- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

середа, 13 січня 2021 р.

В Дніпрі подано заяви до Соборного ВП на прокурора, який приховав особливо тяжкий злочин

 


   Сьогодні, 13 січня 2021 року через Соборний ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області подано п’ять заяв про кримінальний злочин, вчинений прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури.

   Більше подробиць в тексті заяви…


 

Начальнику Соборного ВП ДВП ГУНП

в Дніпропетровській області

________________________________________

вул. Шевченка, 7, місто Дніпро, 49044

 

Заявник: Громадян(ка)ин України:

_______________________________________,

_______________________________________,

Адреса:________________________________,

_______________________________________,

_______________________________________

Тел. моб.:______________________________,

e-mail: svf2011@ukr.net

 

дата:__________________, час:____________

Слідчий: _______________________________

Посвідчення №:_________________________

Підпис слідчого:_________________________

 

З А Я В А

про кримінальний злочин передбачений частиною першою статті 396 Кримінального кодексу України, вчинений прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури – начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби С. Перхуном

 

   Я, ______________________________________________________________________,

паспорт серія_____№___________ виданий  ___________________________________

__________________________________________________________________________

проживаю за адресою: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________ усвідомлюючи всю ступінь відповідальності, яку передбачає стаття 383 і 384 КК України (про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиві показання), - повідомляю про кримінальний злочин, який підпадає під кваліфікацію частини першої статті 396 Кримінального кодексу України (Приховування злочину: Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину - карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк), вчинений прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби С. Перхуном.

 

                                                     Власний підпис заявника:___________________

 

   Детально, по факту даного кримінального злочину можу повідомити наступне:

   28 грудня 2020 року мною до Дніпропетровської обласної прокуратури була подана заява про злочин (з додатками) за попередньою правовою кваліфікацією згідно частини першої статті 109 та частини першої статті 111 в сукупності з частиною четвертою статті 28 Кримінального кодексу України.

   У зв’язку з карантинними обмеженнями моя заява була прийнята з грубим порушенням процедури, встановленої вимогами статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: мою заяву прийняв не прокурор, а працівниця канцелярії зазначеної вище установи, яка зареєструвала її за № _____________________.

   Як мені згодом стало відомо, моя заява про кримінальний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), прокурором, внесена не була. Бездіяльність прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури, наразі, мною, оскаржується в Жовтневому районному суді міста Дніпропетровська (справа № _______________________).

   06 січня 2021 року, листом, мною було отримано повідомлення про те, що 30 грудня 2020 року начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби С. Перхуном, мою заяву про кримінальний злочин (з додатками), без внесення до ЄРДР впродовж 24-х годин, - перенаправлено до УСБУ в Дніпропетровській області (№ _________________________ – копія додається).

   Слід констатувати, що задля приховування особливо тяжкого злочину (частина перша статті 109 КК України – повалення конституційного ладу та частина перша статті 111 КК України – державна зрада) С. Перхун грубо проігнорував не тільки вимоги статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, а й положення Наказу ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА від 30.06.2020 № 298 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення». Тобто, наказ свого безпосереднього керівника, відповідно до якого, строки внесення відомостей до ЄРДР визначені наступним чином:

«Унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про:

заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення - у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України;

призначення слідчого, дізнавача (уповноваженої особи іншого підрозділу), процесуального керівника, прийняття до провадження (при фактичному отриманні матеріалів кримінального провадження) – невідкладно».

   В редакції Кримінального процесуального кодексу України яка є чинною на момент подання мною відповідної заяви про злочин визначено, що відповідно до положень статті 214 КПК України слідчий, дізнавач прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування (ч. 1 ст. 214). Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 ст. 214). Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом (ч. 3 ст. 214). Слідчий уповноважений на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язаний прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214).

   Отже, як вбачається з положень частини першої статті 214 КПК України обов'язок із внесення відповідних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення покладається на слідчого, дізнавача, прокурора (уповноважену особу) до якого надійшла заява, повідомлення про таке діяння, або в разі виявлення кримінального правопорушення слідчим, дізнавачем, прокурором самостійно, з будь-якого джерела.

   Крім того, визначений частиною першою статті 214 КПК України обов'язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб'єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Такі вимоги не передбачають здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а передбачають лише обов'язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення, які вона надає усвідомлено для реалізації відповідними органами завдань кримінального провадження.

   Отже слідчий, дізнавач, прокурор отримавши заяву про кримінальний злочин, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР. Іншого статтею 214 КПК України, не передбачено.

   Заявляю, що свою заяву про вчинений кримінальний злочин (з додатками) від 28.12.2020 року, я, подава(ла)в виключно в порядку положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України за попередньою правовою кваліфікацією згідно частини першої статті 109 та частини першої статті 111 в сукупності з частиною четвертою статті 28 Кримінального кодексу України (повалення конституційного ладу та державна зрада, скоєне злочинною організацією). А отже, приховування особливо тяжкого злочину, вчинене прокурором - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби С. Перхуном, має ознаки передбачені частиною першою статті 396 Кримінального кодексу України (Приховування злочину: Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину - карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк).     

   Крім того, відповідально заявляю, що зазначеними протиправними, злочинними діями, вчиненими вказаною посадовою особою, мені завдано моральної і матеріальної шкоди (сукупно) в розмірі 500000 (п’ятсот тисяч) гривень.  

   Враховуючи зазначене вище, керуючись нормами чинного законодавства,

 

ВИМАГАЮ:

 

-  прийняти і зареєструвати дану заяву про вчинений кримінальний злочин, що має ознаки передбачені частиною першою статті 396 Кримінального кодексу України (КК України);

- відповідно до положень частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України), Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 № 100 «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» та Наказу ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА від 30.06.2020 № 298 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення», - внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) впродовж 24 годин після прийняття моєї заяви про вчинений кримінальний злочин за вказаною в заяві попередньою кваліфікацією та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати мені (заявнику) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- на виконання вимог КПК України і Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» - невідкладно розпочати досудове розслідування, у формі попереднього слідства, з підстави вчинення кримінального злочину, за попередньою кваліфікацією, зазначеною в моїй заяві;

- відповідною постановою визнати мене потерпілими згідно з положеннями частини другої статті 55 КПК України (з моменту подання заяви про вчинення щодо мене кримінального правопорушення) від кримінального правопорушення зазначеного в моїй заяві;

- вручити мені, як заявнику, пам'ятку, про процесуальні права і обов'язки потерпілого, передбачені статтями 55-57 КПК України;

- надати мені можливість повідомити додаткові свідчення в порядку пункту 6 частини першої статті 56 КПК України, виключно, в рамках відкритого кримінального провадження по зазначеному факту кримінального злочину в моїй заяві;

-  згідно вимог пунктів частини другої статті 60 КПК України: вручити мені документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію моєї заяви про вчинений кримінальний злочин (талон повідомлення ЄО/ЖЄО);

-  Відповідно до вимог пункту 1 частини четвертої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України після внесення до ЄРДР передати кримінальну справу за моєю заявою про злочин за підслідністю до слідчих органів Державного бюро розслідувань;

-  Повідомляти мене про кожну дію в ході досудового розслідування письмово;

-  Досудове розслідування провести у встановлений законом строк.

 

ДОДАТОК:

 

1.    Копія моєї заяви про кримінальний злочин від 28.12.2020 року (без додатків) – на 5 (п’ятьох) арк.;

2.    Копія листа від 30.12.2020 року (№ ____________________) з Дніпропетровської обласної прокуратури – на 2 (двох) арк..

 

 

 

        «_____»______________ 2021 року

 

З повагою, Громадян(ка)ин України: __________________/__________________/

  

Телеграм: https://t.me/bagnetnacii
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Фінансову підтримку діяльності громадського об’єднання ГО «Багнет Нації» можна здійснити переказом на картку ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш вагомий внесок у відновлення конституційного устрою України!Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -