- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 6 липня 2015 р.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАПИТИ ЩОДО ПИТАНЬ ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ


Нам не байдуже, коли йдеться про місцевий бюджет, або те, що стосується питань місцевого самоврядування та призначень на посади

                                       Дніпропетровська міська рада
Пр. К. Маркса, 75, м. Дніпропетровськ,
                                                         Дніпропетровська область, 49000

                                                        Громадянин України Філіпенко С. В.
                                                                49055 м. Дніпропетровськ,
;                                                                         svf2011@ukr.net

                                                        Запит 
             про надання публічної інформації за Законом України
                           "Про доступ до публічної інформації".

   На сайті вашої установи не знайшов публічної інформації стосовно поіменного переліку штатних та позаштатних радників секретаря Дніпропетровської міської ради, виконуючої обов’язки міського голови Галини Іллівни Булавки.
   Керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

Прошу:
1. Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – поіменний перелік штатних та позаштатних радників секретаря Дніпропетровської міськради, в. о. міського голови Булавки Г. І.

                                                       Запит 
             про надання публічної інформації за Законом України
                            "Про доступ до публічної інформації".

   На сайті вашої установи не знайшов публічної інформації стосовно повного звіту фінансово-господарської діяльності органу з назвою «Дніпропетровська міська рада» впродовж терміну з 01 січня по 31 грудня 2014 року (в іншому як і за попередні роки діяльності теперішньої ради).
   Керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

Прошу:
1. Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копію повного звіту фінансово-господарської діяльності органу з назвою «Дніпропетровська міська рада» за 2014 рік.

                                                        Запит 
             про надання публічної інформації за Законом України
                             "Про доступ до публічної інформації".

   На сайті вашої установи не знайшов публічної інформації відносно умов оренди, органом з назвою «Дніпропетровська міська рада», приміщення адміністративної будівлі за адресою: пр.-т К. Маркса, 75.
   Керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

Прошу:
1.    Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію – копію договору оренди, укладеного між балансоутримувачем (орендодавцем) та орендатором -  органом з назвою «Дніпропетровська міська рада», адміністративної будівлі за адресою: місто Дніпропетровськ, пр-т К. Маркса, 75.
2.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на мою вищезазначену домашню та електронну адреси.

        Відповідь на запит, як і зміст інформаційного запиту, будуть опубліковані на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

                                                                                            
                                                                                                  Філіпенко С. В.

Чекаємо на відповідь...

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -