ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (компанії, з якою у мене відсутні будь-які договірні відносини), з вимогою сплатити 146 грн. 52 коп.. за начебто поставлений/спожитий у січні 2017 року побутовий газ, та загальним боргом в сумі 2524 грн. 83 коп., повторно звертаюсь до Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з метою отримання повної, публічної інформації.
   Нагадую, що відповідь на мій попередній запит на інформацію (№ 452/16 від 12.12.2016) до Вашої установи, виявилася неповною та залишила багато питань.
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст.316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою подальшого звернення до правоохоронних органів із заявою про злочин (шахрайство, вимагання), а також подальшого використання даної інформації в суді,,

                                                   Прошу:

1.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – підтвердити або спростувати інформацію стосовно кіпрського походження монополіста з назвою «Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровськгаз збут», який провадить свою господарську діяльність з газопостачання та газорозподілення на газовому ринку міста Дніпра та Дніпропетровської області;
2.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – підтвердити або спростувати інформацію (з сайту meganavigator.com (http://meganavigator.com/barcodes), про кінцевого бенефіціара (вигодонабувача), який знаходиться в США і Канаді (скриншот додається);
3.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.

                                                  Додаток:

1.           Копія протоколу № 10/12-2014 засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», від 10 грудня 2014 року в місті Нікосія (Кіпр) – на 1 (одному) арк.;
2.           Копія квитанції від ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» – на 1 (одному) арк.;
3.           Скриншот (знімок екрана монітора) з відповідними даними з сайту meganavigator.com (http://meganavigator.com/barcodes), із зазначенням кінцевого бенефіціара, відповідно до зазначеного штрих-коду в квитанції ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» - на 1 (одному) арк..;
4.           Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну особу ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» - на 7 (сімох) арк.

   Зміст звернення, та відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

     
27.02.2017                                                                            Філіпенко С. В.МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань


Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ"
(ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
LIMITED LIABILITY COMPANY "DNIPROPETROVSKGAZ ZBUT"
(LLC "DNIPROPETROVSKGAZ ZBUT")
Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи
39572642
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
Місцезнаходження юридичної особи
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 2
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
Код ЄДРПОУ засновника: 03340920
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 2
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000000.00


КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ВІДСУТНІЙ, ПІДСТАВА - ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування
Розмір (грн.): 1000000.00
Види діяльності
Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
Код КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання;
Код КВЕД 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
Код КВЕД 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (основний)
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
СОБОЛЬ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник з 10.12.2014
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата запису: 29.12.2014
Номер запису: 1 224 102 0000 071508
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Назва установчого документа
ВІДОМОСТІ ВІДСУТНІ(?)!!!
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 30.12.2014

ДНIПРОПЕТРОВСЬКE УПРАВЛIННЯ ОФIСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ:
Ідентифікаційний код органу: 40980025;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 30.12.2014;
Номер взяття на облік: 046314168807

ДНIПРОПЕТРОВСЬКE УПРАВЛIННЯ ОФIСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ:
Ідентифікаційний код органу: 40980025;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 30.12.2014;
Номер взяття на облік: 10000000322614
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000000322614;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 12
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою
Телефон 1: +3(0562)471701


                                              Департамент адміністративних послуг
                                              та дозвільних процедур
                                              Дніпропетровської міської ради
                                              вул. Старокозацька, 58, м. Дніпро,
                                              Дніпропетровська область, 49000

                                              Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                              svf2011@ukr.net

Запит № 507/17 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно статті 19. Конституції України  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських об’єднань, Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради визначений, як місцезнаходження реєстраційної справи нижчезазначеної установи (юридичної особи).
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст.316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації на власний розсуд,

Прошу:

3.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копії всіх наявних документів з реєстраційної справи компанії з назвою Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровськгаз збут»;
2.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.
     

27.02.2017                                                                            Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -