- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

середа, 24 жовтня 2018 р.

Справу по Дніпрогазу блокуючи ховають через суддю-могильника?


На наші усні звернення клерки суду інформують, що розгляд нашої скарги на дії/бездіяльність слідчої СВ УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О. стосовно злочинної діяльності представників ПАТ «Дніпрогаз» в інтересах кіпрсько-офшорної компанії ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут», передано на розгляд судді-могильнику Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Яковлеву Д. О.

«Казала-мазала» - не наші методи. Ми, методично фіксуємо і документуємо злочин.
А, здогадайтесь, по кому «задзвонили» «дзвони»? Дзінь-дзілінь, дзінь-дзілінь... Кого громада, як смердюче лайно, "змиє в унітаз"?

Читайте також: «Газовий» спротив: Дніпро пропонує не чекати на Бандеру, а діяти!

В Дніпрі чергова скарга на дії слідчого СБУ в справі «Дніпрогаз»

Тема «Дніпрогаз» на сайті «Багнет Нації»


Громадська  організація

«Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля»
    
ЄДРПОУ 39470004, в ПАТ ''КРЕДОБАНК'' р/р 26007011050290, код банка 325365
Адреса для листування: 49000 м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 62, а/с 842
e-mail: svf2011@ukr.net
 
                                                                        Бабушкінський районний суд 
                                                                   міста Дніпропетровська
                                                                   пр-т. Д. Яворницького, 57, м. Дніпро,
                                                      Дніпропетровська область, 49000


   Клопотання  
                                                 до скарги від 19.10.2018 року

   19 жовтня 2018 року, нами (заявниками/підписантами) в Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська, зареєстрована скарга на дії/бездіяльність слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О., що полягає у нездійсненні (невиконанні) інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22018040000000079, які слідчий зобов’язаний вчинити у визначений КПК України строк.

   Звернувшись до суду, ми, просили відновити наші права та зобов’язати слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіну В. О., вчинити певні дії, а саме: - відповідно до положень частини першої статті 214 КПК України, надати всім заявникам, які підписали заяву про злочин (від 02.10.2018 року), копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також згідно норм частини другої статті 55 Кримінального процесуального кодексу України, вручити кожному заявнику, як потерпілому від кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 111 КК України (Державна зрада), скоєного посадовими особами ПАТ «Дніпрогаз» в інтересах іноземної юридичної особи, компанії кіпрського походження ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут», в кримінальному провадженні № 22018040000000079, - пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого.

   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).

   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).

   Згідно положень статті 2 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

   Керуючись статтею 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

   Відповідно до вимог статті 303 КПК України на досудовому провадженні заявником (заявниками) може бути оскаржено бездіяльність слідчого, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

   Відповідно до ст. 306 КПК України скарги на бездіяльність слідчого розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими ст. ст. 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень цієї глави (ч. 1 ст. 306). Скарги на бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги (ч. 2 ст. 306). Розгляд скарг на бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, та слідчого, бездіяльність якого оскаржується. Відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду скарги (ч. 3 ст. 306).

   Відповідно до Розділу VI «Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її руху» Положення  «Про автоматизовану систему документообігу суду», затвердженого Рішенням Ради Суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, визначено наступне:

1. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами АСДС відповідно до їх функціональних обов’язків та реєструється в АСДС в день її надходження.
2. На кожний службовий або процесуальний документ в АСДС створюється РКК, що містить повну інформацію про автора, реквізити та рух документа. Особливості заповнення РКК визначаються інструкцією з діловодства. Сам документ обов’язково додається до свого РКК у формі ЕД або ЕКПД.
3. Дата реєстрації та вхідний номер документа автоматично формуються АСДС відповідно до вимог інструкції з діловодства та цього Положення.
4. Кожній судовій справі (кримінальному провадженню) надається єдиний унікальний номер, який автоматично формується АСДС під час реєстрації першого процесуального документу, на підставі якого може бути відкрите провадження у справі (включаючи перший процесуальний документ, отриманий судом по кримінальному провадженню на стадії досудового слідства) та який залишається незмінним незалежно від руху судової справи (кримінального провадження): проходження справи в інстанціях, надходження за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, повторного надходження після належного оформлення або після скасування судового рішення по справі судом вищої інстанції тощо. Інші номери судових справ (кримінальних проваджень), окрім єдиного унікального номеру судової справи, так як і надання судовій справі (кримінальному провадженню) більше одного номеру не допускаються.  
5. Єдиний унікальний номер судової справи зазначається судами в судовому рішенні та використовується, в тому числі, для формування Європейського ідентифікатору судової справи (European Case Law Identifier - ECLI).
6. Структура єдиного унікального номера судової справи формується за єдиним шаблоном із чотирьох цифрових груп, розділених крапкою: код юрисдикції (одна цифра) відповідно до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого ДСА України, код суду першої інстанції відповідно до Класифікатора судів, затвердженого ДСА України (три цифри), рік реєстрації судової справи (чотири цифри) та номер судової справи за порядком у році її реєстрації (шість цифр). Наприклад: 2.910.2017.000001 – Справа № 000001, господарської юрисдикції, зареєстрована в 2017 році в господарському суді м. Києва.
7. АСДС автоматично формує номер судового провадження, необхідний для діловодства відповідного суду. Структура номеру створюється за єдиним шаблоном та містить три цифрові групи, розділені крапкою: код суду, що прийняв справу до провадження, відповідно до Класифікатора судів, затвердженого ДСА України (три цифри), номер провадження по цій справі в цьому суді за порядком (дві цифри), та єдиний унікальний номер судової справи. Наприклад: 973.02.2.910.2017.00001 – Друге судове провадження по справі № 2.910.2017.000001 у Київському апеляційному господарському суді.
8. Структура унікального ідентифікатора судового рішення має відповідати вимогам Європейського ідентифікатора судової справи та складається з чотирьох літерних та цифрових груп (перша, друга та третя з яких розділені між собою двокрапкою, а інші - крапкою): літерний код суду, що виніс рішення відповідно до Класифікатора ДСА України, рік реєстрації рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень (чотири цифри), номер реєстрації рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень (сім цифр) за порядком у році її реєстрації та єдиний унікальний номер судової справи. Наприклад: SC:2018:000005.2.910.2017.00001. Рішення виніс Верховний Суд у 2018 році по справі 2.910.2017.000001. Воно зареєстроване в Єдиному державному реєстрі судових рішень під № 0000005.
9. Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню у листуванні щодо судових справ автоматично формується відповідно до вимог інструкції з діловодства з додаванням єдиного унікального номера судової справи.
   Відповідно до положень Розділу VIII зазначеного вище Положення автоматизований розподіл судових справ між суддями за виключенням кримінальних проваджень, визначення підсудності в яких проводиться у відповідності до Кримінально-процесуального кодексу, затвердженого Законом Української РСР "Про затвердження Кримінально-процесуального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., № 2, ст. 15), розподіл судових справ, здійснюється модулем автоматизованого розподілу виключно в автоматизований спосіб (без участі посадових осіб) під час реєстрації в суді передбачених законом процесуальних документів, на підставі інформації, внесеної уповноваженими особами суду до АСДС та до підсистеми обліку кадрів. Підставою для запуску процедури автоматизованого розподілу судової справи є внесений до АСДС ЕД або ЕКПД відповідного документу, підписаний електронним цифровим підписом його автора. Ручний запуск процедури автоматизованого розподілу не допускається.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями Конституції України, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Положення  «Про автоматизовану систему документообігу суду», затвердженого Рішенням Ради Суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, у визначений законом строк,

                                                       Просимо:

1.           Долучити дане клопотання до зазначеної скарги від 19.10.2018 року, що знаходиться на розгляді в Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська, та подана на дії/бездіяльність слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О., що полягає у нездійсненні (невиконанні) інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22018040000000079 (копія титульної сторінки скарги з відміткою про прийняття – додається);
2.           Надати завірені належним чином відомості про реєстрацію в автоматичній системі документообігу суду (АСДС) в Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська, зареєстрованої 19 жовтня 2018 року скарги на дії/бездіяльність слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О., що полягає у нездійсненні (невиконанні) інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22018040000000079;
3.           Надати завірені належним чином відомості про результати електронного розподілу, а також дату і час розгляду в Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська, зареєстрованої 19 жовтня 2018 року скарги на дії/бездіяльність слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О., що полягає у нездійсненні (невиконанні) інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22018040000000079;
4.           Надати завірену належним чином копію реєстраційної контрольної картки з відомостями щодо реєстрації в Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська, скарги від 19 жовтня 2018 року на дії/бездіяльність слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О., що полягає у нездійсненні (невиконанні) інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22018040000000079;
5.           Надати завірену належним чином фотокопію суддівського посвідчення судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська на розгляді у якого знаходиться скарга від 19 жовтня 2018 року на дії/бездіяльність слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О., що полягає у нездійсненні (невиконанні) інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22018040000000079;
6.           Надати завірену належним чином фотокопію суддівської Присяги, складеної на вірність народові України суддею на розгляді у якого (відповідно до результатів електронного розподілу) знаходиться скарга від 19 жовтня 2018 року на дії/бездіяльність слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О., що полягає у нездійсненні (невиконанні) інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22018040000000079;
7.           Надати завірені належним чином відомості, про наявність повноважень щодо здійснення правосуддя (на момент запитування відповідної інформації) у судді на розгляді у якого знаходиться скарга від 19 жовтня 2018 року на дії/бездіяльність слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О., що полягає у нездійсненні (невиконанні) інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22018040000000079;
8.           Надати завірені належним чином відомості із останніми результатами проходження відповідної підготовки у Національній школі суддів України, а також відомості Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо результатів проходження останнього кваліфікаційного іспиту суддею на розгляді у якого знаходиться скарга від 19 жовтня 2018 року на дії/бездіяльність слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О., що полягає у нездійсненні (невиконанні) інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22018040000000079;
9.           Надати завірені належним чином відомості заповненої Декларації про доходи (за попередній рік) суддею на розгляді у якого знаходиться скарга від 19 жовтня 2018 року на дії/бездіяльність слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О., що полягає у нездійсненні (невиконанні) інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22018040000000079;
10.       Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні стягнення (погашені/непогашені) щодо судді на розгляді у якого знаходиться скарга від 19 жовтня 2018 року на дії/бездіяльність слідчого УСБУ в Дніпропетровській області Шубіної В. О., що полягає у нездійсненні (невиконанні) інших процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22018040000000079; 
11.       При розгляді даного клопотання, дотримуватись процесуальних строків.
     Зміст даного клопотання та відповіді на нього публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

Додаток:

-      копія титульної сторінки скарги від 19.10.2018 року з відміткою про прийняття канцелярією Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська – на 1 (одному) арк.
                   
  24 жовтня 2018 року

З повагою, заявники - Громадяни України,

Віце-президент
ГО «Вільна Доля»:                                            Ферліковська Любов Іллівна,
 
Члени ГО «Вільна Доля»:

                                                                         Філіпенко Сергій Веніамінович,

                                                                   Акулов Владислав Віталійович,

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -