- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 5 березня 2017 р.

Вчергове, Уповноваженому ВР щодо порушеного права на доступ до публічної інформації

Чергові відписки (на фото) на вимогу отримати установчі документи з реєстраційних справ про створення апеляційних і господарських судів у місті Дніпропетровську.
   Без зайвих сподівань і ілюзій на відновлення порушеного конституційного права щодо отримання публічної інформації, згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації», звертаємось до Уповноваженого Верховної Ради України із зверненням-скаргою на дії посадових осіб.

                              Уповноваженому Верховної Ради
           України з прав людини 
                           Лутковській Валерії Володимирівні
                                             вул.. Інституцька, 21/8, місто Київ,
          Київська область, 01008

                                             Громадянин України, Українець:
                                             Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                    м. Дніпро, Дніпропетровська обл.. 49055
         e-mail: svf2011@ukr.net

                                           Звернення № 512/17 
       щодо порушення прав на доступ до публічної інформації                             
                       відповідно до положень Закону України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Згідно з статтею 19. Конституції України, статті 24. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також положень статті 8. Закону України «Про державну службу» органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   20 лютого (поточного року) я звернувся із запитами на інформацію (вих.. №№ 498/17 – 503/17 (шість) – копії додаються) до розпорядника публічної інформації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, який, відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є місцезнаходженням реєстраційних справ Дніпропетровського окружного адміністративного суду, Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, Господарського суду Дніпропетровської області, Апеляційного суду Дніпропетровської області, Дніпропетровського апеляційного господарського суду та Дніпропетровського районного суду, з вимогою отримати копії установчих та реєстраційних документів про створення та реєстрацію, у відповідності до норм чинного законодавства, вищезазначених органів (судів), як юридичних осіб публічного права.
   02 березня, листом я отримав відповіді (копії додаються) від вищезазначеної установи – розпорядника відповідної публічної інформації, за підписом директора Департаменту Пономарьова А. С. та в черговий раз переконався у низькій кваліфікації і некомпетентності даного чиновника, яким підписані безглузді, беззмістовні, абстрактні відповіді «ні про що».
   Відповідно до частини першої і другої статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд утворюється і ліквідовується законом.
   Проект закону про створення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.
   В статті 81. Цивільного кодексу України (ЦПК) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. ЦПК юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Частиною восьмою статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд є юридичною особою (публічного права), якщо інше не визначено законом.
   Враховуючи все вищезазначене та маючи величезний негативний досвід блокування подібних звернень представницькими і виконавчими органами місцевого самоврядування, прокуратурою та судами міста Дніпра (всі дані опубліковані на сайті «Багнет Нації»), звертаюсь до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і,
                                                    Прошу:
1.    Керуючись положеннями статті 17. Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», відповідно до положень Закону України «Про звернення громадян», прийняти та розглянути моє звернення про порушення мого конституційного права на доступ до публічної інформації відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
2.    На підставі даного Звернення № 512/17 відкрити провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина;
3.    Роз’яснити заходи, які я маю вжити як особа, яка подала дане звернення;
4.   Направити дане звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, а також контролювати розгляд цього звернення
                                                   Додаток:
1.           Копія інформаційного запиту № 498/17 від 20.02.2017 та копія відповіді № 9/01-35 від 21.02.2017 – на 3 (трьох) арк..;
2.           Копія інформаційного запиту № 499/17 від 20.02.2017 та копія відповіді № 10/01-35 від 21.02.2017 – на 3 (трьох) арк..;
3.           Копія інформаційного запиту № 500/17 від 20.02.2017 та копія відповіді № 11/01-35 від 21.02.2017 – на 3 (трьох) арк..;
4.           Копія інформаційного запиту № 501/17 від 20.02.2017 та копія відповіді № 12/01-35 від 21.02.2017 – на 3 (трьох) арк..;
5.           Копія інформаційного запиту № 502/17 від 20.02.2017 та копія відповіді № 13/01-35 від 21.02.2017 – на 3 (трьох) арк..;
6.           Копія інформаційного запиту № 503/17 від 20.02.2017 та копія відповіді № 14/01-35 від 21.02.2017 – на 3 (трьох) арк..;
     Зміст відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    04 березня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.


                                              Департамент адміністративних послуг
                                              та дозвільних процедур
                                              Дніпропетровської міської ради
                                              вул. Старокозацька, 58, м. Дніпро,
                                              Дніпропетровська область, 49000

                                              Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                              svf2011@ukr.net

Запит № 498/17 – 503/17 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно статті 19. Конституції України  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських об’єднань, Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради визначений, як місцезнаходження реєстраційної справи нижчезазначеної установи (юридичної особи).
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст.316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації на власний розсуд,

Прошу:

1.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копії всіх наявних документів з реєстраційної справи органу з назвою «Дніпропетровський окружний адміністративний суд», «Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд», «Господарський суд Дніпропетровської області», «Апеляційний суд Дніпропетровської області», «Дніпропетровський апеляційний господарський суд», «Дніпропетровський районний суд»;
2.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.
     

20.02.2017                                                                            Філіпенко С. В.


Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -