- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 27 липня 2017 р.

Приватна ДніпроОДА – складова нестабільності, дестабілізації та фейкової децентралізації?

   Відповідно до положень Закону України «Про місцеві державні адміністрації» зазначені органи представляють виконавчу владу в областях і районах та входять до системи органів виконавчої влади.
   Серед основних завдань місцевих державних адміністрацій є виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

   Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян.
   Все вищезазначене, можливе лише у випадку, якщо відповідний орган (місцева державна адміністрація) утворено у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме – Розпорядчим актом Президента України.
   Ми звернулись до Дніпропетровської обласної державної адміністрації із запитом на інформацію, аби отримати підтвердження щодо утворення в конституційний спосіб зазначеної установи, яка, наразі, активно провадить так звану реформу децентралізації в межах Дніпропетровської області, сприяючи і підтримуючи неконституційні об’єднані територіальні громади (ОТГ).
Публікуємо зміст запитів та відповіді (на фото):
                                                Дніпропетровська обласна
                                                державна адміністрація 
                                                пр-т Олександра Поля, 1м. Дніпро,
                                                Дніпропетровська область,  49000

                                                Громадянин України, Українець  
                                                Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                                м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055,
                                                svf2011@ukr.net

Запит (вих. № 569/17) 
                 про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"
   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», у визначений законом строк,
                                                      ПРОШУ:
1.           Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію органу з назвою «Дніпропетровська обласна державна адміністрація»;
2.    Надати витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру про орган з назвою «Дніпропетровська обласна державна адміністрація»;
3.  Надати завірену належним чином копію Рішення засновників про створення органу з назвою «Дніпропетровська обласна державна адміністрація»;
4. Надати завірену належним чином копію службового посвідчення голови органу з назвою «Дніпропетровська обласна державна адміністрація» Резніченка В. М.;
5.    Надати завірену належним чином копію складеної Присяги головою органу з назвою «Дніпропетровська обласна державна адміністрація» Резніченком В. М.;
6.  Надати завірену належним чином копію договору оренди займаних приміщень органом з назвою «Дніпропетровська обласна державна адміністрація» за адресою перебування: м. Дніпро, пр-т.. О. Поля, 1;
7. Надати змістовну інформацію про заступників (затверджений список на момент запиту) голови органу з назвою «Дніпропетровська обласна державна адміністрація»;
8.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

    20 липня 2017 року                                                  Філіпенко С. В.


                                        Запит (вих. № 570/17) 
                 про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"

                                                      ПРОШУ:
1.           Надати поточну, розлогу інформацію щодо втілення в життя в межах Дніпропетровській області реформи децентралізації влади згідно до Указу Президента України № 545/2016 «Про першочергові заходи з розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2017 рік», а також стосовно виконання положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;
2.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

    20 липня 2017 року                                                  Філіпенко С. В.

Детальна інформація про юридичну особу


Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Організаційно-правова форма
ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Назва юридичної особи
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Ідентифікаційний код юридичної особи
00022467
Місцезнаходження юридичної особи
49004, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 1
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
ВІДСУТНІ!!!
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 09.04.1999
Дата запису: 15.09.2005
Номер запису: 1 224 120 0000 016792
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 19.02.1996

ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39533006;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 07.02.1996;
Номер взяття на облік: 3385

ДПI У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНI М.ДНIПРА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI:
Ідентифікаційний код органу: 39533006;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 06.02.1996;
Номер взяття на облік: 04060104056
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04060104056;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)

1 коментар:

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -