- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 24 жовтня 2022 р.

Скасовуємо постанови НКРЕКП: заява про приєднання третьою особою

 

Окружний адміністративний суд міста Києва

01601 м.Київ, вул.Петра Болбочана 8 корп.1

e-mail  inbox@adm.ki.court.gov.ua

суддя Арсірій Р.О.

 

Заявник…

Адреса…

ІПН (за наявності)

Мобільний тел..

e-mail: …

 

по справі № 640/426/22 за позовною заявою

Романа Петровича Прокопенко до Національної

Комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг про

визнання протиправними та нечинними постанов

НКРЄКП від 30.09.2015 року № 2500 «Про

затвердження Типового договору постачання

природного газу побутовим споживачам»,

від 30.09.2015 року  № 2496 «Про затвердження

Правил постачання природного газу»,

від 30.09.2015 року № 2498 «Про затвердження

Типового договору розподілу природного газу».

 

ЗАЯВА

(про приєднання третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача)

В провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебуває на розгляді справа № 640/426/22 щодо визнання протиправними та нечинними постанов НКРЄКП від 30.09.2015 року № 2500 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам», від 30.09.2015 року  № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»,  від 30.09.2015 року № 2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного газу».

Відповідно до п.32 ч.1 ст.1 Закону України «Про ринок природного газу» Регулятор-національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до п.17 ч.3 ст.4 Закону України «Про ринок природного газу» до компетенції Регулятора на ринку природного газу належить затвердження правил постачання природного газу.

Відповідно до до абз.2 ч.1 ст.12 Закону України «Про ринок природного газу» постачання природного газу побутовим споживачам на підставі типового договору, що затверджується Регулятором, та оприлюднюється у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.40 Закону України «Про ринок природного газу» Типовий договір розподілу природного газу затверджується Регулятором.

 

1.Правила постачання природного газу.

 

1.1.Відповідно до п.1 розд.1 Правил постачання природного газу ці Правила розроблені на виконання пункту 17 частини третьої статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" та регулюють відносини, які виникають між постачальниками та споживачами природного газу, з урахуванням їх взаємовідносин з операторами газорозподільної системи/газотранспортної системи (далі - Оператори ГРМ/ГТС).

1.2.Відповідно до п.2 розд.1 Правил постачання природного газу дія цих Правил поширюється на постачальників, споживачів природного газу - фізичних осіб (побутових споживачів), фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб та Операторів ГРМ/ГТС.

1.3.Відповідно до п.37 ч.1 ст.1 Закону України «Про ринок природного газу» споживач - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб, а не для перепродажу, або використання в якості сировини;

 

Змістовний аналіз наведених положень законодавства безумовно вказує, що Правила постачання природного газу затверджені постановою НКРЄКП від 30.09.2015 року  № 2496 як і сама постанова поширюються на всю територію України та на невизначене коло споживачів-громадян України.

 

2.Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам.

 

2.1.Відповідно до абз.2 п.3 розд.1 Правили постачання природного газу постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за договором, який має відповідати типовому договору постачання природного газу побутовим споживачам, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку.

2.2.Відповідно до п.1.2 розд.1 Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України "Про ринок природного газу" та Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496 (далі - Правила постачання), та є однаковими для всіх побутових споживачів України.

 

Тобто між Правилами постачання природного газу затвердженими постановою НКРЄКП від 30.09.2015 року  № 2496 та Типовим договором постачання природного газу побутовим споживачам затвердженим постановою НКРЄКП від 30.09.2015 року № 2500 існує прямий нерозривний взаємозв’язок і пряма залежність їх змісту.

 

2.3.Відповідно до п.1.1 розд.1 Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам  цей Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам (далі - Договір) є публічним і регламентує порядок та умови постачання природного газу Споживачу як товарної продукції Постачальником.

2.4. Відповідно до п.37 ч.1 ст.1 Закону України «Про ринок природного газу» споживач - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб, а не для перепродажу, або використання в якості сировини.

 

Оскільки ні постановою НКРЄКП  від 30.09.2015 року № 2500 , ні затвердженим нею Типовим договором постачання природного газу побутовим споживачам не визначено конкретних ПІБ осіб на яких поширюється договір, натомість визначення у п.1.3 розд.1 Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам цього договору як публічного, наведене вказує, що дія  постанови  НКРЄКП  від 30.09.2015 року № 2500 і затвердженого нею Типового договору постачання природного побутовим споживачам поширюються на всю територію України та на невизначене коло споживачів-громадян України.

 

 

3.Типовий договір розподілу природного газу.

 

3.1.Відповідно до п.2.2 розд.2 Типового договору розподілу природного газу обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу, на підставі якого Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газорозподільної системи..

3.2.Відповідно до абз.3 п.3.1 розд.3 Типового договору розподілу природного газу за  відсутності у Споживача договору постачання природного газу та/або виділених його постачальником підтверджених обсягів для потреб Споживача на відповідний календарний період Споживач не має права використовувати (споживати) природний газ із газорозподільної системи.

3.3. Відповідно до п.37 ч.1 ст.1 Закону України «Про ринок природного газу» споживач - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб, а не для перепродажу, або використання в якості сировини.

 

Зазначені положення Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам затверджені  постановою НКРЄКП від 30.09.2015 року № 2500 та Типового договору розподілу природного газу затвердженого постановою НКРЄКП від 30.09.2015 року № 2498 вказують, що як договори так і зазначені постанови перебувають у прямому нерозривному взаємозв’язку. При цьому визначення у п.1.3 розд.1 Типового договору розподілу природного газу, що цей договір є публічним дозволяє стверджувати, що дія постанови та договору поширюються на всю територію України та на невизначене коло споживачів-громадян України.

 

4.Вплив затверджених постановами НКРЄКП від 30.09.2015 року № 2500 Типового договору постачання породного газу побутовим споживачам, від 30.09.2015 року № 2496 Правил постачання природного газу, від 30.09.2015 року  № 2498 Типового договору розподілу природного газу – на права та обов’язки третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача.

 

4.1.Відповідно до п.1 ч.2 ст.13 Закону України «Про ринок природного газу» споживач зобов’язаний укласти договір на постачання природного газу.

4.2.Відповідно до п.2 ч.2 ст.13 Закону України «Про ринок природного газу» споживач зобов’язаний  забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів.

4.3.Відповідно до п.2.1 розд.2 Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам затвердженого постановою НКРЄКП від 30.09.2015 року № 2500 за цим Договором Постачальник зобов'язується постачати природний газ Споживачу в необхідних для Споживача об’ємах (обсягах), а Споживач зобов'язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.

4.4.Відповідно до п.2.1 розд.2 Типового договору розподілу природного газу затвердженого постановою НКРЄКП від 30.09.2015 року № 2498 за цим Договором Оператор ГРМ зобов'язується надати Споживачу послугу з розподілу природного газу, а Споживач зобов'язується прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі, строки та порядку, визначені цим Договором.

4.5.Відповідно до абз.2 п.20 рохд.2 Правил постачання природного газу затверджених постановою НКРЄКП від 30.09.2015 року  № 2496 споживач зобов’язується  своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами.

 

Тобто на мене як на мене як на  споживача покладено обов’язок сплачувати послуги з постачання та розподілу природного газу, за умовами зазначених договір. Водночас, у позовній заяві позивача доказово підтверджено, що постанови НКРЄКП від 30.09.2015 року № 2498, від 30.09.2015 року № 2500 були опубліковані в офіційних друкованих ЗМІ 01.12.2015 року, від 30.09.2015 року  № 2496 – 27.11.2015 року, отже в розумінні ст.57 Конституції України (264к/96) набрали чинності з моменту їх публікації. Натомість умови договір та правил зазначених договорів, тобто і зміст самих постанов було застосовано набагато раніше. Наслідком такого застосування стало те, що споживача було обманом втягнуто у договірні відносини без можливості подати заперечення на умови договорів постачання та розподілу природного газу, шляхом сплати квитанції за надані послуги. Більш того позивач доказово та обґрунтовано описано шахрайство під начебто наданням послуги з постачання природного газу.  

І виключно визнання протиправними та нечинними постанов НКРЄКП від 30.09.2015 року № 2500 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам», від 30.09.2015 року  № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»,  від 30.09.2015 року № 2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного газу», може звільнити мене кабальних, шахрайських умов постачання та розподілу природного газу. Та в подальшому дасть можливість звернутись до суду щодо повернення усіх коштів в подвійному розмірі сплачених мною за фіктивних послуг із 2015 року. Що безумовно вплине на поліпшення мого фінансового становища та відновить право на отримання послуги виключно з розподілу природного газу яка надавалась на підставі попереднього Типового договору розподілу природного газу затвердженого постановою НКРЄКП від 22.01.2015 року № 33.

 

На підставі вищевикладеного вимагаю:

1.Приєднати дану заяву до матеріалів справи № 640/426/22;

2.Ухвалою суду задовольнити дану заяву та залучили мене до справи № 640/426/22 в якості третьої особи яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача;

3.Надати можливість ознайомитись з матеріалами справи та зняти фотокопії.

 

Дата                                                Підпис                                                       П.І.Б

Перегляньте також попередній матеріал: 

Клопотання до ВС про звернення до КСУ


7 коментарів:

 1. Якщо мова про газ ? То газа в Україні більш чим достатньо! І цей газ належить Україні! Але е правильніші! Тому і видумують всякі схеми обдираловки! Газ видобувають за кошти України! І тільки держава Україна повинна постачати та розподіляти ! А у нас так! Взяли кошти у держави . Розробили родовище за кошти держави а потім видумали що то приватне!А в електроенергії справи не кращі! Там ще нахальніше обдурюють! Так що газ відпочивае!

  ВідповістиВидалити
 2. Добрий день, до якого числа можна подати?

  ВідповістиВидалити
 3. Підтримав. Скопіював, трошки підредагував, засвідчив за допомогою КЕП, та відправив електронною поштою. Затратив хвилин 20 часу. Всіх закликаю підтримати. Хлопці, Вам бажаю удачі в боротьбі з цими шахраями.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Автор видалив цей коментар.

   Видалити
  2. Доброго дня! , Також, засвідчив за допомогою КЕП і відправив на мейл.

   Видалити
 4. Чи правильно я розумію: заповнюєш заяву і відправляєш на цю ел. адресу - inbox@adm.ki.court.gov.ua?

  ВідповістиВидалити
 5. Також необхідно засвідчити заяву, за допомогою кваліфікованого електронного підпису і можна відправлять на inbox@adm.ki.court.gov.ua

  ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -