- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 26 березня 2017 р.

Навіщо судова адміністрація покриває суддів-злочинців? (відповіді на скарги)

   Продовжуємо отримувати і оприлюднювати на загал «викрутаси» з приводу порушення суддями-злочинцями (особами узурпувавшими судову гілку влади) Дніпра чинного законодавства (ненадання публічної інформації) та маскування і замилювання питання нелегітимності приватних районних судів першої інстанції міста Дніпра, вищими органами.
   З відповідей на скарги, наданих нам Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, отриманих «простою поштою» 21 березня 2017 року, стає зрозуміло, що коли нема чого відповісти – винна Укрпошта))).

   Пропонуємо увазі читачів хронологію питання – запит/скарга/відповідь (на фото):

                                         Кіровський/Бабушкінський районний суд 
               міста Дніпропетровська
                                                 пр-т Д. Яворницького, 57, місто Дніпро,
                                Дніпропетровська область, 49000

                                                 Громадянин України:
                                                 Філіпенко Сергій Веніамінович,
         місто Дніпро, 49055
               e-mail: svf2011@ukr.net

                                       Запит № 455/16 - 456/16 
             про надання публічної інформації за Законом України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   Ознайомившись з положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 55, 60, 124 і 125 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосубєктності (легітимності) владного органу та підтвердження компетентності суддів даної установи, у визначений законом строк,
                                                    Прошу:

1.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення юридичної особи публічного права з назвою «Кіровського/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
2.    Надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Кіровського/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
3.  Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Кіровського/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
4.    Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (ПІБ, № суддівського посвідчення) про голову установи з назвою «Кіровського/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
5.    Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (ПІБ, № суддівського посвідчення) про заступника голови установи з назвою «Кіровського/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
6.    Надати вичерпну публічну інформацію – відомості (ПІБ, № суддівських посвідчень) про всіх суддів установи з назвою «Кіровського/Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»;
7.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину.   
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    28 грудня 2016 року                                                       Філіпенко С. В.


                                          Територіальне управління                            
                                      Державної судової адміністрації України
                 в Дніпропетровській області
                                           м. Дніпро, пр.-т Д. Яворницького, 57, к. 301
                      Дніпропетровська область, 49000

                                           Громадянин України, Українець:
                                           Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                           місто Дніпро, 49055
     e-mail: svf2011@ukr.net

                                  Звернення № 476/17 – 477/17 
    щодо порушення прав на доступ до публічної інформації                              
                       відповідно до положень Закону України
                         "Про доступ до публічної інформації"
   28 грудня 2016 року я звернувся до Бабушкінського/Кіровського районного суду міста Дніпропетровська із запитом на отримання публічної інформації (Запит № 455/16/№ 456/16 від 28.12.2016 року - копія додається) у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації», але до теперішнього часу відповіді так і не отримав.
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до статті 124. Конституції правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
   Судоустрій в Україні будується за принципом територіальності та спеціалізації і визначається законом (ст.. 125. КУ).
   Суд є юридичною особою, якщо інше не визначено законом.
   В статті 81. Цивільного кодексу України (ЦПК) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. ЦПК юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Враховуючи все вищезазначене, на підставі частини 1. статті 23., статей 3-5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись статтями 5, 8, 13, 19, 32, 34, 60, 68, 140-143, 124, 125 Конституції України, та положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» звертаюсь до вищого органу і,
                                                    Прошу:
1.    Розглянути моє звернення та вжити всіх можливих заходів щодо поновлення гарантованого мені Конституцією України права на вільне отримання публічної інформації  - на свій вибір;
2.    Надати вичерпну публічну інформацію (копії запитуваних документів) відповідно до хронологічної послідовності прохальної частини інформаційного запиту (№ 455/16, № 456/16 від 28.12.2016 року – копія додається) в повному обсязі і по суті зазначених у запиті пунктів;
3.    Притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Бабушкінського/Кіровського районного суду міста Дніпропетровська (за порушення законодавства про доступ до публічної інформації), які свідомо ухиляються від надання відповіді, на вищезазначений інформаційний запит;
4.    Відповідь надати у встановлений законодавством строк, у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини звернення, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті даного звернення – письмово вказати причину. 
                                                   Додаток:
1.           Копія інформаційного запиту без відповіді на нього до/від Бабушкінського/Кіровського районного суду міста Дніпропетровська (№ 455/16, № 456/16  від 28.12.2016) – на 2 (двох) арк..;
     Зміст звернення, та відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

    24 січня 2017 року                                                       Філіпенко С. В.  
                                     

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -