- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 25 квітня 2017 р.

Розставляючи крапки над Ї (запит до КП «Дніпроводоканал»)

У звязку із відкриттям виконавчого провадження щодо примусового стягнення вигаданої заборгованості на користь створеного нелегітимною Дніпропетровською міською радою в неконституційний спосіб (шляхом переіменування) Комунального підприємства «Дніпроводоканал», вкотре, звертаємось до зазначеного суб’єкта з метою встановлення його правосуб’єктності, як юридичної особи публічного права. А разом із цим, паралельно, задамо декілька неприємних, незручних запитань.

                                    КП «Дніпроводоканал»
                                    Дніпропетровської міської ради
                                    49101, Дніпропетровська область,
                                    місто Дніпро, вул. Троїцька, 21-а
                                                                                
                                                                          
   Громадянка України. Українка
      Філіпенко Світлана Миколаївна,
                                    49055: Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
                                     e-mail: svf2011@ukr.net

                                          Запит (вих. № 529/17) 
           про надання публічної інформації за Законом України
                          "Про доступ до публічної інформації"
   У Чечелівському відділі державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області знаходиться відкрите виконавче провадження № 2289 від 05.04.2017 на судовий наказ № 204/2417/16-ц від 15.11.2016 року, що видав Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська, щодо стягнення на користь Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради заборгованості по оплаті послуг водопостачання та водовідведення в розмірі 10873,47 грн. та судовий збір у розмірі 689,00 грн.
      Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19. КУ).
   Відповідно до статті 143. Конституції України та пункту 30 частини першої статті 26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Територіальні громади, безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування, виключно на пленарних засіданнях відповідних місцевих рад, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи.
  Статтею 63. Господарського кодексу України (ГКУ) чітко визначено, що комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади. А стаття 62., цього Кодексу, зазначає, що підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.
  Відповідно до статті 78. ГКУ комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування (місцевою радою) в розпорядчому порядку (розпорядчим актом) на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство. Комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.
   Відповідно до статті 81. Цивільного кодексу України юридична особа публічного права (комунальне підприємство) створюється Розпорядчим актом компетентного органу місцевого самоврядування (ради).
   Відповідно до статті 87. Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації", Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення Дніпропетровською міською радою юридичної особи публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
2.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
3.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про базу відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста та територіальних громад районів у місті Дніпро, на яких засновано юридичну особу публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
4.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
5.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копії Рішень (вісім, - відповідно до кількості районів у місті) про передачу відповідної бази відокремленої частини комунальної власності територіальних громад районів у місті Дніпро представнику територіальної громади міста - Дніпропетровській міській раді;
6.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Рішення про передачу бази відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста та територіальних громад районів у місті Дніпро представником власника (Дніпропетровською міською радою) відповідної територіальної громади (міста Дніпро) юридичній особі публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
7.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію сертифіката (ліцензії) виконавця певних видів житлово-комунальних послуг виданого КП «Дніпроводоканал» ДМР відповідним компетентним органом;
8.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію типового договору КП «Дніпроводоканал» ДМР на централізоване водопостачання та водовідведення, укладеного відповідно до вимог пункту 3 частини 2 статті 21. Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з одержувачем житлово-комунальних послуг за адресою: м. Дніпро, Філіпенко Світланою Миколаївною;  
9.           Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
10.          У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

                                         Додаток до запиту:

- Копія постанови про відкриття виконавчого провадження Чечелівським відділом державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області – на 3 (трьох) арк.;
-    Копії довіреності та витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, які підтверджують повноваження представника (довіреної особи) Філіпенка Сергія Веніаміновича – на 3 (трьох) арк.

  
 26 квітня 2017                                                                   Філіпенко С. М.


Представник (довірена особа)                                         Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -