- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 21 липня 2015 р.

НЕДОЛЮСТРОВАНИЙ УДОД – ЦАРЬ, БОГ і ЗАКОН?

Відповіді більшості установ, вражають своєю відвертою тупістю. Головним критерієм відбору кандидатів на посади в різні державні установи, а також на організаційно-допоміжні посади до органів місцевого самоврядування, є обов’язкова вища освіта. Але диплом «за сало», здебільшого, – яскраве підтвердження олігофренії (слабоумства), яка породжує літературне словоблуддя та юридичну казуїстику.


Прикладом подібного безглуздя, є внутрішнє розпорядження голови обласної ради № 119-Р від 17.05.2012 року «Про Інструкцію з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті», яке, якщо вірити відповіді (на фото), суперечить і скасовує рішення № 225-10/VI  від 27 грудня 2011 року, ухвалене органом з назвою «Дніпропетровська обласна рада» на своїй сесії. Ціна питання – приблизно 110 мільйонів народних гривень, за витрату яких не поспішають звітувати.

                                          Дніпропетровська обласна рада
                                  Проспект  Кірова, 2, мДніпропетровськ,
                                        Дніпропетровська область,  49000
                                                        т. 056 742 8026

                                     Громадянин України Філіпенко  С. В.
                                                  Дніпропетровськ, 49055,
                                                         svf2011@ukr.net

                                               Запит
   про надання публічної інформації за Законом України
                   "Про доступ до публічної інформації"

   На сайті вашої установи не знайшов публічної інформації стосовно звітності про виконання «Програми розвитку місцевого самоврядування в Дніпропетровській області на 2012-2017 роки»:  один раз на півріччя до 20 числа місяця, наступного за звітним (20 липня та 20 січня), як зазначено в рішенні № 225-10/VI  від 27 грудня 2011 року. 
   Керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

Прошу:

1.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію звіту про виконання «Програми розвитку місцевого самоврядування в Дніпропетровській області на 2012-2017 роки» (рішенні № 225-10/VI  від 27 грудня 2011 року), починаючи з 1 січня 2012 року – закінчуючи 31 грудня 2014 року;
2.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на мою вищезазначену домашню та електронну адреси.
        
    Відповідь на запит, як і зміст інформаційного запиту, будуть опубліковані на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

09.07.2015                                                         Філіпенко С. В.

Ось оригінал документу:
УКРАЇНА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
 
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ ДЕСЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2016 роки

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про державні цільові програми”, Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 30 серпня 2001 року „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”, Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”, наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”, ураховуючи те, що розвиток місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення та вирішення нагальних потреб територіальних громад обласна рада вирішила:

1.  Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2016 роки (далі – Програма) згідно з додатком.
2.  Головним розпорядником коштів по виконанню завдань і заходів програми визначити Дніпропетровську обласну раду.
3.  Головним розпорядником коштів по виконанню завдань і заходів програми визначити Дніпропетровську обласну раду.
4.  Відповідальним виконавцем визначити Дніпропетровську обласну раду.

Співвиконавцями Програми визначити:
 
міські, районні, районні в містах, сільські та селищні ради області;
Дніпропетровську обласну асоціацію органів місцевого самоврядування;
 
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області;
управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації;
управління культури і туризму облдержадміністрації;
комунальне підприємство „Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради;
 
комунальну установу „Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради”;
 
комунальний заклад „Дніпропетровське регіональне інвестиційне агенство” Дніпропетровської обласної ради;
 
обласний комунальний заклад культури „Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького”..
5.  Затвердити такі показники: 
термін виконання Програми – 5 років;
орієнтовний загальний обсяг фінансування Програми становитиме 108845,0 тис. грн коштів обласного бюджету та коштів, залучених співвиконавцями Програми в порядку, визначеному чинним законодавством.
6.  Установити такі терміни звітності про виконання Програми: один раз на півріччя до 20 числа місяця, наступного за звітним (20 липня та 20 січня).
7.  Доручити голові обласної ради затвердити координаційну раду з представників обласної ради, заінтересованих підрозділів облдерж-адміністрації, установ та організацій, які беруть участь у виконанні програми, з питань координації дій між виконавцями, порядку взаємного інформування, визначення переможців конкурсів та виконавців окремих заходів Програми.
8.  Доручити голові обласної ради затверджувати Положення про конкурси, що проводитимуться відповідно до заходів Програми, затверджувати та при необхідності вносити зміни до показників фінансування між окремими заходами Програми в межах обсягів видатків, передбачених на її виконання.
9.  Запропонувати головному управлінню економіки облдерж¬адміністрації при підготовці програми соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області врахувати заходи та завдання Програми на 2012 рік, а також враховувати їх при підготовці програм соціально-економічного розвитку області на наступні роки.
10.        Запропонувати головному фінансовому управлінню облдерж¬адміністрації у межах наявних фінансових ресурсів ураховувати визначені обсяги бюджетних коштів для виконання заходів та завдань Програми під час формування обласного бюджету на 2012 та наступні роки.
11.        Рекомендувати міським та районним радам області розглянути питання щодо розробки та прийняття власних програм розвитку місцевого самоврядування на 2012 – 2016 роки.
12.        Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань Регламенту та депутатської етики, діяльності рад та розвитку місцевого самоврядування.

Голова обласної ради
Є. УДОД

м. Дніпропетровськ
 
27 грудня 2011 р.
 
№ 225-10/VI
 
 

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -