- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 10 вересня 2018 р.

Справа «Дніпрогаз»: клопотання № 04 - Дніпрогаз, йди на три букви! – До СБУ!

   Сьогодні, 10 вересня, по закінченню місячного терміну після звернення від 7 серпня 2018 року до ПАТ «Дніпрогаз» із письмовими запитами стосовно встановлення причини часткового відключення у багатоквартирному будинку в Дніпрі по вулиці Фабрично-заводській, нарешті, отримав відповіді.
Виявляється, причиною відключення стало падіння тиску із-за негерметичності газопроводу, яке було виявлено під час контрольного опресування системи газопостачання.

Читайте також: Справа «Дніпрогаз»: клопотання № 02 - встановити правосуб’єктність монополіста


   Отже, технічний директор Безпрозваний Ю. Л., яким підписані всі три відповіді, офіційно підтвердив факт самовільного втручання працівників ПАТ «Дніпрогаз» в роботу газорозподільної мережі, яка є власністю територіальної громади, і яка в обслуговування і експлуатацію зазначеному монополісту не передавалась.

Читайте також: Справа «Дніпрогаз»: клопотання № 03 – епізод незаконного опломбування та заява про залучення як потерпілого


   Крім отриманих відповідей, сьогодні, до Чечелівського відділу поліції, було подане чергове четверте клопотання, яке має стати «рятівним колом» у «водовороті бездіяльності» призначеного по даному кримінальному провадженню слідчого.  

                                                                 Публічне акціонерне
                                                                 товариство «Дніпрогаз»
                                                                 місто Дніпро, вул. Кониського, 5,
                                                                 Дніпропетровська область, 49101

                                                                    Громадянин України, Українець:
                                                                    Філіпенко Сергій Веніамінович,

                                                    Запит (вих. № 707/18) 
про надання публічної інформації відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації»

   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Відповідно до положень Статті 40. Основного закону усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
      6 серпня 2018 року відбулося несанкціоноване часткове відключення від газопостачання дев”ятиповерхового житлового будинку по вулиці Фабрично-заводська, будинок 20, у місті Дніпропетровську, без будь-якого попередження про відключення. Причини відключення наразі невідомі.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст. 316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді, у визначений законом термін (п’ять днів),

                                                                 Прошу:

1.            Надати достовірну інформацію про причини припинення часткового газопостачання у житловому будинку за адресою: місто Дніпро, вул. Фабрично-заводська, буд. 20;   
2.            Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту і надіслати у паперовому вигляді на вищезазначену поштову та в електронному вигляді, на електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».
   Зміст звернення, та відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

   07.08.2018
                                                                   
   З повагою,                                                                             Сергій Філіпенко                                                Запит (вих. № 708/18) 
про надання публічної інформації відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації»

Відповідно до положень статті 13. Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Згідно з положеннями статті 60. Закону України «Про місцеве самоврядування в України» територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. 
Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом.
Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.
Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.
Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
   Згідно з положеннями статті 19. Закону України «Про житлово-комунальні послуги» відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.
   Відповідно до положень статті 21., зазначеного вище закону, виконавець зобовязаний підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором, а також забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів.
   6 серпня 2018 року відбулося несанкціоноване часткове відключення від газопостачання дев”ятиповерхового житлового будинку по вулиці Фабрично-заводська, будинок 20, у місті Дніпропетровську, без будь-якого попередження про відключення. Причини відключення наразі невідомі.
   Відповідно до положень статті 60. Конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Згідно з положеннями статті 68. Основного закону кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
    Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст. 316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  «Про доступ до публічної інформації» та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  «Про інформацію», з метою подальшого звернення до правоохоронних органів із заявою про злочин (попередня кваліфікація: як мінімум, ч. 1 і 4 ст. 190 ККУ «Шахрайство», як максимум – ч. 1 ст. 111 «Державна зрада»), а також подальшого використання даної інформації в суді, у визначений законом термін, 

                                                        Прошу:

3.           Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
4.           Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
5.           Надати завірену належним чином копію ліцензії на провадження відповідної діяльності ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
6.           Надати завірену належним чином копію Рішення, (договору) ухваленого органом з назвою «Дніпропетровська міська рада», про передачу відповідної інфраструктури (інженерних комунікацій та мереж, допоміжних споруд тощо), спільної комунальної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську, у використання та користування юридичній особі з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
7.           Надати завірену належним чином копію акту оціночної вартості переданого Дніпропетровською міською радою відокремленого майна, спільної комунальної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську, в користування і використання юридичній особі з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
8.           Надати завірену належним чином копію реєстру переданого Дніпропетровською міською радою комунальної власності (виробничих потужностей газового господарства міста, рухоме і нерухоме майно тощо) - спільної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську у використання і користування юридичній особі з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
9.           Надати завірену належним чином копію протоколу № 10/12-2014 засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», від 10 грудня 2014 року, складеного в місті Нікосія (Кіпр), про створення юридичної особи з назвою ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (ЄДРПОУ: 39572642);
10.        Надати вичерпну публічну інформацію стосовно кінцевого бенефіціарного власника (контролера, вигодонабувача) юридичної особи з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860), а також ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (ЄДРПОУ: 39572642), відповідно до зазначеного у квитанціях на оплату відповідних послуг вищевказаного підприємства штрих-коду: 2420503103094680252483;
11.        Вказати конкретну статтю чинного нормативного законодавства, яким передбачається фінансування офшорних компаній Громадянами України;
12.        Надати завірену належним чином копію договору, укладеного з абонентом зазначеної домашньої адреси та юридичною особою з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860);
13.        Надати копію договору на оренду займаного юридичною особою з назвою ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860) приміщення, за місцем перебування юридичної особи, за адресою: місто Дніпро, вул. Кониського, 5;
14.        Надати завірену належним чином копію Наряд-допуску та іншої супроводжувальної технічної документації на виконання відповідних робіт 6 серпня 2018 року, внаслідок яких було частково припинено газопостачання за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, буд. 20;
15.        Надати завірені належним чином копії посвідчень безпосередніх виконавців робіт по припиненню газопостачання за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, буд. 20;
16.        Надати завірені належним чином копії службових посвідчень, зазначених у Наряд-допуску та інших супроводжувальних документах від 6 серпня 2018 року на виконання вищезазначених робіт, вказаних в них відповідальних осіб (Головний інженер, майстер тощо);
17.        (звертаюсь вкотре!!!) Надати завірені належним чином відомості про загальну суму заборгованості перед ПАТ «Дніпрогаз» (ЄДРПОУ: 20262860) громадянина-власника, що проживає за адресою:;
18.        Надати завірені належним чином відомості про загальну суму заборгованості перед ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (ЄДРПОУ: 39572642) громадянина-власника, що проживає за адресою:;     
19.        Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту в письмовому (паперовому) вигляді на вищезазначену поштову адресу та в електронному вигляді на e-mail: svf2011@ukr.net, у визначений законом п’ятиденний термін.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».
   Зміст звернення, та відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

    07.08.2018
                                                                   
   З повагою,                                                            Сергій Філіпенко


                                    Заява (вих. № 709/18) 
про надання публічної інформації відповідно до Закону України
«Про доступ до публічної інформації»

   Терміново, прошу відновити газопостачання у повному обсязі у багатоквартирному будинку за адресою: місто Дніпропетровськ, вул.. Фабрично-заводська, будинок 20.

   Зміст даної заяви, та відповідь на неї, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

   07.08.2018
                                                                   
   З повагою,                                                            Сергій Філіпенко


                                                Слідчому Чечелівського СВ ВП ГУНП
                                  в Дніпропетровській області
                                     вул.  Павлова, 3/5, місто Дніпро,
                                                              Слідчий: Гамайло В. С.
                                                              Кримінальне провадження:
                                                              № 12018040680001463

                                                              Потерпілий: Громадянин України
                                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                         e-mail: svf2011@ukr.net

Клопотання № 04 
                      (в порядку пункту третього частини першої статті 56,
                           частини першої і другої статті 220 КПК України)

   Відповідно до пункту третього частини першої статті 56 КПК України протягом кримінального провадження потерпілий має право подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.
   Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності (ст. 68. КУ).
   Відповідно до норм статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
   Згідно положень статті 52, зазначеного закону, визначено повноваження виконавчого комітету, як виконавчого органу місцевого самоврядування, а саме:
1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради.
2. Виконавчий комітет ради:
1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.
   Отже, як вбачається з вищевикладеного виконавчий комітет (наприклад: Дніпропетровської міської ради), відповідно до норм даного Закону, не наділений функцією державного реєстратора.
Загальновідомо, що відповідно до статті 19. Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
З огляду на положення статті 6. Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Відповідно до частини четвертої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
Однак, з огляду на матеріали реєстраційної справи юридичної особи ВАТ «Дніпропетровськгаз» (долучені через Клопотання № 02 від 28 серпня 2018 року), якою в подальшому було створено іншу юридичну особу на острові Кіпр ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут», місцем первинної державної реєстрації, зазначено Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (23.01.1998 року) – виконавчий орган місцевого самоврядування, який, відповідно до закону, не наділений функціями державного реєстратора.
Більше того, з матеріалів першої картки реєстраційної справи юридичної особи приватного права з назвою «Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради» (код ЄДРПОУ: 04052092) вбачається, що дана юридична особа зареєструвала сама себе тільки 15.10.2009 року, а отже ніяк не могла здійснювати реєстрацію ВАТ «Дніпропетровськгаз» 23 січня 1998 року.
Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ради - представницькі органи місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.
Згідно положень частини першої і другої статті 11, зазначеного вище закону, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
Виходячи з контексту зазначених вище статей рада (наприклад: Дніпропетровська міська рада), як представницький орган місцевого самоврядування, утворює на строк своєї каденції виконавчий орган – виконавчий комітет.
З огляду на дані зазначені у першій реєстраційній картці юридичної особи приватного права з назвою «Дніпропетровська міська рада» (код ЄДРПОУ: 26510514), її державна реєстрація відбулася 20.10.2005 року виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, в той час, як сам виконком, як вже зазначалось, має дату первинної реєстрації 15.10.2009 року. А з огляду на дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Свідоцтва про державну реєстрацію (додається) вбачається, що юридичні особи приватного права з назвами «Дніпропетровська міська рада» (код ЄДРПОУ: 26510514) та «Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради» (код ЄДРПОУ: 04052092), утворені в один день 21.05.1997 року – день прийняття Верховною Радою України Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».     
   Отже, в рамках відкритого кримінального провадження (№ 12018040680001463), для всебічного, об’єктивного розгляду та встановлення всіх обставин за вищезазначеним фактом, враховуючи положення частини першої статті 8 Господарського кодексу України, згідно з якими «Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання»,

Прошу:

20.       Передати матеріали даного кримінального провадження (№ 12018040680001463) до компетентного органу (прокуратури) для перекваліфікації попередньої правової кваліфікації (за статтею 356 ККУ Самоправство) за іншими статтями Кримінального кодексу України, а саме: частини першої статті 109 (повалення конституційного ладу), частини першої статті 111 (державна зрада), статті 113 (диверсія) – для подальшої передачі даного провадження в порядку, відповідно до частини першої і другої статті 216 КПК України, за підслідністю, до Служби Безпеки України;
21.       Під час розгляду даного клопотання, додержуватись процесуального строку визначеного законом.

   До зазначеного вище, додаю:

-              Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Дніпропетровська міська рада (код ЄДРПОУ: 26510514) – на 1 (одному) арк., стр. 1;
-              Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про Дніпропетровську міську раду (код ЄДРПОУ: 26510514) – на 3 (трьох) арк.., стр. 2-3;
-              Архівні копії Довіреності від 17.10.2005 року та першої картки реєстраційної справи Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ: 26510514) від 20.10.2005 року – на 8 (восьми) арк.., стр. 4-11;
-              Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Дніпропетровську міську раду (код ЄДРПОУ: 26510514) та відомості про КВЕД (код економічної діяльності) юридичної особи -  на 4 (чотирьох) арк.., стр. 12-15;
-              Архівні копії Довіреності від 15.01.2009 року № 4/11-19 та першої картки реєстраційної справи Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ: 04052092) від 15.10.2009 року – на 4 (чотирьох) арк.., стр. 16-19;
-              Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ: 04052092) та відомості про КВЕД (код економічної діяльності) юридичної особи – на 4 (чотирьох) арк.., стр. 20-23.

   Всього в додатку власноруч пронумеровано (у верхньому правому куті кожного аркуша) пастою синього кольору – 23 (двадцять три) аркуші. 

     Зміст даного клопотання публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

           10 вересня 2018 року                                                      
   
    З повагою,                                                                  Філіпенко С. В.
Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -