- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 7 липня 2016 р.

І Казначейство не виняток – юридична особа приватного права (документ)

Отримана відповідь на наш інформаційний запит до Державної казначейської служби України є переконливим свідченням грубого потурання положень чинного законодавства. Головне Управління, а також територіальні відділення Казначейської служби України в місті та районах у місті Дніпропетровську зареєстровані як юридичні особи приватного права, а не юридичні особи публічного права, що є грубим порушенням чинного українського законодавства.

Публікуємо зміст запиту і офіційну відповідь:
                                       Головне Управління Державної
                                                                                                                         
                                       казначейської служби України
                                                                                                                     
                                       у Дніпропетровській області
                                                                                                                     
                                       49000 м. Дніпропетровськ
                                                                                                                     
                                       вул. Челюскіна, 1,
                                                                                                                     
                                       Голова ДМГО Скобліков
                                                                                                                                                
                                       Дмитро Володимирович


                                                  Запит
        про надання публічної інформації за Законом України
                     "Про доступ до публічної інформації"

 Згідно статті 19. Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Відповідно до пункту 1 Положення про Державну казначейську службу України (документ № 215-2015-п від 15.04.2015) Державна казначейська служба України (Казначейство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
   Згідно пункту 4 цього Положення, Казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку,  здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків, здійснює розподіл бюджетних коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, між місцевими бюджетами, а також між загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і їх перерахування відповідно до законодавства, проводить відповідні розрахунки між державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного процесу та суб’єктами господарювання, здійснює відкриття, закриття та обслуговування рахунків у системі електронного адміністрування податків, управляє наявними фінансовими ресурсами, що консолідуються на єдиному казначейському рахунку, веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів та таке інше.
   Казначейство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
   Казначейство є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в Казначействі і банках.
  Враховуючи все вищезазначене та керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст. 316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:
1.    Впродовж визначеного законом строку надати вичерпну публічну інформацію - відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про юридичну особу з назвою „Головне Управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області”;
2.   Впродовж визначеного законом строку надати вичерпну публічну інформацію - відомості (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про юридичні особи, утворені в установленому порядку, – територіальні відділення Державної казначейської служби України відповідних районів у місті Дніпропетровську (вісім, відповідно до кількості районів у місті);
3.   Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу та електронну адресу: zakondie@ukr.net
       Зміст відповіді на запит публікуватиметься на сайті «Громадянська дія» http://grajdanskoedeistvie.blogspot.com та «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

   З повагою,                                                  Скобліков Д. В.

  ДЕРЖАВНА  КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ


вул.Челюскіна,1  м.Дніпропетровськ, 49000     тел./факс (056)719-94-99 тел. (056) 744-72-20
E-mail: office@dp.treasury.gov.ua  Код ЄДРПОУ 37988155 

02.07.2016 №04-18/627-5490         На №919  від 30.06.2016

                                                 Голові Дніпропетровської
                                                 міської громадської організації
                                                 “Громадянська дія”
                                                 Скоблікову Д.В.
Про надання інформації
  Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області розглянуло Ваш запит  від 30.06.2016 №919 про надання публічної інформації за Законом України “Про доступ до публічної інформації” та надає витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (додаються), отримані 02.07.2016 року в електронній формі на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua у відповідності до вимог наказу Міністерства юстиції України від 10.06.2016 року №1657/5, по Головному управлінню державної казначейської служби України в Дніпропетровській області  та    семи управліннях  державної казначейської служби України у районах                                м. Дніпропетровська.          
Додаток: на 8 арк.

Заступник начальника                                                                      Т.О. Нароваткіна
ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЗАЙДУН М.В. від 02.07.2016 за № 1001090095 станом на 02.07.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ:  37988155
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код юридичної особи:
37988155
Місцезнаходження юридичної особи:
49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЮСКІНА, БУДИНОК 1
Номер, дата та час формування витягу:
1001090095, 02.07.2016 11:24:03
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЗАЙДУН М.В. від 02.07.2016 за № 1001090186 станом на 02.07.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ:  37989253
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код юридичної особи:
37989253
Місцезнаходження юридичної особи:
49055, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТІТОВА, БУДИНОК 7
Номер, дата та час формування витягу:
1001090186, 02.07.2016 11:37:08
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЗАЙДУН М.В. від 02.07.2016 за № 1001090327 станом на 02.07.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ:  37989316
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КІРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код юридичної особи:
37989316
Місцезнаходження юридичної особи:
49600, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, КІРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, БУДИНОК 76
Номер, дата та час формування витягу:
1001090327, 02.07.2016 11:58:04
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЗАЙДУН М.В. від 02.07.2016 за № 1001090559 станом на 02.07.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ:  37989248
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЛЕНІНСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код юридичної особи:
37989248
Місцезнаходження юридичної особи:
49064, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СЕРГІЯ НІГОЯНА, БУДИНОК 74
Номер, дата та час формування витягу:
1001090559, 02.07.2016 12:40:20
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЗАЙДУН М.В. від 02.07.2016 за № 1001090580 станом на 02.07.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ:  37989300
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В  АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код юридичної особи:
37989300
Місцезнаходження юридичної особи:
49023, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАНУЙЛІВСЬКИЙ, БУДИНОК 13
Номер, дата та час формування витягу:
1001090580, 02.07.2016 12:43:45
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЗАЙДУН М.В. від 02.07.2016 за № 1001090586 станом на 02.07.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ:  37989274
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У БАБУШКІНСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код юридичної особи:
37989274
Місцезнаходження юридичної особи:
49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЮСКІНА, БУДИНОК 1
Номер, дата та час формування витягу:
1001090586, 02.07.2016 12:44:35
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЗАЙДУН М.В. від 02.07.2016 за № 1001090593 станом на 02.07.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ:  37989295
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код юридичної особи:
37989295
Місцезнаходження юридичної особи:
49127, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, САМАРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 20 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 51
Номер, дата та час формування витягу:
1001090593, 02.07.2016 12:45:20
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЗАЙДУН М.В. від 02.07.2016 за № 1001090602 станом на 02.07.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Код ЄДРПОУ:  37989269
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЖОВТНЕВОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код юридичної особи:
37989269
Місцезнаходження юридичної особи:
49027, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 7
Номер, дата та час формування витягу:
1001090602, 02.07.2016 12:46:35
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.

Матеріали по темі:

Почталіон свідчить: Дніпроміськрада – юридична особа приватного праваАдреси, явки, паролі КП ЖЕПів Дніпра (документ) 


КП „Контакт” надало докази своєї нелегітимності (документ)


Дніпроміськрада приховує дані про комунальні підприємства? (документ)


Война підтвердила грубе порушення Конституції: відповідь Мінюсту щодо територіальних громад Дніпра (документ)«Територіальна громада міста Дніпропетровська» не зареєстрована – відповідь Державної казначейської служби (документ)

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -