- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

неділя, 1 грудня 2019 р.

Заява до СБУ на прем’єр-міністра Гончарука про держзраду, від правозахисників з «Багнет Нації»


Голові Служби Безпеки України
І.Г. Баканову
потерпілого:
Андрій Петрович Карпович
потерпілого:
Віталій Анатолійович Шепель

ЗАЯВА ПРО ЗЛОЧИН


    25 вересня 2019 року приблизно о 10 год 00 хв за адресою : м. Київ, вул. Михайла Грушевського 5 Верховна Рада України, після тривалої підготовки, з прямим умислом, особою яка є спеціальним суб’єктом злочину, було вчинено злочин який має продовження який має продовжуваний характер і призведе до тяжких суспільно — небезпечних наслідків. Особа яка вчинила злочин:
1. Гончарук Олексій Валерійович — прем’єр — міністр України- ч.2 ст.364, ст. 111 КК України.
Обєктом злочину статті 111 КК України є національна безпека України переважно у сфері державної безпеки, інформаційній, економічній, науково-технологічній і воєнній сферах. Відповідно до законодавства України національна безпека України означає рівень захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина , суспільства і держави, за якого забезпечується сталий розвиток суспільства.
Економічна безпека передбачає захищеність інтересів України в сфері економіки. Її змістом є, зокрема, врахування національних інтересів України у виборі методів і механізмів реформування економіки, стабільність у правовому регулювання відносин у сфері економіки, у тому числі фінансової політики держави, наявність ефективної програми запобігання кризам , великі обсяги інвестиційної та інноваційної діяльності, незалежність національної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків ,високі темпи розширення внутрішнього ринку, відсутність критичної боргової залежності держави, мобілізаційна готовність національної економіки тощо.
Про наявність і створення критичної боргової залежності держави, відсутність  врахування національних інтересів України у виборі методів і механізмів реформування економіки, навмисне порушення стабільності у правовому регулювання відносин у сфері економіки, у тому числі фінансової політики держави свідчить текст пояснювальної записки законопроекту № 2178.
 25 вересня 2019 року  приблизно о 10 год 00 хв прем’єр — міністр України Гончарук Олексій Валерійович вніс до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення який було зареєстровано за вхідним № 2178.
   Даним законопроектом передбачається відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення. Про протиправність законопроекту № 2178, неконституційність, введення України в економічну залежність від іноземних країн і сприяння в розв’язанні повномасштабної війни в Україні ,дискримінацію а також те , що землі сільськогосподарського призначення можливо були гарантією виплати зовнішніх боргів в Україні свідчить наступне.
  В пояснювальній записці до законопроекту № 2178 статті 3-й зазначено наступне:
Положеннями проекту Закону визначаються особливості правового регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на основі ринкових механізмів переходу прав на земельні ділянки (розглянемо деякі абзаци поокремо):

 1). З 01.10.2020 скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.
 
  Згідно даних академічного тлумачного словника Української мови слово ВІДЧУЖУВАТИ -Спираючись на певний закон, відбирати в кого-небудь майно на користь держави, організації чи окремої особи.
  Тобто відбуватиметься пряме сприяння рейдерським захопленням землі(відбирання), що в свою чергу свідчить про навмисне сприяння процвітанню організованої злочинності в сфері ринку землі , закріплене Законом , що прямо суперечить  та свідчить про порушення  статті 3-ї, розділу 1-о УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Документ 984_011, поточна редакція — Редакція від 30.11.2015, підстава — v2980321-15) ЯКА Є ЧИННИМ МІЖНАРОДНИМ ДОГОВОРОМ !!!

 2). Визначається суб’єктний склад осіб, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ділянку протягом року.

   Купівля землі сільськогосподарського призначення іноземцями є прямою загрозою втрати цілісності , суверенітету України та прямою дією направленою на сприяння розв’язанню війни в Україні.
  Після викупу землі іноземцями , самі земельні ділянки стають власністю іноземної особи. З метою захисту своєї власності іноземні країни під приводом захисту власності своїх громадян  у відповідності до чинних міжнародних договорів матимуть повне право введення військ для захисту своєї власності. З урахуванням того , що більшість підприємств на території України належать громадянам Росії то виникне конфлікт інтересів власника землі і власника підприємства яке розташоване на певній ділянці землі. Це в свою чергу призведе до збройного протистояння і як наслідок спричинить повномасштабний збройний конфлікт !!!
  Це пряме порушення Договору про відмову від війни в якості засобів національної політики (Документ 995_647, чинний, поточна редакція —Прийняття від 27.08.1928),статті 1-ї Резолюції 1803 (XVII) Генеральної асамблеї ООН “Про невід’ємний суверенітет над природними ресурсами (Документ 995_819, поточна редакція — Прийняття від 14.12.1962)

    3). Встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки.

  Група вчених з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі склала всесвітню карту рН ґрунтів та виявила, що на планеті не так і багато земель з нейтральними показниками кислотності. Найродючіші з них — в штаті Айова та Україні. Якщо порівняти початкову ціну на землі сільськогосподарського призначення в Україні яка становить від 1500 дол США до 2500 дол. США та ціни на сільськогосподарські землі (які за якісними ознаками родючості дуже відрізняються з Українською землею) в розвинутих Європейських країнах яка становить до 70 000 дол США то звідси випливає наступне.
  Загальна заборгованість України перед іноземними кредиторами серед яких найбільшим кредитором України є Міжнародний Валютний Фонд сягає близько 150 млрд. дол. США. Враховуючи те , що колишнім Президентом України ПОРОШЕНКО П.О. в 2017 році році було підписано міжнародний договір від імені України з МВФ щодо отримання чергового траншу МВФ взамін на забов’язання відкриття ринку землі, то напрошується висновок , що заставою в разі невиконання вимог щодо повернення траншу отриманого Україною від МВФ є земля сільськогосподарського призначення. Окрім існує велика ймовірність того , що взагалі земля яка є власністю народу України є гарантією в разі неповернення Україною кредитів отриманих від іноземних держав та МВФ (ч.1,ст.174 Цивільного Кодексу України - Держава відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення).
  Також те, що вартість землі в Україні  становитиме від 1500 дол США до 2500 дол.США, може свідчити про те, що це основна частина землі вже відійшла до іноземних кредиторів як гарантія неповернення кредитів отриманих Україною і занадто низька ціна встановлена навмисно для можливості остаточного  викупу землі за безцінь.
 Вказані дії є прямим порушенням статті 1-ї Резолюції 1803 (XVII) Генеральної асамблеї ООН “Про невід’ємний суверенітет над природними ресурсами (Документ 995_819, поточна редакція — Прийняття від 14.12.1962)
 

 4).Встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних з нею осіб. Обмеження не допускають набуття у власність більше 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України.

 5). Забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

 Враховуючи те , що в Україні відповідно до статті 8-ї Конституції України (254к/96-ВР) визнається і діє принцип верховенства права , то громадяни України фактично позбавлені вільного вибору продажу своєї земельної ділянки , що також свідчить про сприяння монополізації ринку землі на користь окремих осіб.
 Окрім того якщо громадянин України схоче придбати собі земельну ділянку сільськогосподарського призначення яка є власністю держави або територіальної громади але здана в аренду  сільськогосподарському підприємству то саме першочергове право придбання земельної ділянки є в сільськогосподарського підприємства , а не в громадянина України. Це вже є ознакою сприяння монополізації ринку сільськогосподарських земель на користь окремих найбільших сільськогосподарських підприємств та позбавлення  прав громадян України на придбання земельної ділянки у свою власність та є прямою дискримінацією громадян України за соціальним статусом ,що прямо заборонено 24-ю Конституції України (254к/96-ВР),статтею 14-ю Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод яка є чинним міжнародним договором і частиною національного законодавства України ( у відповідності до ст.ст. 8,9 Конституції України (254к/96-ВР),статті 6-ї Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”!!!

 6).передбачається обов’язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, в тому числі прав користування, до Реєстру речових прав;

 7).забезпечується право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Можливо викупити із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок.
 
  Право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.
 Тобто громадянам України доведеться викупати земельні ділянки які і так є власністю українського народу про що вказано в статті 13 Конституції України(254к/96-ВР).Власник земельної ділянки повинен викупити земельну ділянку сам у себе , а гроші підуть в кишені прем’єр-0міністру Гончаруку та його співзмовникам для особистого збагачення .
Право довічного успадкованого володіння може виникнути лише в разі спадкування майна чи землі яка є власністю. Тобто громадянин України який є власником земельної ділянки як спадщини повинен викупити її в держави.
Вказані дії по своєму змісту є підрив економічної безпеки громадян України.
Також викуп своєї ж власності в розстрочку по суті є борговим рабством , що прямо суперечить статті 4-й Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод яка є чинним міжнародним договором і частиною національного законодавства України (у відповідності до ст.ст. 8,9 Конституції України (254к/96-ВР)

8). Закон України “Про санкції” доповнюється новим видом санкцій “заборона на набуття у власність земельних ділянок”. Такі санкції вводяться рішенням Президента України за поданням Ради національної безпеки та оборони України та затверджуються постановою Верховної Ради України. Під санкції можуть підпадати іноземні держави, невизначене коло осіб певної діяльності (секторальні санкції) та окремі юридичні і фізичні особи.

  Даною частиною пояснювальної записки до законопроекту № 2178 навмисно не врегульовано коло осіб яким буде  заборонено  набуття у власність земельних ділянок , що в поєднанні з самим шахрайським змістом  законопроекту № 2178 може в подальшому бути однією з вагомих причин позбавлення громадян України права на землю взагалі.
  Окрім того статтею 1-ю пояснювальної записки визначено, що підставою  розроблення проекту Акта є наступне:
Законом України «Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» від 20.12.2018 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 7, ст.42), Кабінету Міністрів України дано доручення до 1 березня 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення.
На виконання доручення, новопризначений Кабінет Міністрів України розробив та подав відповідний проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».
 Тобто новопризначений прем’єр — міністр України Гончарук продовжує злочинну політику уряду колишнього прем’єр-міністра України ГРОЙСМАНА який в свою чергу виконував злочинні накази нелегітимного Президента України ПОРОШЕНКО П.О. Саме колишній Президент України ПОРОШЕНКО П.О. в 2017 році підписав з МВФ угоду з якої вбачається , що Україна отримуватиме транші після відкриття ринку землі і це свідчить про те , що Українська земля є гарантованим майном в разі невиплати кредитів МВФ.
  Також сам текст пояснювальної записки до законопроекту № 2178 вказує , що сам законопроект № 2178 направлений на  підривну діяльність яка полягає у вжитті заходів щодо посилення економічної залежності України від інших держав(підписання від імені України невигідних для неї зовнішньоекономічних контрактів , що вчинив колишній Президент України ПОРОШЕНКО П.О. підписавши забов’язання перед Міжнародним Валютним Фондом щодо відкриття ринку землі в Україні).
  Під іноземною організацією , як випливає зі змісту диспозиції ст.111 КК України ,слід розуміти будь-яку державну чи недержавну установу , підприємство , об’єднання орган іншої країни , у тому числі політичну партію , релігійну організацію , комерційне підприємство тощо -  даному випадку Міжнародний Валютний Фонд який є спеціальним агентством заснованим  з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній . А також інші іноземні країни і їх урядові та неурядові організації (які має встановити слідство) які надавали кредити Україні та явно зацікавлені в купівлі Української землі.
  Окремо слід звернути увагу , що директором Міжнародного Валютного Фонду є Крістін Лагард яка є громадянкою Франції і тому дії Міжнародного Валютного Фонду які полягають в тиску на Україну щодо відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення можуть відбуватись також в інтересах Франції!!!

   Суб’єктом державної зради у будь-якій формі може бути тільки громадянин України який досяг 16-и річного віку. Прем’єр-міністр України ГОНЧАРУК О.В. є дієздатним повнолітнім громадянином України який несе повну відповідальність за свої вчинки.

  Основою діяльності Кабінету Міністрів України та прем’єр-міністра України ГОНЧАРУКА О.В.є:
   Конституція України (254к/96-ВР),Розділ VI (КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ),стаття 113 -Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади , відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
Керівником Кабінету міністрів України є прем’єр — міністр України , що вбачається зі змісту статті 114 Конституції України (254к/96-ВР)в якій сказано , що прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.
Органи виконавчої влади до яких відноситься Кабінет Міністрів України  є органами державної виконавчої гілки влади , що зазначено  статті 6-й Конституції України (254к/96-ВР) - Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Кабінет міністрів України як найвищий орган виконавчої гілки державної влади у відповідності до абзацу 2-о ,статті 6-й Конституції України (254к/96-ВР) здійснює свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
В абзаці 2-у , статті 19 Конституції України (254к/96-ВР) сказано , що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Закон  України на підставі якого здійснює повноваження та яким керується Кабінет Міністрів України  окрім Конституції України (254к/96-ВР), це Закон України “Про Кабінет Міністрів України “ (Документ 794-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.11.2019, підстава — 264-IX).
Відповідно до пункту 1-о,частини 1-ї статті 42 Закону України “Про Кабінет Міністрів України “ ,прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет Міністрів України. Тобто є керівником Кабінету Міністрів України.
Пункт 1-й, статті 2-Ї Закону України “Про Кабінет Міністрів України наголошує , що до основних завдань Кабінету Міністрів України належать забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України.
  Так як прем’єр-міністр України ГОНЧАРУК О.В. здійснює керівництво Кабінетом Міністрів України то повинен діяти у відповідності ст.ст. 6.8,9,19,21,22,24,48,113,114 Конституції України (254к/96-ВР), ст.ст.2,3,42 Закон України “Про Кабінет Міністрів України” тому слід перевірити та в разі необхідності надати додаткову кваліфікацію злочину вчиненого ГОНЧАРУКОМ О.В.
   Суб’єктивна сторона державної зради характеризується у виді прямого умислу. При вчиненні державної зради винний усвідомлює , що він здійснює та надає допомогу іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомогу в проведенні підривної( в даному випадку діяльності яка підриває економічну незалежність України) діяльності і бажає цього.
  Враховуючи те , що пояснювальна записка викриває злочинний зміст самого  законопроекту № 2178 і те ,  що Прем’єр-міністр України ГОНЧАРУК О.В. свідомо знав при поданні  законопроекту № 2178 до Верховної Ради України , що за своєю суттю та змістом законопроект № 2178  ціленаправлений на штучне створення дискримінації, боргового  рабства, введення України в економічну залежність , подальшої втрати суверенітету над природними ресурсами, розв’язанню агресивної війни на території України, процвітанню організованої злочинності та корупції — що є прямим умислом в скоєному злочину  !!!
  Слова “на шкоду суверенітетові , територіальній цілісності та недоторканості , обороноздатності , державній , економічній чи інформаційній безпеці України” визначають суб’єктивну спрямованість діяння винного і не є характеристикою його наслідків, Факт заподіяння вказаної (економічної і не тільки) шкоди не має значення для кваліфікації діяння за ст.111 КК України. Проте фактичне спричинення діями винного такої шкоди створює підстави для додаткової кваліфікації його діяння за іншою статтею КК.
   Кінцеву мету вчинення  злочину має встановити слідство  так як мотивами державної зради можуть бути користь , помста тощо.
  Окрім вищевикладеного зазначаю , що згідно офіційної відповіді (копія — роздруківка з інтернет мережі ”Фейсбук” в додатках) керівником Кабінету Міністрів України є Марчук Євген а не ГОНЧАРУК О.В. і це взагалі ставить під сумнів те , що прем’єр — міністр України ГОНЧАРУК О.В. має право керувати Кабінетом Міністрів України. Також з відповіді вбачається , що Кабінет Міністрів України має ЄДРПОУ 00031101 і є юридичною особою. Але вводячи ЄДРПОУ  00031101 в електронний реєстр Міністерства Юстиції України , електронна система видає відповідь , що за даними критеріями пошуку відсутні будь — які дані . Тому взагалі законність діяльності Кабінету Міністрів України викликає великий сумнів , особливо той факт , що 5 травня 1991 року Законом УРСР “Про утворення Кабінету Міністрів Української РСР” (Документ 980-XII, чинний, поточна редакція —Набрання чинності від 04.05.1991), було утворено саме Кабінет Міністрів УРСР , а Кабінет Міністрів України ніколи не утворювався і взагалі не має права на здійснення будь — якої діяльності і не має права на існування!!!

Своїми діями діючий прем’єр — міністр України ГОНЧАРУК О.В. порушив ст.ст. 6.8,9,19,21,22,24,48,113,114 Конституції України (254к/96-ВР), ст.ст.2,3,42 Закон України “Про Кабінет Міністрів України”,ст. 6 Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, ст.ст. 4,14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод яка є чинним міжнародним договором і частиною національного законодавства України,ст. 1 Резолюції 1803 (XVII) Генеральної асамблеї ООН “Про невід’ємний суверенітет над природними ресурсами чим поставив під загрозу державний суверенітет,Угоду Про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
 У відповідності до статті 3-ї Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
 Відповідно до абзацу 1о,статті 3-ї Закону України “Про Службу Безпеки України”- Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників грунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України.
Відповідно до абзацу 2-о , статті 2-ї Закону України “Про Службу Безпеки України”-До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.
На підставі вищевикладеного , керуючись ст.ст. 1,2,4,6,55,60,214,215,216, КПК України вимагаю:
1.Припинити злочин вчинений  прем’єр — міністром України ГОНЧАРУКОМ О.В.
2. Встановити ,відновити і захистити згідно  статті 3-ї Конституції України (254к/96-ВР) та  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, права і свободи Андрія Петровича Карповича та Віталія Анатолійовича Шепель які є жертвами злочинної діяльності прем’єр — міністра України ГОНЧАРУКОМ О.В.
3.Встановити розмір заподіяної шкоди Андрія Петровича Карповича та Віталія Анатолійовича Шепель які є жертвами злочинної діяльності прем’єр — міністра України ГОНЧАРУКОМ О.В.
5. Внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення скоєне прем’єр — міністром України ГОНЧАРУКОМ О.В. за статтею 111 КК України в ЄРДР і розпочати досудове розслідування.
6. Відомості внести у відповідності до наказу 139 від 06.04.2016 року (Документ z0680-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.03.2019, підстава — z0179-19), та наказу № 16 від 31.01.2019 (Документ z0179-19,чинний, поточна редакція —Прийняття від 31.01.2019).
7. Визнати потерпілу особу.
8.Надати належним чином завірене повідомлення про початок досудового розслідування.
9.Надати належним чином оформлений витяг з ЄРДР.
Даний текст (в перекладі на англійській мові) заяви про злочин надіслано до посольств іноземних держав , з вимогою підняти питання про те , що в Україні відбувається  дискримінація за соціальними ознаками, вчиняться дії направлені на розв’язання агресивної війни , сприяння порушенню територіальної цілісності та втрати державного суверенітету Україною прем’єр — міністром України ГОНЧАРУКОМ О.В. який входить до складу правлячої партії “Слуга Народу” яка своїми діями та вчинками продовжує дії посадовців — злочинців режиму ПОРОШЕНКО — ЯНУКОВИЧА!!!
  Рішенням Верховного Суду України № 126/557/17 про захист честі і гідності,ділової репутації й відшкодування моральної шкоди розтлумачив звернення з заявою про вчинення кримінального правопорушення не є поширенням недостовірної інформації !!!
_____                                                                             А.П. Карпович
                                                                                       В.А. Шепель

Наша концепція: Сьогодні кожен українець має стати адвокатом для себе, і слідчим, прокурором та суддею для системи! - ГО «Багнет Нації»

Наше гасло: «І один у полі воїн, коли поле правове!»

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -