- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 14 травня 2018 р.

Як сприймати відсутність Великої Державної Печатки України на документах особливої державної ваги? - (оновлюється)

   Відповідно до положень статті 94. Конституції України «Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.
   Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

   У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
   Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.
   Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування».

В свою чергу, в Указі Президента України від 19.12.1996 № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» зазначено наступне:
   З метою підвищення авторитету всіх інститутів державної влади, належного оформлення офіційних документів особливої державної ваги п о с т а н о в л я ю:
     1.
Заснувати Велику Державну Печатку України як символ державного суверенітету України.
     2. 
Установити, що Великою Державною Печаткою України скріплюються підписи:
     Президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, міжнародних договорів України;
     Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України;
    Голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень Конституційного Суду України щодо відповідності законів та інших актів законодавства України Конституції (254к/96-ВР), іншим законам України, міжнародним договорам України;
     осіб, уповноважених у встановленому порядку на підписання від імені України міжнародних договорів України, що набирають чинності з моменту їх підписання.
    
3. Установити, що Велика Державна Печатка України виготовляється у двох примірниках, один з яких є еталонним.
     Велика Державна Печатка України зберігається у Хранителя Великої Державної Печатки України і використовується ним відповідно до статті 2 цього Указу.
     Еталонний примірник Великої Державної Печатки України для скріплення підписів не використовується.
     Опис, зразок Великої Державної Печатки України та Положення про Велику Державну Печатку України затверджує Президент України.
     4. Установити, що Хранителем Великої Державної Печатки України є особа, яку призначає Президент України.
     5. Кабінету Міністрів України внести на розгляд у місячний
строк пропозиції щодо опису, зразка Великої Державної Печатки України та подати проект Положення про Велику Державну Печатку України.
 
 Президент України                                    Л. КУЧМА

 м. Київ, 19 грудня 1996 року
          N 1230/96
   Отже, чорним по білому, або білим по чорному: «на оригіналах текстів законів України», «на оригіналах рішень Верховної Ради України», «на оригіналах рішень Конституційного Суду України».
   У пошуках істини (підтвердження існування в природі символу державного суверенітету України), ми звернулись з відповідними запитами на отримання публічної інформації до Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Адміністрації Президента України та Верховної Ради України.
   Отримані відповіді, публікуємо:

                                                        Кабінет Міністрів України
                                                Прем’єр-міністру України
                                                Гройсману Володимиру Борисовичу
                                                вул. Грушевського, 12/2, місто Київ,
                                                Київська область, 01008

                                           Запит (вих. № 669/18) 
                    про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Відповідно до Указу Президента України від 19.12.1996 № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» Кабінету  Міністрів  України  доручено внести на розгляд у місячний
строк пропозиції щодо  опису,  зразка  Великої  Державної  Печатки
України та  подати  проект  Положення  про Велику Державну Печатку
України.
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                      Прошу:

1.           Надати завірені належним чином копії з оригіналу титульної і останньої сторінок розробленого Кабінетом Міністрів України Положення  «Про Велику Державну Печатку України»;
2.   Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати в електронному вигляді на мою електронну адресу.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпоряднику зазначеної інформації.

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


                                               Міністерство юстиції України
                                               Міністру юстиції України
                                               Петренку Павлу Дмитровичу
                                               01001, Київська область,
                                               м. Київ, вул. Городецького, 13

                                           Запит (вих. № 670/18) 
                   про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Відповідно до Указу Президента України від 19.12.1996 № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» Кабінету  Міністрів  України  доручено внести на розгляд у місячний
строк пропозиції щодо  опису,  зразка  Великої  Державної  Печатки
України та  подати  проект  Положення  про Велику Державну Печатку
України.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                    Прошу:

1. Надати завірені належним чином відомості про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів розробленого Кабінетом Міністрів України Положення  «Про Велику Державну Печатку України»;
2.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

                                     Адміністрація Президента України
                            Президенту Порошенко П. О.
                         вул.  Банкова, 11, місто Київ,
                                                 Київська область, 01220
                                       Запит (вих. 671/18) 
                 про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"
                        
   Відповідно до Указу Президента України від 19.12.1996 № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» установлено, що  Хранителем  Великої   Державної   Печатки
України є особа, яку призначає Президент України
.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                     Прошу:

1.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення на посаду Хранителя Великої Державної Печатки відповідну особу;
2.           Надати завірену належним чином копію Присяги Хранителя Великої Державної Печатки, складеної відповідною особою;
3.           Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації. 

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com                                   Верховна Рада України                            
                                              вул. Михайла Грушевського, 5,
                    м. Київ, Київська область, 01008

Запит (вих. 672/18) 
                 про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"
                        
   Відповідно до Указу Президента України від 19.12.1996 № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» установлено, що  Хранителем  Великої   Державної   Печатки
України є особа, яку призначає Президент України
.
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                     Прошу:

1.                           Надати завірені належним чином відомості про заплановані витрати з Державного бюджету України (у поточному 2018 році) на утримання посади державного службовця – Хранителя Великої Державної Печатки України;
2.                           Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації. 

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

      19 квітня 2018 року
      З повагою,                                                            Сергій Філіпенко   Після прочитаного постає логічне питання: а як ставитись до документів особливої державної ваги, які не скріплені Великою Державною Печаткою України - як до туалетного паперу? 
   Ну, на кшталт:   
Варто зазначити, що згідно з чинним Указом Президента України від 29.11.1999 № 1507/99 «Про офіційні символи глави держави», Гербова  печатка  Президента  України використовується лише виключно для засвідчення підпису Президента України на грамотах,  посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях Президента України главам інших держав.


А це, - бонус!!!:Додано 16.05.2018:

Додано 17.05.2018:Додано 18.05.2018:Додано 21.05.2018:
Додано 23.05.2018:
Додано 09.06.2018:
Додано 13.06.2018:

Додано 14.06.2018:
Додано 19.06.2018:Додано 26.06.2018:
Додано 10.07.2018:
Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -