- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 10 червня 2017 р.

Територіальних громад Дніпра і його «декомунізованих» районів не існує (відповідь Казначейства)

   Територіальних громад «декомунізованого» Дніпра та його «декомунізованих» і «недекомунізованих» районів у місті, не існує – приблизний контекст відповіді обласного Управління Казначейства, на наш інформаційний запит.


   Завзято виконуючи Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в України та заборону пропаганди їхньої символіки» (в народі Закон «про декомунізацію»), ламаючи списи до хрипоти, недалекоглядні кишенькові громадські активісти переіменовували топоніми не оформлених в конституційний спосіб адміністративно-територіальних одиниць нашого міста, свідомо чи несвідомо виконуючи чиюсь забаганку «по випусканню пари», уводячи від суті зміни неконституційної системи, плюючи на норми Конституції України з високої гори. Ну, засудили, переіменували, а що далі? Чи від того життя покращало?
   І поки сьогодні, ці кишенькові «засєдатєлі» засідають у різноманітних «радах при…», формуючи і легалізуючи потрібну «владі» думку громадськості, ми, все ж таки, спробуємо розібратись у питаннях державотворення та ще, хоча б на крок, наблизити відновлення конституційного ладу, в нашій країні.
      В С Е   Б У Д Е – К О Н С Т И Т У Ц І Я !
ЗАПИТ/ВІДПОВІДЬ:
                                              Головне Управління Державної
                                              казначейської служби України
                                              у Дніпропетровській області
                                              вул. Челюскіна, 1, місто Дніпро,
                                              Дніпропетровська область, 49000

                                              Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                              svf2011@ukr.net

 Запит (вих. № 551/17) 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Відповідно до статті 2., Бюджетного кодексу України  бюджети місцевого самоврядуванняце бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах),
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст.316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації на власний розсуд, у визначений законом строк,

Прошу:

1.           Повідомити, чи відкриті і чи обслуговуються в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області бюджет місцевого самоврядування Територіальної громади міста Дніпра, а також бюджети місцевого самоврядування Територіальних громад відповідних районів у місті Дніпро (вказати розрахункові рахунки);
2.           Повідомити, чи відкриті і чи обслуговуються в районних у місті Дніпро структурних підрозділах Головного Управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області бюджети місцевого самоврядування Територіальних громад відповідних районів у місті Дніпро (вказати розрахункові рахунки);
3.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    07 червня 2017 року                                                     Філіпенко С. В.
 
ДЕРЖАВНА  КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ          СЛУЖБИ УКРАЇНИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ


вул.Челюскіна,1  м.Дніпропетровськ, 49000     тел./факс (056)719-94-99 тел. (056) 744-72-20
E-mail: office@dp.treasury.gov.ua  Код ЄДРПОУ 37988155 

07.06.2017 №04-15/                                           На №551/17  від 07.06.2017

                                                                      
                                                                       Громадянину України
                                                                       Філіпенко С.В.
                                                                       49055, Дніпропетровська обл.,
                                                                       м. Дніпро,


Про надання інформації


       Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області розглянуло Ваш запит  від 07.06.2017 №551/17 про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ до публічної інформації” і повідомляє, що станом на 07.06.2017 в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів юридичні особи публічного права Територіальна громада міста Дніпра, Територіальні громади районів у місті Дніпро  не зареєстровані,  і відповідно в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області та районних управліннях Державної казначейської служби України міста Дніпра не обслуговуються. 


Заступник начальника                                              Т.О. Нароваткіна

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -