- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 31 травня 2016 р.

КП „Теплотранс”, як і Дніпроміськрада – приватні юридичні особи (документ)

Раніше ми вже публікували відповідь на наш інформаційний запит щодо юридичного статусу органу з назвою „Дніпропетровська міська рада”, яка, чомусь, виявляється, є юридичною особою не публічного права, як передбачено чинним законодавством, а юридичною особою приватного права (приватний підприємець) та має свого „керівника”, а не голову, Філатова Б. А.

Сьогодні, ми публікуємо ідентичну відповідь на наш інформаційний запит (запитаний для використання в якості доказової бази у суді) стосовно відповідного юридичного статусу комунального підприємства „Транспортування покупної теплової енергії „Теплотранс” Дніпропетровської міської ради. Забігаючи наперед повідомляємо, що дане КП, має такий же самий статус юридичної особи приватного права, що є грубим порушенням чинного законодавства.

                         Комунальне підприємство „Транспортування
                              покупної теплової енергії „Теплотранс”
                                      Дніпропетровської міської ради,
                               Вул.. Макарова, 32м. Дніпропетровськ,
                                   Дніпропетровська область,  49089

                                Громадянин України Філіпенко  С. В.
                                                  svf2011@ukr.net

                                             Запит
   про надання публічної інформації за Законом України
                  "Про доступ до публічної інформації"

   Спираючись на визначення Закону України «Про підприємства в Україні», комунальне підприємство – це підприємство, яке засноване на власності відповідної територіальної громади (ст.2). Підприємство створюється згідно з рішенням власника майна (тобто територіальною громадою) чи уповноваженого ним органу (ст.5). Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації (ст..6).
   Згідно положень Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
   Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді (ст..80).
   Юридичні особи створюються шляхом об’єднання осіб та (або) майна і, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, а також може створюватися та діяти на підставі модельного статуту.
    Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (ст..81).
   Відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представницький орган місцевого самоврядування (розпорядчим актом якого може бути створено комунальне підприємство) – виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення. Право комунальної власностіправо територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (ст..1).
   Згідно статті 90. ЦКУ юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву.
      Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію органу з назвою «Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради;
2.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб про юридичну особу з назвою «Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради;
3.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію про тарифікацію всіх наявних послуг органу з назвою «Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради на момент подання/одержання даного запиту;
4.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – роздруківку за весь строк надання/отримання послуг – платіжну історію розрахунків між запитувачем інформації (споживачем) та надавачем відповідних послуг органу з назвою «Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради;
5.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на мою вищезазначену домашню та електронну адреси.

Додаток:

- Судовий наказ Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська про відшкодування заборгованості – 1 (один) арк.
        Відповідь на запит, як і зміст інформаційного запиту, будуть опубліковані на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

20.05.2016                                                                                                                                                             Філіпенко С. В.


Відповідь (фото):
Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -