- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 25 березня 2017 р.

Апеляційний адмінсуд Дніпра підтвердив свою неконституційність (відповідь на запит)

Відповідно до частини першої статті 125. Конституції України (від 28.06.1996 року) та частини першої і другої статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд утворюється. реорганізовується і ліквідовується законом. Проект закону про створення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Цитата з офіційної відповіді на наш інфозапит:
«Відповідно до ч.1 ст.20 Закону України «Про судоустрій України» в редакції Закону від 18.03.2004 № 1625-IV, чинному на той час, суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України відповідно до цього Закону за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду.
Указом Президента України від 16.11.2004 № 1417/2004 (за поданням Медведчука та підписом Кучми, на передодні подій Помаранчевої революції – ред..) «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі» в системі адміністративних судів України, зокрема, утворено Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд.» - (???)
Отже, з контексту відповіді стає зрозуміло, що вищезазначена установа була створена маріонетками Кремля з порушенням, чинної на той час, Конституції України (!!!).
Публікуємо запит на інформацію та відповідь (на фото):
                                                Дніпропетровський апеляційний
                                                адміністративний суд,
                                Дніпропетровська область, 49083,
                                                м. Дніпро, пр.-т Слобожанський, 29

                                                Громадянин України, Українець:
                                                Філіпенко Сергій Веніамінович,
        місто Дніпро, 49055
              e-mail: svf2011@ukr.net

Запит (вих. № 522/17) 
            про надання публічної інформації за Законом України
                        "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).

   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).

   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.

   Відповідно до статті 124. Конституції правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

   Відповідно до частини першої статті 125. Конституції України та частини першої і другої статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд утворюється. реорганізовується і ліквідовується законом.

   Проект закону про створення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.
   В статті 81. Цивільного кодексу України (ЦПК) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Згідно частини 4 статті 87. ЦПК юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Частиною восьмою статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд є юридичною особою (публічного права), якщо інше не визначено законом.
   Керуючись положеннями Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», для з’ясування всіх обставин розгляду моєї апеляційної скарги, у визначений законом строк,

                                                    ПРОШУ:

1.           У встановлений законом строк надати копію Закону затвердженого Верховною Радою України за підписом Президента України про створення Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду як юридичної особи публічного права;
2.    Надати роз’яснення стосовно штрих-кодів, які зазначені на бланках Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду;
3.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

     21 березня 2017 року                                                  Філіпенко С. В.
Матеріали по темі:

Апеляційний суд відповів на запит (документ)

Фальсифікатори в мантіях знайшли цапа відбувайла? (запізніла повістка в суд)

Голос з унітаза або пізно пити Боржомі… (дисциплінарні скарги на суддівську колегію)


Слуги диявола йдіть у пекло! (заява про відвід колегії суддів і запит по їхні грішні душі)

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -