- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 20 липня 2015 р.

ЧЕРГОВИЙ «ВІНЕГРЕТ» з ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ

Шкода, що відповіді на ці інформаційні запити, заздалегідь відомі та прогнозовані ))). Здебільшого – це позаплановий тренінг для юристів «з нашої кишені», щоб служба медом не здавалась ))).

               Дніпропетровська міська рада
         Пр. К. Маркса, 75, м. Дніпропетровськ,
           Дніпропетровська область, 49000

         Громадянин України Філіпенко С. В.
                  49055 м. Дніпропетровськ,
                         svf2011@ukr.net


         
                                                 Запит 
     про надання публічної інформації за Законом України
                    "Про доступ до публічної інформації".

   Ваша відповідь, на мій інформаційний запит від 06.07.2015 (вхідний № 37/1983 від 06.07.2015 вх. ДКППЗ № 13/3444 від 08.07.2015), вимагає більшої конкретики відносно деталізації запиту щодо фінансово-господарської діяльності органу з назвою «Дніпропетровська міська рада» у 2012-2014-му році.
   27 грудня 2011 року, органом з назвою «Дніпропетровська обласна рада», ухвалено рішення № 225-10/VI – «Програма розвитку місцевого самоврядування в Дніпропетровській області на 2012-2017 роки», де одним з виконавців цієї програми зазначено орган з назвою «Дніпропетровська міська рада».
   Керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

 Прошу:

1.    Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копію звіту фінансово-господарської діяльності за 2012-2014 роки органу з назвою «Дніпропетровська міська рада»,відносно виконання програми розвитку місцевого самоврядування в місті Дніпропетровську.

                                             Запит 
    про надання публічної інформації за Законом України
                   "Про доступ до публічної інформації".

  Відповідно до статті 6. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 140. Конституції України, первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальна громада села, селища, міста. У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності.
Відповідно до  статті 16. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 142. Конституції України, всі органи місцевого самоврядування є юридичними особами.  
Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
   Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад.  

   Керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

 Прошу:

1.    Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копію договору про передачу в оренду Територіальною громадою (юридичною особою) Бабушкінського району міста Дніпропетровська своєї комунальної власності - адміністративної будівлі (за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т К. Маркса, 75), теперішньому балансоутримувачу -  Комунальному підприємству «Міське управління справами».

                                            Запит 
   про надання публічної інформації за Законом України
                   "Про доступ до публічної інформації".

   На сайті вашої установи не знайшов публічної інформації відносно переліку передбаченої дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за недотримання та порушення «Регламенту» – нормативного акту, що визначає порядок скликання і проведення сесій органу з назвою «Дніпропетровська міська рада».
   Керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

 Прошу:

1.    Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копію переліку передбаченої дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за грубі та систематичні порушення «Регламенту» - нормативного акту, органу з назвою «Дніпропетровська міська рада».

2.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на мою вищезазначену домашню та електронну адреси.

        Відповідь на запит, як і зміст інформаційного запиту, будуть опубліковані на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


                                                                           Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -