- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

неділя, 29 листопада 2020 р.

АНДРІЙ КАРПОВИЧ ПРО ПРИМУСОВУ ВАКЦИНАЦІЮ, МЕДИЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ І ДОСЛІДЖЕННЯ НАД УКРАЇНЦЯМИ - ВІДЕО

 


Передмова: Андрій Петрович Карпович

Шановні громадяни, цей текст звернення подаєте до ВРУ. Замість вашої електронної адреси вказуєте bagnetikus@gmail.com.

Звернення дуже коротке, цього достатньо з головою для створення прецеденту і подання до суду.

Усі інші невідповідності будуть розписано по молекулам в же в позовній заяві. Саме в позові буде і по вакцинації і усьому іншому паскудству направленому на знищення громадян України.

Більше додавати від себе нічого не потрібно, все що треба першочергово вказано . Інше буде викладено в позовній заяві , якби ті придурки у ВРУ хоч це зрозуміли.

ЧИМ МЕНШЕ ЇМ ВКАЗУВАТИ НА УСІ НЕДОЛІКИ ВІДРАЗУ КРІМ ОСНОВНИХ, ТИМ БІЛЬШЕ ВРУ НАБОКОПОРИТЬ У СВОЇЙ ВІДПОВІДІ І ТИМ БІЛЬШЕ БУДЕ МОЖЛИВОСТІ ЗАГНАТИ ЇХ В СТУПОР У ПОЗОВНІЙ ЗАЯВІ ТА В СУДІ. ПЕРЕВІРЕНО. ЗОКРЕМА, ДАЄТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ ВРУ НАСТУПИТИ НА ГРАБЛІ ЩОДО ЕКСПЕРТИЗИ.До Верховної Ради України

e-mail : infzapyt@rada.gov.ua

ЗВЕРНЕННЯ

22 вересня 2020 рок у Верховною Радою України зареєстровано проект Закону про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142). Детальний аналіз проекту Закону про систему громадського здоров’я дозволяє констатувати беззаперечний, неспростовний, юридично обґрунтований факт, що проекту Закону про систему громадського здоров’я — абсолютно не відповідає ні Конституції України (254к/96-ВР) ні міжнародним зобов’язанням України, що підтверджується наступним.

1. Щодо невідповідності проекту Закону про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142) - до Конституції України (254к/96-ВР).

Частину 3 статті 20 проекту Закону про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142), запропоновано прийняти наступного змісту:

У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні медико-санітарні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, визначаються підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, обсервації, госпіталізації до спеціалізованих закладів охорони здоров’я, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них. . Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби.На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності.

Обмеження прав і свобод фізичних осіб якими відповідно до:

а)статті 4 пункту пункту 12 статті 92 Конституції України (254к/96-ВР), пунктів 1, 2, 3 частини 1 Закону України № 2235-III “Про громадянство України”, частини 1 статті 24 ЦКУ — є людина громадянин України;

-та юридичних осіб якими відповідно до:

б) пункту 12 статті 92 Конституції України (254к/96-ВР), частини 1 статті 1 частини 1 статті 4 частини 1 статті 13 та частини 1 статті 21 Закону України № 3166-VI “Про центральні органи виконавчої влади” є міністерства, центральні органи виконавчої влади та їх територіальні підрозділи;

в) пункту 14 статті 92 Конституції України (254к/96-ВР), частини 8 статті 19 частини 5 статті 151 частини 5, 6 статті 161 Закону України № 1402-VIII Про судоустрій і статус суддів” - є суди, Державна судова адміністрація, Служба судової охорони та її територіальні підрозділи;

г) частини 2 статті 1 Закону України № 1798-VIII “Про вищу раду правосуддя” - є Вища рада правосуддя;

д) пункту 15 статті 92 Конституції України (254к/96-ВР), частини 1 статті 16 Закону України № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” - є органи місцевого самоврядування;

є) частини 1 статті 4 Закону України № 586-XIV “Про місцеві державні адміністрації” - є місцеві державні адміністрації;

ж) та інші приватні ту публічні юридичні особи створені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України;

допускається лише у випадках встановлених імперативною нормою прямої дії положень статті 64 Конституції України (254к/96-ВР)а саме лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану допускається тимчасове обмеження прав і свобод громадян України та юридичних осіб.

В той же час, детальний аналіз змісту проекту Закону про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142), дозволяє констатувати беззаперечний , неспростовний , юридично обґрунтований факт, що у вказаному проекті Закону відсутня навіть згадка чи посилання на Конституцію України щодо випадків обмеження прав і свобод громадян України та юридичних осіб.

Більш того, пунктом 2 розділу ІX (ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ) проекту Закону про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142)запропоновано визнати такими, що втратили чинність Закони України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218) та “Про захист населення від інфекційних хвороб” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 29, ст.228)– що категорично недопустимотак як саме вказаними Законами України визначались послідовність порядок та умови встановлення в Україні карантину дія якого направлена на обмеження прав і свобод громадянин України та юридичних осіб, випадки в яких допускалась зміна режиму роботи підприємств , організацій тощо незалежно від форм власності.

2. Щодо невідповідності проекту Закону про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142) – до Міжнародних договорів які є частиною національного законодавства України.

Ратифікованою Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97 року - Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод закріплено право кожної людини на життяна свободу та особисту недоторканність , на справедливий суд , на повагу до приватного і сімейного життя, на свободу думки, совісті і релігії, на свободу вираження поглядів, на свободу зібрань та об'єднання тощо, яке може бути обмежено лише під час надзвичайної ситуації. В той же час слід звернути увагу на зміст статті 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод якою встановлено, що час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища,і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом.

Іншим зобов’язанням України за міжнародним правом, є зобов’язання за ратифікованим Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 19.10.73 року - Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, частиною 1 статті 4 якого встановлено можливість відступу від міжнародних зобов’язань під час надзвичайного становища.

Зміст Міжнародного пакту про громадянські та політичні права реалізовано у законах України № 1550-III “Про правовий режим надзвичайного стану” та № 389-VIII “Про правовий режим воєнного стану”.

Частиною 2 статті 2 запропонованого проекту Закону про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142) зазначено, якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору, однак правила яких саме Міжнародних договорів можуть бути застосовано і в яких саме випадках так і не визначено.

Керуючись відповідними положеннями та Закону України “Про звернення громадян” - НАКАЗУЮ:

1. Усунути недолік у роботі Верховної Ради України який полягає у реєстрації та включенні до порядку денного проекту Закону про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142) через невідповідність вказаного проекту Закону до Конституції України (254к/96-ВР) та Міжнародним договорам;

2. Зняти з розгляду проект Закону про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142) через невідповідність вказаного проекту Закону до Конституції України (254к/96-ВР) та Міжнародним договорам;

3. Відзвітувати переді мною про зняття з розгляду проект Закону про систему громадського здоров’я (реєстр. № 4142) через невідповідність вказаного проекту Закону до Конституції України (254к/96-ВР) та Міжнародним договорам;

Фейсбук

Телеграм: https://t.me/bagnetnacii

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Фінансову підтримку діяльності громадського об’єднання ГО ОПГ «Багнет Нації» можна здійснити грошовим переказом на картку ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я отримувача Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш вагомий внесок у відновлення конституційного устрою України!


103 коментарі:

 1. Багато написано, а по суті "найцівілізованіші" і "найправові" країни просто начхали на ті всі права зі свободами, де не де зголосивши "особливий стан" через "особливий вірус".
  Для цього психоз навколо тоґо вірусу і вчинено, бидло в стайні мати. Те найщасливіше з бидла, що всі "волни розповсюдження ковіду" і так звані "вакцини" дбайливих слуг народних переживе.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. https://petition.president.gov.ua/petition/106302 - петиция против этого. осталось всего 2500 голосов набрать. у нас мало времени

   Видалити
  2. Валентина Яківна Гордєєва

   Видалити
 2. Отправляйте от живого человека , правосубъектность свою измените, тогда это обращение будет принято к рассмотрению, с особи физ лица на человека. Человек пользуется более широким спектром прав.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. АГА , а то они там все лохи , не знают что человек им не будет писать.

   Видалити
  2. можете на писати як це зробити із скриншотами. Я нічого не розумію!Що потрібно від сканувати і де це взяти!

   Видалити
 3. Спасибо! Завтра распечатаю, подпишу, отсканирую и отправлю...

  ВідповістиВидалити
 4. Це звернення потрібно роздрукувати,підписати і відправити вам на пошту?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. ))) Ні , в раду , а в графі шапки e-mail вказати емейл ...... зараз напишу.

   Видалити
  2. Роздрукувати, подписать, осканировать и отправить на электронный адрес infzapyt@rada.gov.ua.

   Видалити
  3. Запити на публічну інформацію, що надсилаються до Апарату Верховної Ради України електронною поштою, приймаються за адресою: infzapyt@rada.gov.ua 01.12.2020р я відправила звернення infzapyt@rada.gov.ua сьогодні надійшло наступне повідомлення:Доставка невдала для цих отримувачів або груп:liahovych@rada.gov.ua.
   Поштова скринька одержувача заповнена і зараз не може приймати повідомлення. Спробуйте надіслати це повідомлення пізніше або зв’яжіться безпосередньо з одержувачем.
   Наступна організація відхилила ваше повідомлення.
   Я відправила звернення через електронний кабінет ВРУ https://itd.rada.gov.ua/services/Account/LogOn?returnUrl=https%3A%2F%2Fitd.rada.gov.ua%3A443%2Fservices%2Fappeal-of-citizens%2F.

   Видалити
  4. https://petition.president.gov.ua/petition/106302 - петиция против этого. осталось всего 2500 голосов набрать. у нас мало времени

   Видалити
 5. Нужно отправить эл.почтой или заказным письмом.И где скачивать звернення.Уж простите но для меня всё что связано с компьютером это очень тяжело.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Распечатайте, Вручную авторучкой внесите в шапку звернення свои данные, в конце звернення напишите дату, ФИО и подпишитесь. Затем отсканируйте или сфоткайте заполненное Вами звернення и отправляйте на e-mail: infzapyt@rada.gov.ua

   Видалити
  2. Какие именно данные указывать в обращении ?

   Видалити
  3. До Верховної Ради України
   e-mail : infzapyt@rada.gov.ua
   від: П.І.П.
   адреса: ВАША обл., м. ВАШЕ,
   вул. ВАША, буд/кв
   индекс: ВАШ
   тел.:ВАШ
   e-mail : bagnetikus@gmail.com

   Видалити
 6. Пожалуйста напишите точный почтовый адрес для отправки письма в ВР.
  Благодарю.

  ВідповістиВидалити
 7. Просто писати і заперечувати - це замало. Доцільно вказувати альтернативу. А вона є.
  Потрібно не лікувати хворих, а їх оздоровлювати. Це робить лазерна терапія. Вона здатна повернути здоров'я хворим на грип (в тому числі і ковід-19), на запалення легенів, на туберкульоз і т.д. Грип прибирає за 2-4 сеанси. Маски не потрібні, відособлення непотрібні, костюми космонавтів, які носять медики-інфекціоністи також не потрібні. Уряд і Міністерство охорони здоров'я мусять запустити лазерну терапію використовуючи лазерний апарат "Геліос" (розробки київських науковців). Подробиці в статті "Природно-науковий підхід до лікування хворих"
  http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
  Брошура про застосування лазерного апарата "Геліос" (англ. мовою):
  http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf
  Не зрозуміло, чому провладні особи не бажають чути українських науковців і впадають в істерику на рівному місці???
  ТРЕБА ПРИМУШУВАТИ НЕДІЄВИХ УРЯДОВЦІВ ЙТИ ШЛЯХОМ, ЯКИЙ ВКАКЗУЮТЬ НАУКОВЦІ.
  Бо інакше барани нас всіх потруять, як пацюків, своїми горе-вакцинами.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. При Союзе применяли КВАРЦЕВАНИЕ.

   Видалити
  2. Если есть насморк врач говорил то лечиться 7 дней а если не лечить то пройдет через неделю.

   Видалити
 8. у Вашому зверненні що ви подали є орфогрфічна помилка (22 вересня 2020 рок у Верховною Радою) на самому початку в слові (року) є зайвий пробіл (рок у)

  ВідповістиВидалити
 9. якщо вказати в шапці всі свої дані, потім не буде "полювань на відьом"?

  ВідповістиВидалити
 10. Андрій, все зроблено. Звернення мною направлено.

  ВідповістиВидалити
 11. Відповіді
  1. где вы скачали файл ? На сайте я вижу только обращение, не в формате файла и без шапки. Не пойму . Помогите

   Видалити
  2. Я теж не можу знайти звернення

   Видалити
  3. Вот Вам "шапка":
   До Верховної Ради України
   e-mail : infzapyt@rada.gov.ua
   від: П.І.П.
   адреса: ВАША обл., м. ВАШЕ,
   вул. ВАША, буд/кв
   индекс: ВАШ
   тел.:ВАШ
   e-mail : bagnetikus@gmail.com

   Далее создаёте Word-довский документ, вставьте в него "шапку". Затем скопируйте и вставьте текст "звернення". Внизу пропишите дату и распечатайте. Правее даты напишите авторучкой свои фамилию, имя и отчество и ещё правее распишитесь. Отсканируйте или сфотографируйте Ваше ЗВЕРНЕННЯ и отправьте его с Вашего e-mail на e-mail : infzapyt@rada.gov.ua

   Видалити
 12. Чому нема документів для роздруківки?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Пишіть номер вайбер, можу вам переслати документ

   Видалити
  2. Добрий вечір, відправте і мені на вайбер, у форматі, щоб можна було правити і ще знайомим скинути. Дякую, якщо відправите.
   067 961 59 16

   Видалити
  3. Олена, здрастуйте !
   Будь ласка, перешліть і мені документ на вайбер 095 703 77 29

   Видалити
 13. дайте документ для завантаження, будь ласка

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Пишіть номер вайбер, можу вам переслати документ

   Видалити
  2. Будь ласка, Олено, і мені на вайбер документ 0979342548. Дякую!

   Видалити
  3. https://docs.google.com/document/d/1d_pqkdmUkPPmg7p-T59EuoaNfE-ohwUW9-RfgTqLAKE/edit?usp=drivesdk

   Видалити
  4. https://docs.google.com/document/d/1d_pqkdmUkPPmg7p-T59EuoaNfE-ohwUW9-RfgTqLAKE/edit?usp=drivesdk

   Видалити
  5. І мені ,будь-ласка 0679792650

   Видалити
  6. Скиньте док.0990134828 дякую))

   Видалити
  7. Скиньте док.0990134828 дякую))

   Видалити
  8. І мені будь ласка 0960277457

   Видалити
  9. Прошу и мне скинте 0662913994

   Видалити
  10. будь ласка 0932970262 viber whatsapp

   Видалити
 14. Дайте, будь ласка, док для завантаження

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Пишіть номер вайбер, можу вам переслати документ

   Видалити
  2. Буду вдячний якщо надішлете на емейл.johnsimonritchie1989@gmail.com

   Видалити
  3. Я тоже прошу скинуть мне документ 0662913994

   Видалити
 15. Якщо нема чим сфотографувати, чи можна по пошті відправити і конкретно кому?

  ВідповістиВидалити
 16. Відповіді
  1. Пишіть номер вайбер, можу вам переслати

   Видалити
  2. Буду вдячний якщо надішлете на емейл.johnsimonritchie1989@gmail.com

   Видалити
  3. Олена, сюди будьласка Andrey_Polischuk@hotmail.com

   Видалити
  4. Надішліть,будь ласка, мені теж!
   0661114415
   Дякую!

   Видалити
  5. Пришлите на почту пожалуйста
   art.trade18@gmail.com
   Спасибо.

   Видалити
  6. Пришлите пожалуйста на почту korleone147@gmail.com

   Видалити
  7. Автор видалив цей коментар.

   Видалити
  8. Виcліть на вайбер документ 0967842916

   Видалити
  9. можно и мне на почту пожалуйста alena.iermolina@gmail.com

   Видалити
  10. Отправьте пожалуйста и мне на почту... temafury@gmail.com

   Видалити
 17. как правильно отправить коллективное звернення человек 10-15?

  ВідповістиВидалити
 18. я бы тоже хотела отправить колективное обращение

  ВідповістиВидалити
 19. "а)статті 4 пункту пункту 12 статті 92 Конституції України (254к/96-ВР) , пунктів 1, 2, 3 частини 1 Закону України № 2235-III “Про громадянство України” , частини 1 статті 24 ЦКУ — є людина громадянин України;" БРЕХНЯ!!! Нічого подібного у частини 1 статті 24 ЦКУ не написано, це маніпуляції пана Карповича!

  ВідповістиВидалити
 20. Надішліть, будь ласка, текст для роздрукування на адресу glavnoye7ya@gmail.com

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. https://docs.google.com/document/d/1d_pqkdmUkPPmg7p-T59EuoaNfE-ohwUW9-RfgTqLAKE/edit?usp=drivesdk

   Видалити
 21. добрый день,вышлите на вайбер документ 0990463507 спасибо

  ВідповістиВидалити
 22. Вот Вам "шапка":
  До Верховної Ради України
  e-mail : infzapyt@rada.gov.ua
  від: П.І.П.
  адреса: ВАША обл., м. ВАШЕ,
  вул. ВАША, буд/кв
  индекс: ВАШ
  тел.:ВАШ
  e-mail : bagnetikus@gmail.com

  Далее создаёте Word-довский документ, вставьте в него "шапку". Затем скопируйте и вставьте текст "звернення". Внизу пропишите дату и распечатайте. Правее даты напишите авторучкой свои фамилию, имя и отчество и ещё правее распишитесь. Отсканируйте или сфотографируйте Ваше ЗВЕРНЕННЯ и отправьте его с Вашего e-mail на e-mail : infzapyt@rada.gov.ua

  ВідповістиВидалити
 23. Надішліть, будь ласка, текст для роздрукування на адресу tamila.v.1967@gmail.com

  ВідповістиВидалити
 24. До какого времени нужно прислать?

  ВідповістиВидалити
 25. https://docs.google.com/document/d/1d_pqkdmUkPPmg7p-T59EuoaNfE-ohwUW9-RfgTqLAKE/edit?usp=drivesdk

  ВідповістиВидалити
 26. добрый день,вышлите документ на вайбер 0970263895 благодарю!

  ВідповістиВидалити
 27. Добрый день! Сегодня еще звернення можно отправлять?

  ВідповістиВидалити
 28. Отправила сегодня, письмо вернулось с ответом, что ящик переполнен..

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens/
   и дплее
   https://itd.rada.gov.ua/services/Account/LogOn?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fitd.rada.gov.ua%2Fservices%2Fappeal-of-citizens%2FAppeals%2FCreateAppeal

   Видалити
 29. Хто бажає бути людиною
  Той діє ...

  ВідповістиВидалити
 30. Добрый день.Пришлите пожалуйста на вайбер 0963219644 Владимир

  ВідповістиВидалити
 31. Подскажите пожалуйста, а рукописный вариант можно отправить? Полиграфия отказывается печатать без намордника.

  ВідповістиВидалити
 32. Письмо пришло с ответом что ящик переполниный.

  ВідповістиВидалити
 33. Позавчера отправил питицию, а вчера в 22,00 взломали через компьютер или телефон вайбер заблокировали все сети, кроме личных, и очистили до 24числа. на форумы зайти невозможно пишет вы удалены.

  ВідповістиВидалити
 34. Доброго дня, підкажіть , на моє звернення прийшов лист з ВРУ, що треба надсилати листи не на e-mail : infzapyt@rada.gov.ua, куди ми надсилали а на іншу. І направлений цей лист не на e-mail : bagnetikus@gmail.com, як було вказано в зверненні,а на мою особисту єлектронну адресу. Не хочу тут світити песональні дані великому загалу, хотіла вставити частину їхнього листа, але він мабуть закодований, бо як втавляю пише якість крокозябри, шрифта не можна поміняти ні в ворді, ні в іншому редакторі.Чи треба його переслати на вказаний e-mail : bagnetikus@gmail.com для відповідей, якщо і відповідь прийде на мою адресу, а не на вказану Багнету нації?

  ВідповістиВидалити
 35. Доброго дня. Відправив одне звернення згідно взірця, взятого на цьому сайті з вказанням зворотньої адреси "Багнету нації", а також друге звернення дещо зміненої форми відразу на чотири електронні адреси адреси: infzapyt@rada.gov.ua, radutskyy@rada.gov.ua; marchenko-d@v.rada.gov.ua; semerun@rada.gov.ua. Отримав відповідь з управління з питань звернень громадян ВР України на свою електронну пошту. На яку ел. адресу я маю переслати Вам отриману мною відповідь, а також скан-копію мого звернення?

  ВідповістиВидалити
 36. Наконєц, то добрався до компа, отсканіровав і отправив у раду, пилять не так все просто, хотя друг зробив це мабуть хвилини за три

  ВідповістиВидалити
 37. Отправила на infzapyt@rada.gov.ua и пришел ответ, что "письмо отправлено на несуществующий адрес". Отправила еще и на ВРУ зверненням, сюда : https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens Когда будете подавать, до какого числа еще людям отправлять можно?

  ВідповістиВидалити
 38. Пришел ответ от от АПАРАТ ВРУ, переслала на почту bagnetikus@gmail.com

  ВідповістиВидалити
 39. На яку поштову скриньку пересилати відповідь від ВР?

  ВідповістиВидалити
 40. Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 -- https://petition.president.gov.ua/petition/106302 набрал достаточное количество голосов 25.256

  ВідповістиВидалити
 41. Как успехи Человеки и граждане нашей страны? 25.256 вижу набрано этого уже достаточно? И скажите как все проходит, когда будет дело

  ВідповістиВидалити
 42. Не згоден ввдізвать закон 4142.

  ВідповістиВидалити
 43. Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4142 від 22.09.2020 -- https://petition.president.gov.ua/petition/106302 набрал достаточное количество голосов 25.256

  ВідповістиВидалити
 44. Доброго дня! Скажіть будь ласка, ще можна відправляти цей лист на ВР, і як відправити від живої людини, якщо я ще не в курсі як цей робиться статут не міняла ніде не заявляла про це?

  ВідповістиВидалити
 45. спасибо прислали не знал ОБРАЩЕНИЕ В КАЖДЫЙ ДОМ ПО ПОВОДУ ЗАЖИМАНИЯ ГАЕК ЕВРЕЙСКИМ ГЕНОЦИДОМ, У НАС В РОСИИ И ВО ВСЕХ СТРАНАХ. ОЧЕРЕДНАЯ ЛИСТОВКА К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВСЕМ.
  Лозунг ЗА НАМИ МОСКВА , КИЕВ И СТРАНА переведен в лозунг ВРАГ МЕЖДУ НАМИ, он невиден под нашими фамилиями , коварен и его хватило чтоб обуздать правление до уровня районов, и теперь остается обуздать 98% нашего и мирового антисемитского всего населения, у читывая что это именно евреи, которые прячутся и за инопланетян.
  Листовку в каждый дом, который одурманен телевизором , через которые евреи дают ложные догми заботы о народе, под видом спасения от пандемий, руками медиков а на самом деле ганяются за антисемитами, обзивая их сепарами, антиваксами и др. создавая ситуацию страха, игнорируя и конституцию и моральные законы общества.
  Листовку в каждый дом, в которой сжата вся история еврейской войны против мира. Все видят, что все дипломаты артисты и управвленцы евреи или их полицаи, следовательно повторяться нет смысла, так как это уже по факту, и нам остается помочь обманутым избирателям сообщить, что мы сами все это допуустили не требуя у местного правления исполнения народного приказа, вести управление по конституции которую предали, точнее по своему плану отбросили в 1991 году сами же еврейские правители.
  Листовка в каждый дом, показывает что делать дальше. Однозначно первое дейсвие это проснулся сам разбули соседа так как обманутые боятся всего, они на низком уровне и даже элементарного понять не могут, а те кто уже понял, в большом затруднении, так как народ 80 % обманут,и его легко двинуть на свою смерть, как было всегда. Это и войны и голодоморы, это и теперь пандемии и самоизоляция в собственном доме. Покорный запуганный народ, идет теперь к своей погибели семимильными шагами на смерть.
  Именно это цель листовки в каждый дом. Чтоб каждый знал. Что, если ты вчера позволил надеть на себя намордник, то завтра евреи тебя заставят принять печать Сатаны которую они заботливо обзывают спасительной вакциной и так во всем, теперь евреи требуют не только печать, но и ошейник в виде твоего смартфона, который показывает что ты смотришь и куда передвигаешся, что есть полное нарушение прав.
  Под видом печати, теперь евреи продвигают полный контроль и все запреты на натуральные продукты, по лицензии рожать детей без разрешения не выходить из своего дома, отдавать детей на органы, женщин отдавать в солдаты чтоб мы совсем не рожали и т.д. И все это евреи делают предупредив всех сначала через свою Тору что в виде преджсказаний что будет такое что не купишь без печати, а теперь все делают.

  ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -