- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

четвер, 19 липня 2018 р.

Про гербові печатки Верховної Ради України

   Раніше, ми вже інформували читачів нашого ресурсу про відсутність Великої Державної Печатки України, якою повинні бути скріплені оригінали документів особливої державної ваги.
   Сьогодні, ми публікуємо відповідь ЦДАВО на наш інформаційний запит - архівну копію Постанови Президії Верховної Ради України від 11 травня 1992 року № 2323-ХІІ «Про гербові печатки Верховної Ради України, її органів і структурних підрозділів апарату» (з Додатком).

А з вас хтось бачив гербові печатки Верховної Ради України?·         Картка
·         Файли
·         Історія
·         Зв'язки
·         Публікації
·         Текст для друку
Документ 2323-12, поточна редакція — Прийняття від 11.05.1992

                                                                                  


                                            П О С Т А Н О В А
                          ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

                 Про гербові печатки Верховної Ради України, її
                       органів і структурних підрозділів апарату

 

      ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.452 )

     Президія Верховної Ради України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити зразки і опис гербових печаток  Верховної  Ради
України, Президії, Секретаріату і  Управління  Справами  Верховної
Ради  України,  Комісії  в  справах  колишніх  партизанів  Великої
Вітчизняної  війни  1941-1945  рр.  при  Президії  Верховної  Ради
України (додаються).

     2. Встановити, що:
     гербовою печаткою  Верховної  Ради України  скріплюються акти
Верховної  Ради  України, витяги з протоколів її засідань, грамоти
про  ратифікацію міжнародних угод, конвенцій, посвідчення народних
депутатів  України,  Голови  Верховної Ради, Першого заступника та
заступника   Голови   Верховної   Ради  України,  членів  Президії
Верховної   Ради   України,   службових  осіб,  які  призначаються
Верховною Радою України;
     гербовою печаткою     Президії    Верховної    Ради   України
скріплюються    постанови   Президії   Верховної   Ради   України,
розпорядження  Голови  Верховної Ради України, витяги з протоколів
засідань  Президії  Верховної  Ради України, посвідчення службових
осіб, які призначаються Президією Верховної Ради України;
     гербовою печаткою   Секретаріату    Верховної   Ради  України
скріплюються записи у трудових книжках народних депутатів України,
які   перейшли   на  постійну  роботу  у  Верховну  Раду  України,
працівників  апарату  Верховної  Ради  України, довідки з кадрових
питань, посвідки про відрядження, тексти телеграм за межі України,
інші документи, що потребують скріплення даною печаткою;
     гербовою печаткою  Управління Справами Верховної Ради України
скріплюються банківські, фінансово-господарські документи з питань
господарського обслуговування Верховної Ради України, її органів і
структурних підрозділів апарату;
     гербовою печаткою  Комісії  в  справах  колишніх   партизанів
Великої  Вітчизняної  війни  1941-1945  рр. при Президії Верховної
Ради  України  скріплюються  партизанські квитки, архівні довідки,
інші документи, що підтверджують участь у підпільно-партизанському
русі в Україні.

     3. Відповідальним за  зберігання  і  законність  користування
гербовими печатками Верховної Ради України, Президії, Секретаріату
Верховної Ради України є Керівник Секретаріату,  гербовою печаткою
Управління Справами Верховної Ради України  -  Керуючий  Справами,
Комісії в справах колишніх партизанів  Великої  Вітчизняної  війни
1941-1945 рр. - голова цієї комісії.

     4.  Дизайн  печаток  і  штампів,  що  не  мають    зображення
Державного  герба  України  і  використовуються   у    діловодстві
Верховної Ради України,  її  органів  та  структурних  підрозділів
апарату, затверджує Керівник Секретаріату Верховної Ради  України,
за винятком печаток і  штампів  структурних  підрозділів  апарату,
господарських  об'єктів  і  установ,  підпорядкованих   Управлінню
Справами, зразки яких затверджує Керуючий Справами Верховної  Ради
України.

     5. Усі печатки і штампи, що  використовуються  в  діловодстві
Верховної Ради  України,  її  органах  і  структурних  підрозділах
апарату, замовляються Секретаріатом Верховної Ради  України,  який
здійснює   облік  і  контроль  за  правильним  їх  зберіганням   і
використанням.
 

 Голова Верховної Ради України                              І.ПЛЮЩ

 м. Київ, 11 травня 1992 року
      N 2323-XII

 

                                             Додаток N 1
                                        до Постанови Президії
                                        Верховної Ради України
                                        від 11 травня 1992 року
                                              N 2323-XII
 

                                                     ОПИС
        гербових печаток Верховної Ради України, Президії,
        Секретаріату, Управління  Справами Верховної  Ради
        України,  Комісії  в  справах колишніх  партизанів
        Великої  Вітчизняної    війни   1941-1945 рр.  при
                 Президії Верховної Ради України

     Гербові  печатки   Верховної    Ради    України,    Президії,
Секретаріату, Управління Справами Верховної Ради України,  Комісії
у  справах   колишніх   партизанів    Великої   Вітчизняної  війни
1941-1945  рр.  при  Президії  Верховної  Ради України мають форму
правильного кола діаметром відповідно 45, 40 і 30 мм. Краї печаток
обрамлено   подвійними   бортиками,   в   центрі  печаток  вміщено
зображення малого Державного герба України розміром відповідно 20,
15 і 12 мм.
     По  зовнішньому  від  зображення  герба  колу  зліва  направо
розміщено  повну  назву  відповідного  органу:   "Верховна    Рада
України",  "Президія  Верховної  Ради    України",    "Секретаріат
Верховної  Ради  України",  "Управління  Справами  Верховної  Ради
України",  "Комісія  в  справах  колишніх    партизанів    Великої
Вітчизняної війни   1941-1945  рр.  при  Президії  Верховної  Ради
України".  Написи   виконано   українською   мовою,   оригінальним
шрифтом, нижній стик напису розділяє декоративна  крапка  розміром
1,5 мм.
     Печатки виготовляються на полімерній основі.
 

                                             Додаток N 2
                                      до Постанови Президії
                                      Верховної Ради України
                                      від 11 травня 1992 року
                                             N 2323-XII

                                                  ЕСКІЗИ
               гербових печаток Верховної Ради України, її
                  органів і структурних підрозділів апарату
 

                          Зразок печатки

                          Зразок печатки

                          Зразок печатки

     Оригінали   ескізів  печаток  виконані    художником-графіком
Видоняком    А.П.    неодноразовим    дипломантом   Всесоюзних   і
республіканських  конкурсів  "Мистецтво книги", провідним художнім
редактором видавництва "Урожай".
 

                          Зразок печатки

                          Зразок печатки

2 коментарі:

  1. Опять эти львы, пистолеты и возвышение одной нации над другими...
    Люди, вдумайтесь в смысл всего этого! Поищите информацию! Про Законность и не законность вы же ищите!

    ВідповістиВидалити
  2. Шось недобачаю де взагали мова про державу у яркий мы жывемо. На всех папирцях и малюнках йдэться про Украiну, а дэ наше рiдне? Самостийна Украинська Держава Украина , скорочено Республика Украина. Это не документы, а какие то идеологические игры с народом, ложь во языцах.

    ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -