- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

середа, 15 серпня 2018 р.

Що робить гербова печатка Президента на деяких нормативно-правових актах України

   Відповідно до Указу Президента України від 29.11.1999 року № 1507/99 «Про офіційні символи глави держави» Гербова  печатка  Президента  України використовується для засвідчення підпису Президента України на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях Президента України главам інших держав.


   Натомість, відповідно до іншого Указу Президента України від 19.12.1996 року № 1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» визначено наступне:

    З метою підвищення авторитету всіх інститутів   державної
влади, належного
 оформлення офіційних документів особливої державної ваги постановляю:
     1. Заснувати Велику Державну Печатку України як символ
 державного суверенітету України.
     2.  Установити, 
 що Великою Державною Печаткою України скріплюються підписи:
     Президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, міжнародних договорів України;


     Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень  Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України;
     Голови Конституційного  Суду  України  на  оригіналах  рішень Конституційного Суду України щодо відповідності законів та інших актів законодавства України Конституції (254к/96-ВР), іншим законам України, міжнародним договорам України;
     осіб, уповноважених у встановленому порядку на підписання від імені України міжнародних договорів України, що набирають чинності з моменту їх підписання.

   Цікаво, то який статус наступних документів, скріплених гербовою печаткою Президента України?

Читайте також: Як сприймати відсутність Великої Державної Печатки України на документах особливої державної ваги? - (оновлюється)Про офіційні символи глави держави
Президент України; Указ від 
29.11.1999 № 1507/99
·         Картка
·         Файли
·         Історія
·         Зв'язки
·         Публікації
·         Текст для друку
Документ 1507/99, поточна редакція — Прийняття від 29.11.1999

                                                                                

                                                     У К А З
                                       ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

                           Про офіційні символи глави держави


     З метою  запровадження  атрибутів   української   державності
п о с т а н о в л я ю:

     1. Установити, що офіційними символами глави держави є:

     Прапор (штандарт) Президента України,

     Знак Президента України,

     Гербова печатка Президента України,

     Булава Президента України.

     2. Затвердити  Положення  про  офіційні символи глави держави
(додається).

     3. Кабінету   Міністрів   України    здійснити    матеріальне
забезпечення виготовлення офіційних символів глави держави.


 Президент України                                       Л.КУЧМА

 м. Київ, 29 листопада 1999 року
          N 1507/99


                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                     Указом Президента України
                              від 29 листопада 1999 року N 1507/99


                                               ПОЛОЖЕННЯ
                            про офіційні символи глави держави

     1. Цим Положенням визначається опис офіційних символів  глави
держави та встановлюється порядок їх використання.

               Прапор (штандарт) Президента України

     2. Прапор  (штандарт)  Президента  України  являє  собою синє
квадратне полотнище з зображенням у центрі золотого  Знака  Княжої
Держави  Володимира  Великого  (малого  Державного Герба України).
Полотнище обрамлене золотою лиштвою і прикрашене золотою бахромою.

     Древко Прапора  (штандарта)  Президента  України   дерев'яне.
Верхівка  древка  має форму кулі з онікса,  що оздоблена рельєфним
накладним орнаментом із жовтого металу.

     Лицьова і зворотна  сторони  Прапора  (штандарта)  Президента
України ідентичні.

     3. Прапор   (штандарт)  Президента  України  має  оригінал  і
дублікати, розміри яких відповідають меті їх використання.

     До основи  верхівки  древка  оригіналу  Прапора   (штандарта)
Президента    України    прикріплюється    срібна    пластинка   з
вигравіруваними прізвищем,  ім'ям,  по батькові Президента України
та   датою   складення  ним  присяги  народові.  Після  закінчення
повноважень Президента України пластинка передається  на  постійне
зберігання  до  Відділу державних нагород адміністрації Президента
України.

     4. Дублікат Прапора (штандарта) Президента України:

     піднімається на прапорній щоглі  біля  Резиденції  Президента
України у столиці України - місті Києві;

     встановлюється у   ложі   Президента  України  зали  засідань
Верховної Ради України під час перебування  Президента  України  у
Верховній Раді України;

     встановлюється (піднімається,   зображується   у   зменшеному
вигляді) на транспортних засобах пересування Президента України на
території України.

     Дублікат Прапора  (штандарта)  Президента  України  за згодою
Президента  України  та  з   урахуванням   норм   протоколу   може
встановлюватися   (підніматися  на  прапорній  щоглі)  над  іншими
резиденціями під час перебування в них Президента України, у місці
проведення  офіційних заходів та урочистостей за участю Президента
України, а також під час закордонних візитів Президента України на
транспортних засобах пересування Президента України.

     5. На  знак  всенародного трауру дублікат Прапора (штандарта)
Президента України на прапорній щоглі біля  Резиденції  Президента
України  у  столиці  України - місті Києві приспускається.  У разі
використання у дні всенародного трауру  іншого  дубліката  Прапора
(штандарта)  Президента  України  до нього кріпиться чорна стрічка
(дублікат приспускається на прапорній щоглі).

                     Знак Президента України

     6. Знак Президента України має форму орденського ланцюга,  що
складається з медальйона-підвіски,  6 фініфтевих медальйонів та 12
декоративних ланок, розміщених у відповідній послідовності.

     Медальйон-підвіска Знака  Президента  України   являє   собою
геральдичний  картуш  з  рельєфним  зображенням  малого Державного
Герба України на синій емалі.

     Фініфтеві медальйони   мають   овальну    форму,    обрамлені
геральдичним  картушем і містять зображення знака Київського князя
Володимира Великого,  герба Галицько-Волинського князівства, герба
Великого   Князівства  Литовського,  герба  Війська  Запорізького,
родового герба гетьмана Богдана Хмельницького,  герба  Української
Народної Республіки.

     На декоративних  ланках  -  стилізоване  зображення  листя та
кетягів калини.

     Знак Президента  України  виготовлений  з  жовтого  і  білого
металу, всі його елементи з'єднані між собою фігурними кільцями.

     7. Знак Президента України носиться на шиї.

     Знак Президента  України використовується Президентом України
під час:

     прийому вірчих  і  відкличних   грамот   глав   дипломатичних
представництв іноземних держав в Україні;

     вручення державних  нагород України,  президентських відзнак,
відзнак лауреатів Державних премій України;

     телевізійних звернень з посланнями до народу.

     Знак Президента  України  використовується  також   у   інших
випадках, якщо це передбачено нормами протоколу.

                Гербова печатка Президента України

     8. Гербова  печатка  Президента  України  має  форму кола.  У
центрі - зображення малого Державного Герба України,  над яким  по
колу напис "Президент України".  Під зображенням малого Державного
Герба України - стилізоване зображення знака  відзнаки  Президента
України "Орден князя Ярослава Мудрого".

     Гербова печатка  Президента  України  має  бортик  і  по колу
облямована декоративною пружкою.

     Руків'я Гербової печатки  Президента  України  виготовлене  з
лабрадориту,  прикрашене  накладним  рельєфним  зображенням малого
Державного Герба України з жовтого металу і  увінчане  позолоченою
орнаментованою верхівкою.

     9. Гербова  печатка  Президента  України використовується для
засвідчення підпису Президента України на  грамотах,  посвідченнях
до  президентських  відзнак та почесних звань України,  а також на
посланнях Президента України главам інших держав.

     Гербова печатка Президента України виготовляється у  чотирьох
примірниках,  один  з  яких  є еталонним і для засвідчення підпису
Президента України не використовується.

                    Булава Президента України

     10. Булава  Президента  України  виготовлена  з  позолоченого
срібла.   Руків'я   і   верхівка  булави  прикрашені  декоративним
орнаментом і оздоблені дорогоцінним камінням.

     Футляр до Булави Президента України виготовлений з  червоного
дерева,  прикрашений рельєфним зображенням малого Державного Герба
України з жовтого металу.

     11. Булава   Президента   України   засвідчує   спадкоємність
багатовікових історичних традицій українського державотворення.

     12. Під  час  приведення  до  присяги новообраного Президента
України   оригінал   Прапора   (штандарта)   Президента    України
розміщується поруч з Президентом України.

     Знак Президента    України   покладається   на   новообраного
Президента України,  Гербова печатка Президента України  і  Булава
Президента  України  вручаються  новообраному Президентові України
після складення ним присяги.

     13. Місцем   постійного   знаходження    оригіналу    Прапора
(штандарта)  Президента  України та інших офіційних символів глави
держави  є  службовий  кабінет  Президента  України  в  Резиденції
Президента України у столиці України - місті Києві.

     14. Зображення     офіційних     символів    глави    держави
використовуються виключно за згодою Президента України.

     15. Контроль за додержанням  порядку  використання  офіційних
символів глави держави, встановленого цим Положенням, здійснюється
Службою Протоколу Президента України і Відділом державних  нагород
Адміністрації Президента України.


 Глава Адміністрації
 Президента України                                      В.ЛИТВИН3 коментарі:

 1. на ориганалах текстов ЗУ, или я что-то не понимаю?

  ВідповістиВидалити
 2. Так, але Велика Державна, а не гербова глави держави.

  ВідповістиВидалити
 3. І ЯКІ Є НАСЛІДКИ ЦЬОМУ НА ПРОТЯЗІ 5-и річної ПРОТИКОНСТИТУЦІЙНОЇ, А ЗНАЧИТЬ------
  ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВРУ, АПУ, МЮУ, КСУ ?

  ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -