- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 10 грудня 2016 р.

Запит до Антимонопольного комітету України стосовно монополіста ПАТ «Дніпрогаз»

Вирішив спробувати розконсервувати інформаційний вакуум навколо монополіста у сфері газифікації та газопостачання ПАТ «Дніпрогаз» через звернення до Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

                                             Дніпропетровське обласне
                                             територіальне відділення
                                             Антимонопольного комітету України
                                             пр-т Олександра Поля, 2-а, м. Дніпро,
                                             Дніпропетровська область, 49004
                                                                               
                                              Громадянин України Філіпенко
                                              Сергій Веніамінович, 1970 р. н.,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                                svf2011@ukr.net

Запит № 452/16 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Відповідно до інформації з сайту  «B2BToday.com.ua» Компанія Відкрите Акціонерне Товариство по газопостачанню та газифікації «Дніпрогаз» є приватною власністю зареєстрованою Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26.11.2008 року (скріншоти у додатку). Керівником даної юридичної особи (яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Володарського, 5), зазначено Стегнія Богдана Станіславовича. Основним видом діяльності даного підприємства зазначено розподілення та постачання природного газу.
   На мої багаточисельні звернення з вимогою отримати потрібну інформацію (через інформаційні запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»), зазначеною вище юридичною особою (Дніпрогазом), мені надаються шаблонні відповіді про те, що запитувана мною інформація не є публічною (копії додаються).
   Цікавим є і той факт, що юридична особа приватного права ВАТ «Дніпрогаз», згідно з інформацією з вищезазначеного сайту, зареєстрована виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, який, у відповідності до вимог чинного законодавства, як виконавчий орган, що складає систему місцевого самоврядування в Україні, має бути юридичною особою публічного права.
   З офіційних відповідей, наданих Департаментом забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпропетровської міської ради та Державним архівом Дніпропетровської області Дніпропетровської обласної державної адміністрації, стає зрозуміло, що будь-яких даних про створення та реєстрацію у відповідності до чинного законодавства юридичної особи публічного права «Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради» (реєстратора), ані в Дніпропетровській міській раді, ані в Державному архіві Дніпропетровської області, не виявлено (копії додаються).
   Хочу наголосити на тому, що згідно до статті 19. Конституції України  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Основними принципами діяльності Антимонопольного комітету України є законність, гласність та захист конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритету прав споживачів (стаття 4. Закону Про АМКУ).
   Антимонопольний комітет України оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (стаття 2. Закону Про АМКУ).
   Зазначу, що відповідно до статті 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
   Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
   Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.
   Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
   Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
   Згідно ч. 4, статті 16., цього закону, рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад. 
  Враховуючи все вищезазначене, керуючись  ст. 5, 7, 8, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81. 316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Закону України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації (як доказової бази) в суді,

                                                   Прошу:

1.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію у вигляді копій документів - відповіді на питання   відображені в запитах на інформацію (в додатку), стосовно монополіста у сфері розподілення та постачання природного газу в межах територіальної громади міста Дніпра, приватної компанії «Публічне акціонерне товариство «Дніпрогаз»;
2.           У визначений законом термін надати аналогічну, змістовну, вичерпну публічну інформацію (у вигляді копій документів) відносно приватної компанії ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»;
3.    Відповідь надати у хронологічній до запитань у додатку послідовності та надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
     
                                                    Додаток:

-              Інформація з сайту  «B2BToday.com.ua» про юридичну особу приватного права – компанію, Відкрите Акціонерне Товариство по газопостачанню та газифікації «Дніпрогаз» - на 4 (чотирьох) арк..;
-              Копія запиту про надання публічної інформації (№ 19 від 06.07.2016) та копія відповіді на нього до/від Публічного акціонерного товариства «Дніпрогаз» - на 3 (трьох) арк..;
-              Копія запиту про надання публічної інформації (№ 71 від 18.07.2016) та копія відповіді на нього до/від Дніпропетровської міської ради - на 3 (трьох) арк..;
-              Копія запиту про надання публічної інформації (№ 128 від 26.08.2016) та копія відповіді на нього до/від Дніпропетровської міської ради - на 4 (чотирьох) арк..;
-              Копія запиту про надання публічної інформації (без №, від 26.08.2016) та копія відповіді на нього до/від Дніпропетровської міської ради - на 4 (чотирьох) арк..;
-              Копія запиту про надання публічної інформації (№ 450/16 від 14.11.2016) та копія відповіді на нього до/від Дніпропетровської міської ради - на 4 (чотирьох) арк..;
-              Копія запиту про надання публічної інформації (№ 451/16 від 14.11.2016) та копія відповіді на нього до/від Публічного акціонерного товариства «Дніпрогаз» - на 4 (чотирьох) арк..;
-              Копія Повідомлення про припинення газопостачання та погашення простроченої заборгованості від 31.10.2016 – на 1 (одному) арк..;
-              Копія запиту про надання публічної інформації (№ 96 від 27.07.2016) та копія відповіді на нього до/від Дніпропетровської міської ради, а також копія відповіді від Державного архіву Дніпропетровської області Дніпропетровської обласної державної адміністрації - на 10 (десятьох) арк..

        Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


12.12.2016                                                                            Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -