- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 3 серпня 2017 р.

Детально про фейкову Чечелівську районну раду Дніпра (відповіді на запити)

Ніким не утворений орган – все, що можна лаконічно, по суті, сказати про Чечелівську районну у місті Дніпрі раду.

                            Чечелівська районна у місті Дніпрі рада
                                              пр Пушкіна, 65, м. Дніпро,
                                              Дніпропетровська область, 49000

                                              Громадянин України, Українець, 
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49055
                                               svf2011@ukr.net
         
                                        Запит (вих. № 571/17)
                  про надання публічної інформації за Законом України
                                         "Про доступ до публічної інформації"
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Згідно з частиною 2 статті 5. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні в містах ради, які є невід’ємною складовою системи місцевого самоврядування в Україні, утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.
   Як зазначено в частині 1 статті 10., даного закону, ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.
   Відповідно до частини 1 статті 11., виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.
   Згідно з частиною 1 статті 16., вищезазначеного закону, органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», у визначений законом строк,
                                                      ПРОШУ:
1.           Надати завірену належним чином копію Рішення засновників про створення органу з назвою «Чечелівська районна у місті Дніпрі рада»;
2.           Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію органу з назвою «Чечелівська районна у місті Дніпрі рада»;
3.      Надати завірений належним чином витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру про орган з назвою «Чечелівська районна у місті Дніпрі рада»;
4.   Надати завірену належним чином копію службового посвідчення голови органу з назвою «Чечелівська районна у місті Дніпрі рада» Кеди Н. В.;
5.    Надати завірену належним чином копію протоколу про обрання головою органу з назвою «Чечелівська районна у місті Дніпрі рада» Кеди Н. В.;
6.   Надати завірену належним чином копію договору оренди займаних приміщень органом з назвою «Чечелівська районна у місті Дніпрі рада» за адресою перебування: м. Дніпро, пр-т.. Пушкіна, 65;
7. Надати змістовну інформацію про заступників (затверджений список на момент запиту) голови органу з назвою «Чечелівська районна у місті Дніпрі рада», а також копії протоколів про їх призначення заступниками голови;
8.   Надати завірену належним чином копію Регламенту органу з назвою «Чечелівська районна у місті Дніпрі рада»
9.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com                                        Запит (вих. № 572/17)
                     про надання публічної інформації за Законом України
                                           "Про доступ до публічної інформації"
                                                   ПРОШУ:
1.                           Надати завірену належним чином копію Рішення засновників про створення органу з назвою «Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпрі ради»;
2.                           Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію органу з назвою «Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпрі ради»;
3.    Надати завірений належним чином витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру про орган з назвою «Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпрі ради»;
4. Надати завірені належним чином копію протоколу про затвердження кількісного складу (поіменний список) представників органу з назвою «Виконавчий комітет Чечелівської районної у місті Дніпрі ради»;


                                        Запит (вих. № 573/17)
              
    про надання публічної інформації за Законом України
                                           "Про доступ до публічної інформації"
                                                   ПРОШУ:
1. Надати завірену належним чином копію Рішення засновників про створення первинного субєкта місцевого самоврядування з назвою «Територіальна громада Чечелівського району у місті Дніпрі», юридичною особою публічного права;
2. Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію первинного субєкта місцевого самоврядування з назвою «Територіальна громада Чечелівського району у місті Дніпрі», як юридичної особи публічного права;
3.      Надати завірений належним чином витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права, первинний субєкт місцевого самоврядування з назвою «Територіальна громада Чечелівського району у місті Дніпрі»;
4.   Надати завірену належним чином копію Рішення первинного субєкта місцевого самоврядування з назвою «Територіальна громада Чечелівського району у місті Дніпрі», як юридичної особи публічного права, про наділення відповідними повноваженнями органу з назвою «Чечелівська районна у місті Дніпрі рада»;
5.    Надати завірену належним чином копію результату місцевого референдуму стосовно перейменування Красногвардійського району міста Дніпропетровська на Чечелівський район міста Дніпра;
6.   Надати банківські реквізити первинного субєкта місцевого самоврядування з назвою «Територіальна громада Чечелівського району у місті Дніпрі», як юридичної особи публічного права;
7.    Надати завірену належним чином копію Статуту юридичної особи публічного права, первинного субєкта місцевого самоврядування з назвою «Територіальна громада Чечелівського району у місті Дніпрі»;

                                        Запит (вих. № 574/17)
                    про надання публічної інформації за Законом України
                                           "Про доступ до публічної інформації"
                                                   ПРОШУ:
1. Надати завірену належним чином копію Рішення Дніпровської міської ради про визначення обсягу і меж повноважень, які здійснює орган з назвою «Чечелівська районна у місті Дніпрі рада» та її виконавчі органи в інтересах відповідної територіальної громади Чечелівського району у місті;
2. Надати змістовну інформацію стосовно структури виконавчих органів і їх підрозділів органу з назвою «Чечелівська районна у місті Дніпрі рада»;

                                        Запит (вих. № 575/17)
                    про надання публічної інформації за Законом України
                                           "Про доступ до публічної інформації"
                                                   ПРОШУ:
1. Надати завірені належним чином копії Рішення і Договору про передачу комунальної власності (відповідної профільної інфраструктури) територіальної громади Чечелівського району у місті Дніпрі, в користування та використання її ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»;
2. Надати завірені належним чином копії Рішення і Договору про передачу комунальної власності (відповідної профільної інфраструктури) територіальної громади Чечелівського району у місті Дніпрі, в користування та використання її КП «Дніпроводоканал» ДМР;
3.           Надати завірені належним чином копії Рішення і Договору про передачу комунальної власності (відповідної профільної інфраструктури) територіальної громади Чечелівського району у місті Дніпрі, в користування та використання її ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»;
4.           Надати завірені належним чином копії Рішення і Договору про передачу комунальної власності (відповідної профільної інфраструктури) територіальної громади Чечелівського району у місті Дніпрі, в користування та використання її ПАТ «Дніпрогаз»;
5.           Надати завірені належним чином копії Рішення і Договору про передачу комунальної власності (відповідної профільної інфраструктури) територіальної громади Чечелівського району у місті Дніпрі, в користування та використання її КП «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» ДМР;


    25 липня 2017 року                                                  Філіпенко С. В.Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -