- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 4 серпня 2017 р.

СБУ «НА ОЛІВЕЦЬ» - в Дніпрі виконавча влада узурпована приватними структурами (документи свідчать)

  З приводу тлумачення частини четвертої статті 5.
Конституції України «ніхто не може узурпувати державну владу» в Рішенні
Конституційного суду України № 6-рп/2005 від 05.10.2005 чітко зазначено, що
узурпація державної влади означає неконституційне або незаконне її захоплення
органами органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, їх
посадовими особами, громадянами чи їх об’єднаннями тощо.   
Читайте також:

СБУ «НА ОЛІВЕЦЬ» - ДОКАЗИ УЗУРПАЦІЇ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ (документи свідчать)

    Гарантією недопущення узурпації державної влади є, зокрема, закріплені Конституцією України принципи здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (частина перша статті 6. КУ) та положення, згідно з яким органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19). 
Читайте також:

Дніпропетровська міська рада – неконституційний орган (документи свідчать)

Виконавчий комітет ДМР – неконституційний орган (документи свідчать)

    Представники громади Дніпра, дослідили деякі територіальні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування і готові поділитись з вами результатами своїх досліджень, у форматі опублікування матеріалів деяких реєстраційних справ (на фото), з ланцюжка офіційної переписки з неконституційними органами.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -