- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 10 серпня 2017 р.

ДСАУ допомогла ідентифікувати Індустріальний суд Дніпра – відповідь на скаргу

Раніше, в матеріалі «Захоплення влади та комунальної власності самозванцями – відповідь суду на запит», ми акцентували увагу читачів на зухвалому ігноруванні чинного законодавства недержавною установою з назвою «Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська» та її керівника-самозванця Шофаренка Юрія Федоровича, який, навіть, не має відповідного суддівського посвідчення, яке б підтверджувало його посадові повноваження.

Після отриманої відповіді, ми звернулись з дисциплінарними скаргами до Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України у Дніпропетровській області.

Пропонуємо ознайомитись з відповіддю ДСАУ (на фото):


                                Територіальне управління Державної                             
                  судової адміністрації України
                 в Дніпропетровській області
                                           пр.-т Д. Яворницького, 57, к. 301
                                 м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000

                                           Громадянин України, Українець:
                                           Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                           м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49055
     e-mail: svf2011@ukr.net

                           Дисциплінарна скарга (вих. № 576/17) 
              щодо порушення права на доступ до публічної інформації                             
                                  відповідно до положень Закону України
                                    "Про доступ до публічної інформації"
      Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).

  Керуючись вищезазначеними нормами чинного законодавства, 04 липня 2017 року я звернувся із запитом на отримання публічної інформації (додається) до Індустріального районного суду міста Дніпропетровська.
   14 липня 2017 року на свою електронну адресу я отримав відповідь (якщо це можна назвати відповіддю) зазначеної установи (додається), за підписом голови установи Ю. Ф. Шофаренко, з аргументацією відсутності на протязі десятиденного терміну, інтернет-звязку в установі. Письмової версії відповіді, надіслану мені поштою, на момент звернення до ТУ ДСАУ у Дніпропетровській області, я не отримував.  
  
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст. 316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою подальшого звернення до правоохоронних органів із заявою про злочин, а також подальшого, можливого використання даної інформації в суді,

                                                       Прошу:
1.    Вжити всіх можливих заходів для поновлення мого конституційного права на доступ до запитуваної публічної інформації, зобов’язавши розпорядника відповідної інформації надати відповідь на мій інформаційний запит № 557/17 від 04 липня 2017 року (копія додається);
2.    Притягнути до юридичної відповідальності службових осіб, які порушують чинне законодавство і моє конституційне право, на доступ до публічної інформації, з розміщенням відповідної інформації (про покарання) на офіційному сайті вашої установи;
3. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини заяви, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті скарги – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) скаргу за належністю, до відповідного компетентного органу.

                                                  Додаток:

1.           Скріплені разом запит на інформацію (вих. № 557/17 від 04 липня 2017 року) та відповідь на зазначений запит до/від Індустріального районного суду міста Дніпропетровська – на 5 (п’ятьох) арк.;

   Зміст звернення, та відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com
     

   25 липня 2017                                                                 Філіпенко С. В.
Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -