- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 9 березня 2017 р.

Слуги диявола йдіть у пекло! (заява про відвід колегії суддів і запит по їхні грішні душі)

Впевнений, вони дуже добре усвідомлюють свою відповідальність за факт узурпації судової гілки влади та привласнення суддівських повноважень, але, в передсмертних судорогах, продовжують зухвало і нахабно порушувати писані правила, тим більше в такій унікальній адміністративній справі, де під сумнівом опинилась «її величність», - легітимність (законність) Дніпроміськради та її всієї виконавчої структури (виконкому, департаментів, управлінь і комунальних підприємств). Це підтверджують неспростовні факти. Далі буде…

                                                Дніпропетровський апеляційний
                                                адміністративний суд,
                                Дніпропетровська область, 49083,
                                                м. Дніпро, пр.-т Слобожанський, 29

                                                Громадянин України, Українець:
                                                Філіпенко Сергій Веніамінович,
        місто Дніпро, 49055
              e-mail: svf2011@ukr.net

 Заява 
                                     про відвід судової колегії
   Заявляю про відвід судової колегії Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого судді Суховарова А. В. та суддів Головко О. В. і Ясенової Т. І.
    Згідно п. 4 ч. 1 статті 27 КАС України, «суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи за наявності інших підстав, які викликають сумнів в неупередженості судді».
   Підстави, які викликають сумніви в неупередженості судді-доповідача та судової колегії в цілому, полягають в наступному:
   У Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді, за ухвалою судді Суховарова А. В., від 13 січня 2017 року,  відкрито апеляційне провадження (№ 872/3/17) за моєю апеляційною скаргою на ухвалу судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В.. від 10 жовтня 2016 року, в адміністративній справі (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16), за моєю адміністративною позовною заявою до Дніпропетровської міської ради, про бездіяльність Дніпропетровської міської ради.   
   Після ознайомлення з матеріалами справи 06 березня 2017 року, за власної ініціативи, зовсім випадково (в умовах відсутності будь-якого інформування мене належним чином про розгляд моєї апеляційної скарги), мною встановлено, що вищезазначена справа буде слухатись в порядку (чомусь (?)) письмового провадження 14 березня 2017 року о 10:00 колегією суддів у складі: головуючого судді Суховарова А. В. та суддів Головко О. В. і Ясенової Т. І.
   Зазначу, що відповідно до положень частини 1 статті 195(1) КАСУ апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом одного місяця з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.
   Згідно з положеннями статті 195. КАС України суд апеляційної інстанції може дослідити докази, які не досліджувалися у суді першої інстанції, з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до суду першої інстанції або необґрунтованим відхилення їх судом першої інстанції. Суд апеляційної інстанції може дослідити також докази, які досліджувалися судом першої інстанції з порушенням вимог цього Кодексу.
   З огляду на положення статті 190. Кодексу адміністративного судочинства України підготовка справи до апеляційного розгляду відбувається наступним чином:
1. Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття апеляційного провадження:
1) з'ясовує склад учасників адміністративного процесу;
2) надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копією апеляційної скарги, інформацією про їхні права та обов'язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу;
3) з'ясовує обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;
4) з'ясовує, які обставини визнаються та які заперечуються особами, що беруть участь у справі;
5) пропонує особам, що беруть участь у справі, подати нові докази, на які вони посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, що подала апеляційну скаргу, або з власної ініціативи;
6) вирішує інші письмово заявлені клопотання осіб, які беруть участь у справі;
7) вирішує питання про можливість письмового провадження за наявними у справі матеріалами у суді апеляційної інстанції;
8) вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду справи.
2. Усі судові рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи до апеляційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Копії ухвал надсилаються особам, які беруть участь у справі.
3. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає справу до апеляційного розгляду.
   Прикро констатувати, але чіткого дотримання перелічених норм, зазначених статей КАС України, суддею-доповідачем дотримано. не було, а судді колегії, не наполягли на дотриманні головуючим вимог чинного законодавства. Даний факт ставить під сумнів компетентність і неупередженість визначеної колегії суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду при розгляді вищезазначеної апеляційної скарги. Адже, в умовах інформаційного вакууму, я не мав можливостей в повній мірі скористатися своїм законним правом на неупереджене, обґрунтоване судочинство, яке здійснюється за принципами законності і верховенства права.
   Хочу наголосити, що згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Отже, з огляду на вищезазначене, маючи певні сумніви, висловлюю недовіру та використовуючи своє законне право, заявляю про відвід судової колегії у складі: головуючого судді Суховарова А. В. та суддів Головко О. В. і Ясенової Т. І.
   Про всі подальші дії, рішення і призначення, які стосуються розгляду моєї апеляційної скарги Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом, прошу інформувати мене своєчасно, у відповідності до вимог чинного законодавства, через надання інформації у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
    Зміст даної заяви, про відвід судової колегії, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

   10 березня 2017 року                                                  Філіпенко С. В.
                                                Дніпропетровський апеляційний
                                                адміністративний суд,
                                Дніпропетровська область, 49083,
                                                м. Дніпро, пр.-т Слобожанський, 29

                                                Громадянин України, Українець:
                                                Філіпенко Сергій Веніамінович,
        місто Дніпро, 49055
              e-mail: svf2011@ukr.net

Запит № 513/17 
            про надання публічної інформації за Законом України
                        "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   Відповідно до статті 124. Конституції правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
   Згідно до статті 127. (КУ) правосуддя здійснюють судді.
   Керуючись положеннями статті 128. Конституції призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
   Згідно з положеннями статті 51. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судді, голови судів та їх заступники, судді у відставці мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України. Посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду, судді у відставці підписує Президент України.  
   Відповідно до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних, затверджене Рішенням Ради суддів України від 25.04.2014 № 23, Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Конституцією та Законом  України «Про судоустрій і статус суддів».

      У відповідності до частини шостої статті 56. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя повинен додержуватися присяги. 

   З огляду на положення статті 57., вищезазначеного закону, особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді.

   Керуючись положеннями Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», для з’ясування всіх обставин розгляду моєї апеляційної скарги, у визначений законом строк,
                                                    ПРОШУ:

1.           Надати копію витягу про прийняття та реєстрацію моєї апеляційної скарги Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом;
2.    Надати копію ухвали судді Суховарова А. В., від 13 січня 2017 року, про  відкриття апеляційного провадження (№ 872/3/17), за моєю апеляційною скаргою, у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді;
3.  Надати копії суддівських посвідчень суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Суховарова А. В., Головко О. В. і Ясенової Т. І.;
4.    Надати копії присяги судді, складених у відповідності з вимогами чинного законодавства суддями Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Суховаровим А. В., Головко О. В. і Ясеновою Т. І.;
5.    Надати копії декларацій про доходи за 2016 рік суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Суховарова А. В., Головко О. В. і Ясенової Т. І.;
6.  Надати копію договору оренди займаних приміщень Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом за адресою перебування: м. Дніпро, пр.-т Слобожанський, 29;
7.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

   10 березня 2017 року                                                  Філіпенко С. В.
                                              Дніпропетровський апеляційний
                                              адміністративний суд,
                              Дніпропетровська область, 49083,
                                              місто Дніпро, пр.-т Слобожанський, 29,                                
                                              Суддя: Суховаров А. В.

                                              Позивач: Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                      місто Дніпропетровськ, 49055
           e-mail: svf2011@ukr.net

                                               КЛОПОТАННЯ
      про ознайомлення з матеріалами Апеляційної скарги (справа     
   № 872/3/17) по адміністративній справі (справа № 200/16195/16-а,                   
                               провадження № 2а/200/632/16)

   У провадженні Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду знаходиться апеляційна скарга (справа № 872/3/17) по адміністративній справі за моєю адміністративною позовною заявою до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16) щодо бездіяльності представницького органу місцевого самоврядування, Дніпропетровської міської ради.
   Відповідно до п. 2, ч. 3, статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи.
   Керуючись положеннями статті 119. Кодексу адміністративного судочинства особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть знайомитися з матеріалами адміністративної справи, робити з них виписки та копії.
   Враховуючи положення вищезазначених статей Кодексу адміністративного судочинства України,
ПРОШУ:
- Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд надати мені можливість ознайомитися з матеріалами апеляційної справи № 872/3/17 по  адміністративній справі за моєю адміністративною позовною заявою до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16) щодо бездіяльності представницького органу місцевого самоврядування, Дніпропетровської міської ради.
   06 березня 2017 року                                                     Філіпенко С. В.
Хронологія питання в матеріалах даного блогу:

ЯК НЕ ПЛАТИТИ ЗА „КОМУНАЛКУ”? ПРОСТО ДОВЕСТИ ЇХНЮ НЕЛЕГІТИМНІСТЬ! (адміністративний позов)

У Дніпрі забули утворити конституційний виконком міськради (відповідь на запит – екскурс в історію)

Департаменти, управління та комунальні підприємства, як приватна власність (клопотання про долучення до матеріалів справи)

КП «Дніпроводоканал» зареєстровано неіснуючим виконкомом Дніпроміськради (клопотання про долучення доказів)

Суддя Женеску дослідить докази нелегітимності структури Дніпроміськради (клопотання про долучення доказів)

НЕЛЕГІТИМНІ!!! (уточнена заява щодо бездіяльності Дніпроміськради)

Неспростовні докази нелегітимності Дніпроміськради (заява про долучення доказів до справи)

Задля підтвердження автентичності підробки (заява про витребування доказів)

КП «Дніпроводоканал» створено шляхом… переіменування? (унікальний документ)

КП «Дніпроводоканал» створено шляхом… переіменування? (унікальний документ)

Без ТЕРГРОМАД не ждіть «КОМУН-ОПЛАТ»!!! (чергова порція доказів для судді Женеску)


Жертви імунітету і недоторканості (апеляційна скарга на рішення судді Женеску)
Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -