- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 28 липня 2017 р.

Дніпроміськрада торгує публічною інформацією – відповідь на запит

Рішення нижчезазначеної в інформаційному запиті сесії Дніпровської міської ради (від 21.06.2017), на офіційному сайті установи, й досі відсутнє. Так само, як і протоколи поіменного голосування за дане рішення. Що приховує від представників територіальної громади фейкова, недержавна установа з назвою «Дніпровська міська рада»? Можливо, незаконні відчуження комунальної власності відповідних територіальних громад районів у місті Дніпрі?

В офіційній відповіді, нам пропонують придбати свідомо приховану публічну інформацію, посилаючись на розпорядження міського голови (яке також, чомусь, неопубліковане на сайті установи) «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання (сканування) або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію Дніпровською міською радою». А нічого, що ця інформація повинна бути у вільному доступі?
Порушуєте Конституцію? Тоді, ми йдемо, до вас!!!

                                              Дніпровська міська рада
                                              пр. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро,
                                              Дніпропетровська область, 49000

                                              Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                              svf2011@ukr.net

Запит (вих. 568/17) 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст. 316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації на власний розсуд, у визначений законом строк,

Прошу:

1.    Надати завірену належним чином копію Рішення (з додатком) сесії Дніпровської міської ради VII скликання від 21.06.2017;
2.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


    20 липня 2017 року                                                     Філіпенко С. В.


Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -