- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

вівторок, 14 травня 2019 р.

Дніпро: після запиту на інформацію суддя Сліпець Н. Є.- самовідвелася

   10 травня 2019 року суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Сліпець Н. Є. в своїй ухвалі зазначила про самовідвід, у справі, відповідачем (боржником після залиття оселі громадянина) в якій, є Дніпровська міська рада.

   Під час першого засідання, яке відбулося 16 квітня 2019 року, зазначеною особою в мантії було допущено низку висловлювань, які змусили представників позивача засумніватися в компетенції даної судді.


   Публікуємо зразок запиту і заяви про відвід судді:
  Запит 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                 «Про доступ до публічної інформації»
                         
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   Згідно до статті 127. (КУ) правосуддя здійснюють судді.
   Відповідно до положень статті 128. Конституції призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
   Згідно статті 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та даного Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями статті 34 і 40 Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                    Просимо:

1.           Надати завірену належним чином фотокопію суддівського посвідчення, яким підтверджуються повноваження судді Сліпець Надії Євгенівни;
2.           Надати завірену належним чином фотокопію Присяги судді, складеної Українському народові, суддею Сліпець Надією Євгенівною;
3.           Надати відомості стосовно наявності або відсутності (є, чи немає) ідентифікаційного коду (ІНН) та біометричного паспорту у судді Сліпець Надії Євгенівни;
4.           Надати завірену належним чином фотокопію Подання Вищої ради правосуддя  до Президента України про призначення вперше на посаду судді Сліпець Надію Євгенівну;
5.           Надати завірену належним чином фотокопію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді Сліпець Надії Євгенівни;
6.           Надати завірену належним чином фотокопію (за наявності) Постанови Верховної Ради України про обрання суддею Сліпець Надію Євгенівну;
7.           Надати завірену належним чином фотокопію Указу Президента України про призначення/переведення судді Сліпець Надії Євгенівни;
8.           Надати завірені належним чином відомості, про наявність повноважень щодо здійснення правосуддя (на момент запитування відповідної інформації) у судді Сліпець Надії Євгенівни;
9.           Надати завірені належним чином відомості із останніми результатами проходження відповідної підготовки у Національній школі суддів України, а також відомості Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо результатів проходження останнього кваліфікаційного іспиту суддею Сліпець Надією Євгенівною;
10.       Надати завірені належним чином відомості заповненої Декларації про доходи (за попередній рік) суддею Сліпець Надією Євгенівною;
11.       Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні стягнення (погашені/непогашені) що коли-небудь застосовувалися до судді Сліпець Надії Євгенівни; 
12.       Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту та  надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на адресу представника: 49055, місто Дніпро, а також в електронному вигляді на адресу (e-mail: svf2011@ukr.net).
   У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації. 
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

Додаток:

-              Виписка з офіційного сайту Верховної Ради України rada.gov.ua у вигляді Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 року № 23-рп/2009, стосовно офіційного тлумачення положення частини першої статті 59. Конституції України – на 9 (дев’ятьох) арк.., стр. 01-09;
-              Архівна копія Указу Президента від 19.12.1996 року №1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» - на 2 (двох) арк.., стр. 10-11;
-              Копія запиту (вих. № 43/253 від 18.12.2018) і відповіді (12/20-180 від 27.12.2018) до/від Верховної Ради України – на 12 (дванадцятьох) арк.., стр. 12-23;
-              Копія титульної сторінки і виписка з офіційного сайту Верховної Ради України rada.gov.ua Указу Президента України від 29.11.1999 року № 1507/99 «Про офіційні символи глави держави» - на 6 (шістьох) арк.., стр. 24-29;
-              Копія довіреності від 07 серпня 2018 року № 007АФ на ім’я Філіпенка Сергія Веніаміновича видана на повне представництво Громадської організації «Волонтерський центр допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля» - на 1 (одному) арк., стр. 30.

02 травня 2019 року


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНСТРАТИВНИЙ СУД
УХВАЛА
  10 травня 2019 року                                      Справа №  160/2204/19
  
Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Сліпець Н.Є., розглянувши у письмовому провадженні в місті Дніпрі заяву про самовідвід головуючої судді у справі №160/2204/19 за позовом ОСОБА_1 до Дніпровської міської ради про визнання неправомірним рішення, визнання бездіяльності протиправною та відшкодування моральної шкоди, -    
ВСТАНОВИВ:
07.03.2019 року ОСОБА_1 звернулася до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою до Дніпровської міської ради, у якій, з урахуванням нової редакції від 22.03.2019 року, просить:
- визнати неправомірним та нечинним рішення Дніпровської міської ради від 21.11.2018 року №33/37 «Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету», визнати неправомірною бездіяльність директора Департаменту житлового господарства ОСОБА_2 , визнати відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної таким рішенням, діями посадових осіб, яких призвели до моральної шкоди.
Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.03.2019 року відкрито провадження у адміністративній справі, та призначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 16.04.2019 року о 14:00 год. (а.с. 2).
16.04.2019 року під час проведення підготовчого засідання головуючою суддею розкрито інформацію про можливий конфлікт інтересів, зокрема, повідомлено учасників справи про те, що представник відповідача у справі - Горобець Ю.В. є колишній працівник Дніпропетровського окружного адміністративного суду. При цьому, головуюча суддя наголосила на відсутності підстав для самовідводу, а також роз`яснила учасникам справи право на відвід головуючій.
Учасниками справи: позивачем ОСОБА_1 , її представниками - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також представником відповідача - Горобець Ю. В. відводів складу суду заявлено не було.
За клопотанням позивача у підготовчому засіданні оголошено перерву до 13.05.2019 року о 16:00 год. для ознайомлення останньої з письмовим відзивом на позов та надання відповіді на відзив.
10.05.2019 року суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду Сліпець Н.Є. подано заяву про самовідвід, в обґрунтування якої зазначено, що на думку позивача та її представників, головуюча суддя є упередженою та «некомпетентною» в цій справі, викладене вбачається з письмового запиту про надання окремих відомостей стосовно головуючої судді щодо її повноважень та компетентності, який надійшов на адресу Дніпропетровського окружного адміністративного суду 02.05.2019 року. Зміст даного запиту, зокрема, містить посилання на здійснення головуючою суддею під час розгляду справи тиску на сторону позивача, приниження честі і гідності не тільки її, а й її довірених осіб.
Отже, з урахуванням того, що представники позивача мають сумніви у неупередженості та «компетентності» судді, з метою уникнення в майбутньому сумнівів з боку позивача та його представників у неупередженості та об`єктивності головуючої судді під час розгляду цієї справи суддя Сліпець Н.Є. вважає за необхідне заявити самовідвід.
Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 36 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.
Частиною 1 ст. 40 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що питання про самовідвід судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.
Згідно з ч. 3 ст. 39 Кодексу адміністративного судочинства України, відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.
Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону.
Рішенням Європейського Суду з прав людини від 09.11.2006 року у справі «Білуга проти України» та у рішенні від 28.10.1998 року у справі «Ветштайн проти Швейцарії» зазначено, що важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти у громадськість у демократичному суспільстві. Судді зобов`язані викликати довіру в учасників судового розгляду, а тому будь-який суддя, стосовно якого є підстави для підозри у недостатній неупередженості, повинен брати самовідвід.
Враховуючи той факт, що позивач та її представники, не дивлячись на розкриття головуючою суддею інформації для врегулювання можливого конфлікту інтересів, все одно мають сумніви в упередженості та об`єктивності головуючої судді, суд з метою уникнення у майбутньому сумнівів у неупередженості та об`єктивності головуючої судді зі сторони учасників справи, суд дійшов висновку, що заява судді про самовідвід є вмотивованою та підлягає задоволенню.  
Керуючись ст.ст. 29363946242-244250256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -      
УХВАЛИВ:
Заяву про самовідвід головуючої судді у справі №160/2204/19 за позовом ОСОБА_1 до Дніпровської міської ради про визнання неправомірним рішення, визнання бездіяльності протиправною та відшкодування моральної шкоди - задовольнити.
Справу передати для здійснення розподілу між суддями в порядку, встановленому ч.1 ст. 31 Кодексу адміністративного судочинства України.    
Ухвала суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та не оскаржується. Заперечення на ухвалу може включаться до апеляційної скарги на рішення суду.      
   Суддя                                                                           Н.Є. Сліпець

  Заява 
                                  про відвід судді Сліпець Н. Є.

   Згідно з положеннями частини першої статті 7. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.
   Нормами статті 16 даного закону визначено, що символами судової влади є державні символи України - Державний Герб України і Державний Прапор України.
   Суд як державний орган має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
   Керуючись положенням частини другої статті 48. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права.
   Відповідно до положень пункту четвертого частини першої статті 36. Кодексу адміністративного судочинства України суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об’єктивності судді.
   Заявляємо про відвід судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Сліпець Надії Євгенівни в провадженні якої знаходиться адміністративна справа № 160/2204/19 від 27 березня 2019 року за позовом Позивача до Дніпровської міської ради, з наступних причин:
   Після першого, підготовчого, відкритого судового засідання яке відбулося 16 квітня 2019 року в судовій залі № 17 в приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду за головування судді Сліпець Надії Євгенівни по справі 160/2204/19, нею (суддею Сліпець Н. Є.), як на нашу спільну думку, було не дотримано основних засад судочинства, які є основоположними, фундаментальними складовими положень Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також Кодексу суддівської етики, затвердженого рішенням ХІ чергового з’їзду суддів України від 22.02.2013 року.
   Преамбулою Кодексу суддівської етики визначено, що здійснення права кожного на судовий захист на основі принципу верховенства права, здійснення правосуддя від імені держави Україна виключно на підставі Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, висувають високі вимоги до моральних якостей кожного судді.
Усвідомлюючи значимість своєї місії, з метою зміцнення та підтримки довіри суспільства до судової влади судді України вважають, що зобов'язані демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки, у зв'язку з чим добровільно беруть на себе більш істотні обмеження, пов'язані з дотриманням етичних норм як у поведінці під час здійснення правосуддя, так і в позасудовій поведінці.
Відповідно до положень статей даного Кодексу суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.
Суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною.
Суддя повинен старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов'язки та вживати заходів для поглиблення своїх знань та вдосконалення практичних навичок.
Суддя повинен здійснювати судочинство в межах та порядку, визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб.
Суддя повинен виконувати обов'язки судді безсторонньо і неупереджено та утримуватися від поведінки, будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до виникнення сумнівів у рівності професійних суддів, народних засідателів та присяжних при здійсненні правосуддя.
   Частиною першою статті 9. Конституції України визначено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
   Беручи до уваги дане положення Конституції треба зазначити, що відповідно до Бангалорських принципів поведінки суддів, які було схвалено Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27.07.2006 № 2006/23 і які ґрунтуються на засадах незалежності, об’єктивності, чесності та неупередженості, а також дотримання етичних норм, рівності, компетентності та старанності, визначено наступне:
   Беручи до   уваги   Загальну   декларацію   з   прав   людини, в якій визнається як основоположний принцип надання в рівній мірі кожній особі права на розгляд її справи,  що пов'язана зі встановленням її прав та обов'язків, незалежним судом, на засадах справедливості та безсторонності, на відкритому судовому засіданні у встановленому законом порядку,
   беручи до уваги Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права, що гарантує рівність всіх громадян перед судом, а  також право кожної особи на своєчасний розгляд її справи,  що пов'язана зі встановленням її прав та обов'язків, компетентним та незалежним судом на засадах справедливості та безсторонності, на  відкритому судовому засіданні у встановленому законом порядку,
   зазначені вище принципи мають на меті встановлення  стандартів етичної поведінки суддів.  Вони адресовані суддям для використання як інструкції, а також судовим органам для використання як базових принципів   регламентації   поведінки   суддів.  Крім  того,  вони покликані  сприяти  кращому  розумінню  та  підтримці   здійснення правосуддя  з боку представників виконавчої та законодавчої влади, адвокатів та суспільства в цілому.  Ці принципи  передбачають,  що судді у своїй поведінці підзвітні відповідним органам, що створені для підтримки суддівських  стандартів,  які  діють  об'єктивно  та
незалежно  і  мають на меті збільшення,  а не зменшення значущості існуючих правових норм та правил поведінки, якими зв'язані судді.
   Але, на превеликий жаль, на нашу спільну думку, поведінка судді Сліпець Н. Є. та її висловлювання під час судового засідання, які були нами зафіксовані на портативні записуючі відеопристрої та опубліковані на наших сторінках у мережі Фейсбук, залишили певні сумніви щодо її неупередженості, фаховості та компетентності.
   Вважаємо, що подібні випадки підривають довіру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду, та неповинні мати місце в судовій практиці як такі, а саме:
-              Коли суддя здійснює тиск на одну зі сторін під час судового засідання, принижуючи честь і гідність представників Позивача – епізод судового засідання коли суддя Сліпець Н. Є. звертаючись до Позивача, неоднозначно перепитувала: «ви впевнені, що саме ці представники мають представляти ваші інтереси в суді»;
-              Або коли суддя не бере до уваги положення чинного законодавства, не вживає заходів для поглиблення своїх знань та не вдосконалює своїх практичних навичок – епізод судового засідання коли представник Позивача В. В. Акулов спробував обґрунтувати свої доводи щодо підробленої печатки на довіреності Відповідача – він був зухвало зупинений суддею Сліпець Н. Є., яка не стала вислуховувати доводи, підкріплені копіями відповідних документів, а легітимізувала зазначену довіреність своїм авторитетним, усним рішенням);
-              Або коли суддя скасовує своїми висловлюваннями чинне Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 року № 23-рп/2009, а разом із ним відповідне положення статті 59. Конституції України – епізод судового засідання коли суддя Сліпець Н. Є. заявила, що зазначене рішення КСУ, - не дійсне (???);
-              Або коли суддя надає перевагу недійсному (завіреному не належним чином) нормативно-правовому акту, ігноруючи Конституцію України – епізод судового засідання коли суддя Сліпець Н. Є. і представник Відповідача Горобець Ю. В. спільно розглядають можливість відсторонення представників Позивача, на підставі Перехідних положень, внесених до Конституції України незавіреним Великою Державною Печаткою України Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».
   Прикро, але всі ці факти не сприяють відновленню довіри громадянського суспільства до судової гілки влади в Україні.
   Загальновідомо, що згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   Згідно до статті 127. (КУ) правосуддя здійснюють судді.
   Відповідно до положень статті 128. Конституції призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
   Згідно статті 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та даного Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.
   Іншими обставинами, які викликають сумніви у неупередженості або об’єктивності судді Сліпець Н. Є., також є незавірені належним чином (гербовими печатками державних органів і підписами уповноважених осіб) документи щодо її призначення на посаду судді, а саме: копія Рішення Вищої ради правосуддя від 14 лютого 2017 року № 242/0/15-17 «Про внесення подання Президентові України про призначення Сліпець Н. Є. на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду», а також отримана нами фотокопія Указу Президента України від 03 квітня 2017 року № 95/2017 про призначення суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду Сліпець Надію Євгенівну.    
   Враховуючи зазначені вище доводи, які обґрунтовані нормами чинного законодавства і підкріплені неспростовними доказами у вигляді копій документів, висловлюємо недовіру і заявляємо про відвід судді Сліпець Н. Є. від розгляду адміністративної справи № 160/2204/19 від 27 березня 2019 року за позовом Позивача до Дніпровської міської ради.

                                                    Додаток:

-              Виписка з офіційного сайту Верховної Ради України rada.gov.ua у вигляді Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 року № 23-рп/2009, стосовно офіційного тлумачення положення частини першої статті 59. Конституції України – на 9 (дев’ятьох) арк.., стр. 01-09;
-              Архівна копія Указу Президента від 19.12.1996 року №1230/96 «Про Велику Державну Печатку України» - на 2 (двох) арк.., стр. 10-11;
-              Копія запиту (вих. № 43/253 від 18.12.2018) і відповіді (12/20-180 від 27.12.2018) до/від Верховної Ради України – на 12 (дванадцятьох) арк.., стр. 12-23;
-              Копія титульної сторінки і виписка з офіційного сайту Верховної Ради України rada.gov.ua Указу Президента України від 29.11.1999 року № 1507/99 «Про офіційні символи глави держави» - на 6 (шістьох) арк.., стр. 24-29;
-              Копія Рішення Вищої ради правосуддя від 14 лютого 2017 року № 242/0/15-17 «Про внесення подання Президентові України про призначення Сліпець Н. Є. на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду» - на 2 (двох) арк., стр. 30-31;
-              Копія Указу Президента України від 03 квітня 2017 року № 95/2017 «Про призначення суддів» де зазначено - призначити суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду Сліпець Надію Євгенівну – на 3 (трьох) арк., стр. 32-34.

   13 травня/ 2019 року

Телеграм: https://t.me/bagnetnacii
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -