- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 21 березня 2017 р.

Чиновники Дніпра продовжують ігнорувати закони (звернення до Уповноваженого ВР)

Чергове звернення до Уповноваженого Верховної Ради України відносно порушення чиновниками Дніпра права громадянина на доступ до публічної інформації, відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Публікуємо відповідні документи та відповіді-відписки (на фото):


                              Уповноваженому Верховної Ради
           України з прав людини 
                           Лутковській Валерії Володимирівні
                                             вул.. Інституцька, 21/8, місто Київ,
          Київська область, 01008

                                             Громадянин України, Українець:
                                             Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                    м. Дніпро, Дніпропетровська обл.. 49055
              
         e-mail: svf2011@ukr.net

                                     Звернення (вих. № 521/17) 
       щодо порушення права на доступ до публічної інформації                             
                       відповідно до положень Закону України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   У Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді, за ухвалою судді Суховарова А. В., від 13 січня 2017 року,  відкрито апеляційне провадження (№ 872/3/17) за моєю апеляційною скаргою на ухвалу судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В.. від 10 жовтня 2016 року, в адміністративній справі (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16), за моєю адміністративною позовною заявою до Дніпропетровської міської ради, про бездіяльність Дніпропетровської міської ради (вся інформація опублікована на сайті «Багнет Нації»: http://bagnetnacii.blogspot.com).
   Отже, запитувана мною інформація у її розпорядника (в даному випадку у Департаменту  адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради) конче необхідна для встановлення істини і законності в питанні, при розгляді вищезазначеної справи в апеляційній інстанції.
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
   Згідно з статтею 19. Конституції України, статті 24. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також положень статті 8. Закону України «Про державну службу» органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   10 березня (поточного року) я звернувся із запитами на інформацію (вих.. №№ 514/17 – 516/17 (три) – копії додаються) до розпорядника публічної інформації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, який, відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, є місцезнаходженням реєстраційних справ запитуваних в запитах на інформацію виконавчих органів місцевого самоврядування, а також комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради (витяг з реєстру з відмітками додається на підтвердження вищезазначеного).
   18 березня, від вищевказаної установи, за підписом директора Департаменту Пономарьова А. С., рекомендованими листами я вкотре отримав відповіді-відписки (три - копії додаються), які не відповідають змісту запитуваної інформації і де мені, вчергове. розтлумачують правила надання відомостей з Єдиного державного реєстру за окрему плату. Натомість, інформації про банківські реквізити та відповідний розрахунковий рахунок, не надається. 
   Враховуючи все вищезазначене, вважаю це порушенням чинного законодавства посадовими особами вищезазначеного департаменту, а також грубим, системним ігноруванням ними мого конституційного права на отримання публічної інформації, відповідно до Конституції і Закону України «Про доступ до публічної інформації».

   Керуючись положенням частини першої статті 17. Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якого парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України, сигналізуючи про системні порушення, вчергове звертаюсь до Вас і,
  
                                                    Прошу:
1.    Керуючись положеннями статті 17. Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», відповідно до положень Закону України «Про звернення громадян», прийняти та розглянути моє звернення (вих.. № 521/17) про порушення мого конституційного права на доступ до публічної інформації відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
2.    На підставі даного Звернення (вих.. № 521/17) відкрити провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина;
3.    Роз’яснити заходи, які я маю вжити як особа, яка подала дане звернення;
4.   Направити дане звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, а також контролювати розгляд цього звернення
                                                   Додаток:
1.           Скріплені разом копії інформаційного запиту № 514/17 від 10.03.2017 та відповіді № 17/01-35 від 13.03.2017 – на 3 (трьох) арк..;
2.           Скріплені разом копії інформаційного запиту № 515/17 від 10.03.2017 та відповіді № 18/01-35 від 13.03.2017 – на 8 (восьми) арк..;
3.           Скріплені разом копії інформаційного запиту № 516/17 від 10.03.2017 та відповіді № 19/01-35 від 13.03.2017 – на 4 (чотирьох) арк..;
4.           Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради визначено, як місцезнаходження реєстраційних справ зазначених у запитах юридичних осіб (департаментів, управлінь та комунальних підприємств) – на 22 (двадцяти двох) арк..;
     Зміст відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com


    21 березня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.

                                              Департамент адміністративних послуг
                                              та дозвільних процедур
                                              Дніпропетровської міської ради
                                              вул. Старокозацька, 58, м. Дніпро,
                                              Дніпропетровська область, 49000

                                              Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                               svf2011@ukr.net

Запит № 514/17 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"
   У Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді, за ухвалою судді Суховарова А. В., від 13 січня 2017 року,  відкрито апеляційне провадження (№ 872/3/17) за моєю апеляційною скаргою на ухвалу судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В.. від 10 жовтня 2016 року, в адміністративній справі (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16), за моєю адміністративною позовною заявою до Дніпропетровської міської ради, про бездіяльність Дніпропетровської міської ради.
   Згідно статті 19. Конституції України  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст.316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в якості доказової бази у суді,

Прошу:

1.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копії всіх наявних документів з реєстраційної справи органу з назвою «Виконавчмй комітет Дніпропетровської міської ради»;
2.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.
     
10.03.2017                                                                            Філіпенко С. В.


                                              Департамент адміністративних послуг
                                              та дозвільних процедур
                                              Дніпропетровської міської ради
                                              вул. Старокозацька, 58, м. Дніпро,
                                              Дніпропетровська область, 49000

                                              Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                              svf2011@ukr.net

Запит № 515/17 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   У Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді, за ухвалою судді Суховарова А. В., від 13 січня 2017 року,  відкрито апеляційне провадження (№ 872/3/17) за моєю апеляційною скаргою на ухвалу судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В.. від 10 жовтня 2016 року, в адміністративній справі (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16), за моєю адміністративною позовною заявою до Дніпропетровської міської ради, про бездіяльність Дніпропетровської міської ради.
   Згідно статті 19. Конституції України  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Згідно з статтею 16. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” всі органи місцевого самоврядування, які складають систему місцевого самоврядування в Україні, є юридичними особами..
   Відповідно до статті 81. Цивільного кодексу України юридична особа публічного права (департамент, управління, відділ) створюється Розпорядчим актом компетентного органу місцевого самоврядування (ради).
   Відповідно до статті 87. Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст.316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в якості доказової бази у суді,

Прошу:

1.               У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копії Розпорядчих актів про створення Дніпропетровською міською радою наступних комунальних підприємств, підпорядкованих відповідним департаментам, управлінням, відділам:


Департамент комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Міськсвітло» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради.
Міське комунальне підприємство «Дніпроавтоміст».
Міське комунальне підприємство «Дніпропетровські міські теплові мережі».
Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Міськзеленбуд» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Коменергосервіс» Дніпропетровської міської ради.
Міське комунальне підприємство «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» Дніпропетровської міської ради.

Департамент транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Міськавтопарк» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Дніпроміськтранс» Дніпропетровської міської ради.
Міське комунальне підприємство «Дніпропетровський електротранспорт».
Комунальне підприємство «Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради.

Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпропетровської міської ради.

Управління культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство культури «Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби».
Комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Редакція газети «Наше місто» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Дніпропетровська міська студія телебачення» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпропетровська» Дніпропетровської міської ради.

Управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Водно-спортивний комбінат» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Міський шахово-шашковий клуб ім.Й.Уріха» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Молодіжне творче об'єднання» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Спорт-Інвест» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Волейбольний клуб «Дніпро» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Молодь-Спорт» Дніпропетровської міської ради.

Управління торгівлі, харчової промисловості та сфери послуг департаменту споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Шкільне харчування «Райдуга»Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Шкільне харчування «Школяр» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Шкільне харчування «Мрія» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство  «Контакт» Дніпропетровської міської ради.

Управління з питань захисту прав споживачів департаменту споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності» Дніпропетровської міської ради.

Департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Благоустрій» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Транспортна інфраструктура» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Моніторингова агенція архітектури та містобудування» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство «Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради.

Департамент взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради.
Комунальне підприємство  «Муніципальна гвардія» Дніпропетровської міської ради.

Департамент промисловості, енергетики та підприємництва  Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія».
Комунальне підприємство «Дніпроековторресурс» Дніпропетровської міської ради.

Управління діловодства Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство Дніпропетровської міської ради «Міське управління справами».
Комунальне підприємство «СпецАТП» Дніпропетровської  міської ради.

Управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Еко Дніпро» Дніпропетровської міської ради.

Департамент забезпечення діяльності міської ради  аппарат Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Інфо-рада-Дніпро» Дніпропетровської міської ради.

Відділ з питань реклами Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради.

Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Міські комунальні платежі» Дніпропетровської міської ради.

Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради

Комунальне підприємство «Жилсервіс-1» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Жилсервіс-2» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 53» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Житлове господарство Кіровського району» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 22» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 25» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 34» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Реформжитло» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Експрес» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Житлове господарство Самарського району» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Міська комунальна центральна аварійно-диспетчерська служба» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Центральний» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Жилсервіс-9» Дніпропетровської міської ради
Комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради.

2.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.
     
10.03.2017                                                                            Філіпенко С. В.


                                              Департамент адміністративних послуг
                                              та дозвільних процедур
                                              Дніпропетровської міської ради
                                              вул. Старокозацька, 58, м. Дніпро,
                                              Дніпропетровська область, 49000

                                              Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                              svf2011@ukr.net

Запит № 516/17 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

      У Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді, за ухвалою судді Суховарова А. В., від 13 січня 2017 року,  відкрито апеляційне провадження (№ 872/3/17) за моєю апеляційною скаргою на ухвалу судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В.. від 10 жовтня 2016 року, в адміністративній справі (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16), за моєю адміністративною позовною заявою до Дніпропетровської міської ради, про бездіяльність Дніпропетровської міської ради.
   Згідно статті 19. Конституції України  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Згідно з статтею 16. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” всі органи місцевого самоврядування, які складають систему місцевого самоврядування в Україні, є юридичними особами..
   Відповідно до статті 81. Цивільного кодексу України юридична особа публічного права (департамент, управління, відділ) створюється Розпорядчим актом компетентного органу місцевого самоврядування (ради).
   Відповідно до статті 87. Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст.316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в якості доказової бази у суді,

Прошу:

1.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копії Розпорядчих актів про створення Дніпропетровською міською радою наступних виконавчих органів місцевого самоврядування (департаментів, управлінь, відділів тощо):

- Департаменту транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту соціальної політики Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту охорони здоров’я населення  Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту громадського правопорядку і цивільного захисту Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту забезпечення діяльності Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпропетровської міської ради;
- Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради;
- Управління інформаційної політики Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту по роботі з активами Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту благоустрою та інфраструктури  Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради;
- Управління інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради;
- Управління правового забезпечення Дніпропетровської міської ради;
- Управління по роботі зі зверненнями громадян Дніпропетровської міської ради;
- Управління аудиту та контролю Дніпропетровської міської ради;
- Управління з господарських питань Дніпропетровської міської ради;
- Управління майном колишнього селища міського типу Таромське Дніпропетровської міської ради;

2.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.
     
10.03.2017                                                                            Філіпенко С. В.


Детальна інформація про юридичну особу
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ТРАНСПОРТУВАННЯ ПОКУПНОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ "ТЕПЛОТРАНС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КП "ТПТЕ ТЕПЛОТРАНС")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
Організаційно-правова форма
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Назва юридичної особи
" ТРАНСПОРТУВАННЯ ПОКУПНОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ "ТЕПЛОТРАНС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код юридичної особи
32560611
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
Місцезнаходження юридичної особи
49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАКАРОВА, будинок 32
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: 26510514
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, будинок 75
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 63313393.79
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування
Розмір (грн.): 63313393.79
Види діяльності
Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;
Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання;
Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний)
Відомості про органи управління юридичної особи
ДИРЕКТОР
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
КІТ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник (згідно статуту)
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 04.08.2003
Дата запису: 22.02.2005
Номер запису: 1 224 120 0000 008075
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Назва установчого документа
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 06.08.2003

ДПI У ЧЕЧЕЛIВСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39621406;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 12.08.2003;
Номер взяття на облік: 9798

ДПI У ЧЕЧЕЛIВСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39621406;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 31.01.2008;
Номер взяття на облік: 04050216492
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04050216492;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 17
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 20-02-2017; 17-02-2017; 06-12-2016; 06-12-2016; 06-12-2016; 06-12-2016; 06-12-2016; 26-08-2016; 17-08-2016; 17-08-2016; 03-06-2016; 03-06-2016; 03-06-2016; 03-06-2016; 27-04-2016; 26-04-2016; 26-04-2016; 28-03-2016; 10-03-2015; 03-03-2015; 09-02-2015; 31-01-2015; 31-01-2015; 06-01-2015; 05-11-2014; 04-07-2013; 07-11-2012; 28-10-2011
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою
Телефон 1: 996319 
Факс: 3713168

Детальна інформація про юридичну особу
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
Організаційно-правова форма
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Назва юридичної особи
"ІНФО-РАДА-ДНІПРО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код юридичної особи
36094821
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
Місцезнаходження юридичної особи
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: 26510514
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2137546.22
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування
Розмір (грн.): 2137546.22
Дата закінчення формування: 31.12.2008
Види діяльності
Код КВЕД 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання;
Код КВЕД 58.14 Видання журналів і періодичних видань (основний);
Код КВЕД 58.19 Інші види видавничої діяльності;
Код КВЕД 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням;
Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Відомості про органи управління юридичної особи
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 12.05.2016 (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ)
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата запису: 08.09.2008
Номер запису: 1 224 102 0000 043946
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Назва установчого документа
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 09.09.2008

ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39734820;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 09.09.2008;
Номер взяття на облік: 13972

ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39734820;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 08.09.2008;
Номер взяття на облік: 04020326866
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 58.14 Видання журналів і періодичних видань
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04020326866;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 30
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою
Телефон 1: +38(067)153723
Адреса електронної пошти: inforadadnipro@gmail.com

Детальна інформація про юридичну особу
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КП "ТЕПЛОЕНЕРГО")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
Організаційно-правова форма
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Назва юридичної особи
"ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код юридичної особи
32688148
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
Місцезнаходження юридичної особи
49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 37
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: 26510514
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 408086636.00
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування
Розмір (грн.): 408086636.00
Види діяльності
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження;
Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний);
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Відомості про органи управління юридичної особи
ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
КЛИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 19.08.2015
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 06.10.2003
Дата запису: 13.04.2006
Номер запису: 1 224 120 0000 025607
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Назва установчого документа
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 29.10.2003

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОБОРНОМУ РАЙОНI М. ДНIПРА ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39545734;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 30.10.2003;
Номер взяття на облік: 12348

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОБОРНОМУ РАЙОНI М. ДНIПРА ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39545734;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 11.11.2003;
Номер взяття на облік: 04030225517
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04030225517;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 17
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
26-08-2016; 08-08-2016; 03-08-2016; 25-07-2016; 11-04-2016; 15-02-2016; 15-02-2016; 15-02-2016; 12-02-2016; 14-01-2016; 01-12-2015; 23-11-2015; 23-11-2015; 11-11-2015; 26-10-2015; 23-03-2015; 27-01-2015; 27-01-2015; 27-01-2015; 27-01-2015; 16-01-2015; 27-08-2014; 03-03-2014; 21-02-2014; 31-01-2014; 17-01-2014; 17-01-2014; 11-11-2013; 23-07-2013; 03-07-2013; 05-04-2013; 05-04-2013; 20-09-2012; 20-09-2012; 20-09-2012; 02-07-2012; 18-09-2011
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою
Телефон 1: +380563743000

Детальна інформація про юридичну особу
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
( КП "ДНІПРОВОДОКАНАЛ")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
Організаційно-правова форма
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Назва юридичної особи
"ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код юридичної особи
03341305
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
Місцезнаходження юридичної особи
49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 21-А
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: 26510514
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 725960136.59
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування
Розмір (грн.): 725960136.59
Види діяльності
Код КВЕД 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
Код КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання;
Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання;
Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води (основний);
Код КВЕД 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
Відомості про органи управління юридичної особи
ДИРЕКТОР
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
КОРДИШ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ - керівник з 29.04.2016
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 14.08.2003
Дата запису: 26.01.2005
Номер запису: 1 224 120 0000 007018
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Назва установчого документа
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
ПІБ розпорядника майна/санатора
24.01.2013 - порушено справу про банкрутство
Підстава: за судовим рішенням про банкрутство
Судове рішення: Судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи №904/397/13-г від 14.01.2013
Найменування суду: ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дата набуття чинності: 14.01.2013
Розпорядник майна: ПІПА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 01.06.1993

ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39734820;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 10.07.1992;
Номер взяття на облік: 19748

ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39734820;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 14.08.2003;
Номер взяття на облік: 04020203223
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04020203223;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 37
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
22-12-2016; 26-05-2016; 22-03-2016; 17-06-2015; 14-05-2015; 16-04-2015; 08-08-2014; 20-05-2014; 14-12-2013; 14-10-2013; 29-08-2013; 15-08-2013; 31-07-2013; 03-07-2013; 29-05-2013; 18-05-2013; 12-04-2013; 11-02-2013; 22-10-2012; 18-09-2012; 14-09-2012; 05-09-2012; 27-08-2012; 27-08-2012; 20-08-2012; 27-07-2012; 15-06-2012; 25-04-2012; 25-04-2012; 29-03-2012; 28-02-2012; 13-02-2012; 07-02-2012; 07-02-2012; 06-05-2011; 22-04-2011; 02-04-2010; 25-01-2010; 11-12-2009; 05-10-2009; 05-10-2009; 05-10-2009; 22-07-2009; 10-07-2009
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою
Телефон 1: +38(0567)446460

Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
УПРАВЛІННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО УПРАВЛІННЮ МАЙНОМ КОЛИШНЬОГО СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ ТАРОМСЬКЕ
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності
Організаційно-правова форма
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
Назва юридичної особи
УПРАВЛІННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО УПРАВЛІННЮ МАЙНОМ КОЛИШНЬОГО СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ ТАРОМСЬКЕ
Ідентифікаційний код юридичної особи
26328092
Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
Місцезнаходження юридичної особи
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 5
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: 26510514
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, будинок 75
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування
Розмір (грн.): 0.00
Види діяльності
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру (основний)
Відомості про органи управління юридичної особи
ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
РЕВЕНКО КЛАВДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - керівник з 11.12.2015 (в.о. начальника управління);

РЕВЕНКО КЛАВДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - голова комісії з припинення або ліквідатор
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 18.12.2002
Дата запису: 16.02.2006
Номер запису: 1 224 120 0000 023823
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Назва установчого документа
Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
15.04.2016 - в стані припинення
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
15.05.2016
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 31.01.2003

ДПI У НОВОКОДАЦЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛ.:
Ідентифікаційний код органу: 39497010;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 11.02.2003;
Номер взяття на облік: 4233

ДПI У НОВОКОДАЦЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛ.:
Ідентифікаційний код органу: 39497010;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 20.02.2003;
Номер взяття на облік: 04070211816
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04070211816;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою
Телефон 1: +380567494140
Телефон 2: +380567494663

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -