- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 20 березня 2017 р.

Виконавча служба Чечелівського району Дніпра підтвердила свій приватний статус (відповідь на скаргу і запит)

Після відвертого ігнорування першого нашого запиту на інформацію до Чечелівського відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, в якому ми запитували установчі документи на створення їх як юридичної особи публічного права та повторного звернення зі скаргою до Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (після надісланого нам акту про відсутність))) додатку до першої скарги), отримали відповідь-підтвердження приватного статусу зазначеної юридичної особи – «виконавчої служби».

Публікуємо відповідь (на фото):             
                                                       Управління державної виконавчої служби
                                               Головного територіального управління
                                               юстиції у Дніпропетровській області,
                                               49027, Дніпропетровська область,
                                               м. Дніпро, пр-т Д. Яворницького, 21-А

                                                 Громадянин України, Українець:
                                                 Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                          м. Дніпро, Дніпропетровська обл.. 49055
               e-mail: svf2011@ukr.net

                                             Скарга № 496/17 
       щодо порушення прав на доступ до публічної інформації                              
                       відповідно до положень Закону України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Згідно з статтею 19. Конституції України, статті 24. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також положень статті 8. Закону України «Про державну службу» органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   12 січня (поточного року) я звернувся із запитами на інформацію (№ 465/17 – копія додаються) до розпорядника публічної інформації, яким є Чечелівський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, з вимогою отримати копії установчих та реєстраційних документів про створення та реєстрацію, у відповідності до норм чинного законодавства, вищезазначеного органу, як юридичної особи публічного права, але відповіді, й досі, так і не отримав.
   В статті 81. Цивільного кодексу України (ЦПК) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. ЦПК юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Згідно з частиною 14. Положення про Міністерство юстиції України Мін'юст України є юридичною особою (публічного права), має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
   Враховуючи все вищезазначене, звертаюсь повторно (після Скарги № 491/17 від 02.02.2017) до вищого органу і,
                                                    Прошу:
1.    Вжити всіх можливих заходів для поновлення мого конституційного права на доступ до запитуваної публічної інформації, зобов’язавши розпорядника відповідної інформації надати відповідь на мій інформаційний запит № 465/17 (копія додається);
2.    Притягнути до юридичної відповідальності службових осіб, які порушують чинне законодавство і моє конституційне право, на доступ до публічної інформації, з розміщенням відповідної інформації (про покарання) на офіційному сайті вашої установи;
                                                   Додаток:
1.           Копія інформаційного запиту № 465/17 – на 2 (двох) арк..;
     Зміст відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com


  15 лютого 2017 року                                                       Філіпенко С. В.

ЗАПЕЧАТУВАННЯ КОНВЕРТА ВІДБУВАЛОСЬ ПІД ВІДЕОФІКСАЦІЮ


                                                                                          Філіпенко С. В.

Детальна інформація про юридичну особу


Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
(КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ ВДВС ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО МУЮ)
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
Організаційно-правова форма
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
Назва юридичної особи
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Ідентифікаційний код юридичної особи
33339669
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
Місцезнаходження юридичної особи
49000, ВУЛ.ЧИЧЕРІНА, БУД.100, КОРП.2, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., УКРАЇНА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника: 0015622
Адреса засновника: 01001, ВУЛ.ГОРОДЕЦЬКОГО, БУД.13, М.КИЇВ, КИЇВСЬКА, УКРАЇНА
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування
Розмір (грн.): 0.00
Види діяльності
Код КВЕД 75.11.4 УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ РАЙОНІВ, МІСТ, РАЙОНІВ У МІСТАХ (основний)
Відомості про органи управління юридичної особи
ДИРЕКТОР
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
ЗАЛІМСЬКИЙ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ - підписант;

ЗАЛІМСЬКИЙ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ - керівник;

АНТОНЮК ІРИНА ГЕННАДІЇВНА - голова комісії з припинення або ліквідатор
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата запису: 06.01.2005
Номер запису: 1 224 102 0000 006323
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Назва установчого документа
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата запису: 18.04.2006;
Номер запису: 12241110002006323;
Стан суб'єкта: припинено
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 75.11.4 УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ РАЙОНІВ, МІСТ, РАЙОНІВ У МІСТАХ
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою
Телефон 1: 342159 
Телефон 2: 357386

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -