- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 10 червня 2016 р.

Демонополізувати монополію на публічну інформацію територіальної громади Дніпропетровська (клопотання про витребування доказів)

З моменту окупації представниками "патріотичних сил своєї кишені" Філатова і Ко Дніпропетровської міської ради, цей "представницький орган великого капіталу" поступово перетворився на таємний орден співвласників комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська.

Навздогін за вжитими заходами по обмеженню доступу громадськості до контролю за діяльністю «органу-ордену», провалу впровадження електронної системи закупівель «Prozoro», фейкові чиновники (члени братства), грубо порушуючи чинне законодавство, почали обмежувати право громадян, представників територіальної громади, на отримання публічної інформації.
Наразі заступник Філатова, керуючий справами виконкому Санжара О. О., за даними місцевих ЗМІ, після проведеного голосування журналістів, очолив антирейтинги і потрапив до списку «ворогів преси».
Користуючись нагодою, використовуючи судове провадження за рахунок монополіста комунальних послуг, яким являється КП «Теплотранс», спробуємо розірвати це порочне коло монополії на доступ до публічної інформації, через подання клопотання на витребування доказів підтвердження нелегітимності органу з назвою «Дніпропетровська міська рада», представників його таємного ордену співвласників комунального майна (монополістів права на доступ, володіння і розпорядження публічною інформацією), а також створених ними фейкових комунальних лож (ложь – це слово російською має більш глибинний контекст по темі), серед яких, до речі, і ложа Теплотрансу.

                                  Красногвардійський районний суд 
                                   м. Дніпропетровська
                                                       пр-т Пушкіна, 77-б,
                                    місто Дніпропетровськ,
                                   Дніпропетровська область, 49006
                                  Тел.: (056) 371-27-02
                                                  Суддя Самсонова В. В.

                          Громадянин: Філіпенко Сергій Веніамінович,
                               e-mail: svf2011@ukr.net


                                   Заява (клопотання)
                            про витребування доказів
   У Вашому провадженні знаходиться матеріали справи № 204/3575/16-ц, провадження № 2-с/204/27/16 р. за заявою Комунального підприємства «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради про стягнення з мене 14953 (чотирнадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят три) грн. 05 (п’ять) коп., як суму заборгованості за постачання теплової енергії, а також судових витрат у розмірі – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) грн.
   Згідно ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Стаття 58 ЦПК України встановлює, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.
   Згідно статті 137 ЦПК у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.
   Відповідно до статті 143. Конституції України та пункту 30 частини першої статті 26. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації та установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю.
   Згідно положень Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
   Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді (ст..80).
   Юридичні особи створюються шляхом об’єднання осіб та (або) майна і, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, а також може створюватися та діяти на підставі модельного статуту.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (ст..81).
   Відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представницький орган місцевого самоврядування (розпорядчим актом якого може бути створено комунальне підприємство) – виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення. Право комунальної власностіправо територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (ст..1).
   Територіальна громада є невід’ємною складовою системи місцевого самоврядування в Україні (ст..5), а також первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень (ст.6).
   Як зазначалося раніше, ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами (ст.10).
   Міський голова є головною посадовою особою відповідної територіальної громади (ст.12).
   Враховуючи положення статті 16., данного закону, треба зазначити, що органи місцевого самоврядування є ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ (публічного права) і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
   Відповідно до статті 42., сільський, селищний, міський голова підписує рішення ради та її виконавчого комітету.
   Я неодноразово звертався до органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” з відповідними інформаційними запитами щодо підтвердження легітимності повноважень даного органу (а також його головної посадової особи, яким за законом має бути міський голова, що підписує рішення ради), яким у відповідності до чинного законодавства утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються комунальні підприємства, організації та установи, а також яким здійснюється контроль за їх діяльністю, в місті Дніпропетровську. Останнім часом складається враження, що мої інформаційні запити, взагалі, ігноруються вищезазначеним органом.
   Враховуючи все вищезазначене, для з’ясування і встановлення законних повноважень утворюючого органу, яким має бути представницький орган місцевого самоврядування Дніпропетровська міська рада та його головна посадова особа територіальної громади міста Дніпропетровська - міський голова,

Прошу суд:

1. Відповідним зверненням суду витребувати у органа з назвою „Дніпропетровська міська рада” відомості про юридичну особу з назвою „Філатов Борис Альбертович – керівник”, а також встановити особи всіх, хто займав дану посаду в місті Дніпропетровську з моменту прийняття Верховною Радою України Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (з 21.05.1997 року), хто займав відповідну посаду на момент створення та проведення державної реєстрації органу з назвою «Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради (04.08.2003), а також на момент зміни свідоцтва про державну реєстрацію (11.06.2008);
2. Відповідним зверненням суду витребувати у органа з назвою „Дніпропетровська міська рада” копію Рішення (протоколу) про створення органу з назвою «Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради органом з назвою „Дніпропетровська міська рада”, а також поіменний список депутатів вищезазначеного органу, які ухвалили (затвердили) дане рішення;
3. Відповідним зверненням суду витребувати у органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” копію Розпорядчого акту про створення органу з назвою «Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради органом з назвою „Дніпропетровська міська рада”;
4. Відповідним зверненням суду витребувати у органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” копію Рішення про передачу відповідної інфраструктури (з комунікаціями, тепломережами, приміщеннями тощо), яка, станом на сьогодні знаходиться у розпорядженні, користуванні та використанні органу з назвою «Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради, передану йому у користування і використання органом з назвою „Дніпропетровська міська рада”;
5. Відповідним зверненням суду витребувати у органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” поіменний список осіб виконавчого комітету, які, згідно Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради, здійснювали проведення державної реєстрації органу з назвою «Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради 04.08.2003 року, за місцем проведення державної реєстрації – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради (як вказано у Свідоцтві).

Додаток до заяви:

1. Копія інформаційного запиту від 21.03.2016 з проміжною відповіддю на запит за підписом О. О. Санжари від 28.03.2016 до/від органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” щодо надання вичерпної публічної інформації відносно юридичної особи з назвою „Філатов Борис Альбертович – керівник” – на 4 (чотирьох) арк.;
2. Копія інформаційного запиту від 20.05.2016 (без відповіді на запит) до/від органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” щодо надання пакету відповідних документів про створення органом з назвою „Дніпропетровська міська рада” органу з назвою «Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради  – на 2 (двох) арк.;
3. Копія повторного інформаційного запиту від 01.06.2016 (без відповіді на запит) до/від органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” щодо встановлення легітимності повноважень юридичної особи з назвою „Філатов Борис Альбертович – керівник” - на 2 (двох) арк..

10 червня 2016 року                                       Філіпенко С. В.

Хід справи висвітлюватиметься на сторінках сайту «Багнет Нації»: http://bagnetnacii.blogspot.com

Із прив’язкою до сайту «Територіальна громада»: http://tergromada.blogspot.com

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -