- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

четвер, 14 березня 2019 р.

Прозондуй свою ДВК на відповідність закону – запит до ДВК

   Відповідно до частини першої статті 24. Закону України «Про вибори Президента України» дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дев’яти осіб. В нашому випадку 12 березня, це кінцевий термін утворення ДВК.

   Згідно з частиною третьою статті 28 цього закону перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день після дня її утворення, а наступні - за необхідності. В нашому випадку кінцевим строком проведення першого засідання. будь-якої ДВК, є 14 березня 2019 року.
   Отже, починаючи з 15 березня у Вас/нас є можливість дослідити (запитом на інформацію), принаймні, свої дільничні виборчі комісії, на відповідність закону. Легітимність, то вже інша справа.
   Далі буде…
                                                 Територіальний виборчий округ № ______                           
                                       Дільнична виборча комісія № ___________
                                        _______________________________________
                                           _______________________________________

                                                        Запит  
                       про надання публічної інформації за Законом України
                                           «Про доступ до публічної інформації»

   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Відповідно до положень Статті 40. Основного закону усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
   Згідно з положеннями Закону України від 5 березня 1999 року № 474-XIV «Про вибори Президента України» виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів Президента України і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про вибори Президента України (ч.1 ст.22).
   Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія є суб'єктом відповідного виборчого процесу, має право звернення у межах своїх повноважень до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.
   Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дев’яти осіб (ч.1 ст.24).
   Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю від складу, визначеного при її утворенні, на засіданні комісії, що проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення і скликається її головою (ч.2 ст.27).
   Відповідно до положень частини другої статті 29.закону «Про вибори Президента України» член окружної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов’язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин п’ятої - восьмої цієї статті, після чого складає таку присягу члена комісії:
   «Я, (прізвище, ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України».
   Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід’ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом комісії.
   Документи, заяви і скарги, що надійшли до окружної та дільничної виборчих комісій, мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням. Усі документи, заяви і скарги приймаються та реєструються в окружних та дільничних виборчих комісіях у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Заява, подана до виборчої комісії, розглядається протягом п’яти днів з дня її надходження, якщо інше не передбачено цим Законом (ч.19 ст.28).
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк (пять днів),

                                                      Просимо:

1.           Надати завірені належним чином (печаткою відповідної дільниці за підписом уповноваженої особи) достовірні відомості загального характеру про дану виборчу дільницю на виборах Президента України 2019 року;
2.           Надати завірену належним чином копію Протоколу першого засідання даної виборчої комісії, даної виборчої дільниці, на виборах Президента України 2019 року;
3.           Надати завірені належним чином (печаткою відповідної дільниці за підписом уповноваженої особи) копії всіх Присяг складених членами даної виборчої комісії на виборах Президента України 2019 року;
4.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту нарочно, в строк визначений законом (пять днів).
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.     
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


Читайте також: Міраж ЦВК – ілюзія виборів в неконституційних ОТГ

ЦВК знову не підтвердила своєї легітимності – відповідь на запит

«Майдан-3» має відбутись трансформацією свідомості через усвідомлення відповідальності – досліджуємо ТВК в ОТГ

Нелегітимна ЦВК – інструмент легітимації неконституційного устрою в Україні

Територіальні виборчі комісії – приватні підприємства неконституційної системи в Україні (документи)

Йдучи на вибори, ще раз перегляньте ці документи

Випотрошені нутрощі Дніпропетровської обласної виборчої комісії імені однойменної облради – відповідь на запит

ЦВК – нелегітимний орган – матеріали реєстраційної справи

Копії присяг членів оновленої ЦВК на сайті «Багнет Нації»

Посадові оклади членів ЦВК та працівників її підрозділів


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -