- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 3 вересня 2018 р.

Справа «Дніпрогаз»: клопотання № 03 – епізод незаконного опломбування та заява про залучення як потерпілого

   А поки під'їздні "рослиноовочі" продовжують чухати рЄпЫ і чекати на газ, ми, намагаємось активно відстоювати своє право громадянина-власника, гарантоване статтею 41. «Закону прямої дії», на користування своєю власністю (природним газом), закріпленою статтею 13. Конституції України.

Читайте також: Справа «Дніпрогаз»: клопотання № 02 - встановити правосуб’єктність монополіста


   Сьогодні, було подано клопотання, у якому зафіксовано черговий епізод беззаконня з боку монополіста, що полягає в опломбуванні запірної арматури газорозподільної мережі, на яку у Дніпрогазу немає жодних правоустановчіх документів. Крім того, були подані заяви (дві) від членів родини про залучення до кримінального провадження в якості потерпілих.

                                                   Слідчому Чечелівського СВ ВП ГУНП
                                    в Дніпропетровській області
                                       вул.  Павлова, 3/5, місто Дніпро,
                                                                  Слідчий: Гамайло В. С.
                                                                  Кримінальне провадження:
                                                                  № 12018040680001463

                                                                  Потерпілий: Громадянин України
                                                                  Філіпенко Сергій Веніамінович,
                         e-mail: svf2011@ukr.net

Клопотання № 03 
                      (в порядку пункту третього частини першої статті 56,
                           частини першої і другої статті 220 КПК України)

   Відповідно до пункту третього частини першої статті 56 КПК України протягом кримінального провадження потерпілий має право подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.
   Керуючись даною нормою хочу зазначити, що після часткового припинення газопостачання працівниками ПАТ «Дніпрогаз» від 6 серпня 2018 року до багатоквартирного будинку по вулиці Фабрично-заводській, № 20 (третій і четвертий під’їзди), 30 серпня 2018 року, використовуючи даний факт як інструмент шантажу, - постійного морального тиску з боку сусідів по під’їзду, працівником  вищезазначеного підприємства слюсарем Петриком А. С., було опломбовано запірну арматуру перед моїм газовим приладом (кухонною пічкою). При цьому, дані незаконні дії (які підпадають під кваліфікацію ч.1 ст.189, ч.1 ст.190, ч.ч. 1, 2, 4 ст.191, ч.ч. 1 і 2 ст.192, ч.1 ст.194 КК України) зазначеного вище працівника ПАТ «Дніпрогаз», завдали мені моральної і матеріальної шкоди, яку я, наразі, оцінюю в розмірі 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень.
   Загальновідомо, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені (ст. 64. КУ).
   Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності (ст. 68. КУ).
   Отже, в рамках відкритого кримінального провадження (№ 12018040680001463), для всебічного, об’єктивного розгляду та встановлення всіх обставин за вищезазначеним фактом несанкціонованого (незаконного) опломбування 30 серпня 2018 року запірної арматури перед моїм газовим приладом та якнайшвидшого встановлення і притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування завданої мені кримінальним правопорушенням моральної і матеріальної шкоди,

Прошу:

1.           Встановити і допитати відповідальну особу, якою 30 серпня 2018 року було санкціоновано (видано дозвіл) опломбування запірної арматури газорозподільної мережі за адресою;
2.           Витребувати і долучити до матеріалів кримінального провадження (№ 12018040680001463) завірену належним чином копію Наряд-допуску на виконання робіт по опломбуванню 30 серпня 2018 року запірної арматури за адресою;
3.           Витребувати і долучити до матеріалів кримінального провадження (№ 12018040680001463) завірену належним чином копію посвідчення відповідальної, посадової особи, якою було санкціоновано виконання робіт по опломбуванню 30 серпня 2018 року запірної арматури за адресою;
4.           Встановити і допитати особу виконавця (передбачувано – Петрика Андрія Сергійовича – слюсаря ПАТ «Дніпрогаз»), яким, безпосередньо, 30 серпня 2018 року було проведено опломбування запірної арматури газорозподільної мережі за адресою;
5.           Витребувати і долучити до матеріалів кримінального провадження (№ 12018040680001463) завірену належним чином копію посвідчення особи виконавця (передбачувано – Петрика Андрія Сергійовича – слюсаря ПАТ «Дніпрогаз»), який безпосередньо виконував роботи по опломбуванню 30 серпня 2018 року запірної арматури за адресою;     
6.           Витребувати і долучити до матеріалів кримінального провадження (№ 12018040680001463) завірені належним чином копії відповідних відомостей щодо рівня кваліфікації, її підвищення, переатестації та своєчасного проходження інструктажів стосовно особи виконавця (передбачувано – Петрика Андрія Сергійовича – слюсаря ПАТ «Дніпрогаз»), який безпосередньо виконував роботи по опломбуванню 30 серпня 2018 року запірної арматури за адресою;
7.           Витребувати і долучити до матеріалів кримінального провадження (№ 12018040680001463) завірені належним чином копії відповідних відомостей стосовно регулювання трудових відносин між ПАТ «Дніпрогаз» та відповідальною особою і особою виконавцем, які мають відношення до факту опломбування 30 серпня 2018 року запірної арматури за адресою;
   Завжди варто памятати, що відповідно до статті 13. Конституції України: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
   Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
   Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
   Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом».
   Згідно до положень статті 8. Основного закону: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
   Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
   Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується».
   А відповідно до приписів частини першої статті 142. Конституції України: «Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад».

   До зазначеного вище, додаю:

-              Копію Акта про припинення газопостачання від 30 серпня 2018 року – на 1 (одному) арк.

     Зміст даного клопотання публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

           03 вересня 2018 року                                                      
   
    З повагою,                                                                  Філіпенко С. В.

Заява 
              (в порядку частини другої і третьої статті 55 КПК України про   
                             залучення до провадження як потерпілого)

   Відповідно до положень частини другої і третьої статті 55 КПК (Кримінального процесуального кодексу) України потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв’язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.
   Права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
   Потерпілому вручається пам’ятка про процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.
   Враховуючи зазначене вище, а також той факт, що я проживаю разом із заявником (Філіпенко Сергієм Веніаміновичем) за тією ж самою домашньою адресою, і так само зазнав(ла) матеріальної і моральної шкоди (яку оцінюю в 250000 – двісті п’ятдесят тисяч гривень), завданої мені протиправними діями працівників ПАТ «Дніпрогаз», що проявилось в обмеженні мого конституційного права (ст.41.КУ) як Громадянина-власника користуватись своєю власністю у вигляді природного газу (ст.13.КУ), за рахунок припинення газопостачання (6 серпня 2018 року), без будь-якого попередження і повідомлення вагомих причин, саме тому,

Прошу:

-              Враховуючи зміст даної заяви, в рамках вже відкритого кримінального провадження (№ 12018040680001463) залучити мене до зазначеного провадження в якості потерпілого;
-              Вручити мені пам’ятку про процесуальні права та обов’язки як потерпілого у кримінальному провадженні (№ 12018040680001463).

     Зміст даної заяви публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

           03 вересня 2018 року                                                      

    З повагою,                                                                  Філіпенко О. С.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -