- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 3 серпня 2017 р.

ПРИВАТНЕ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (документ)

«…Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області не є юридичною особою публічного права, тому надати копію розпорядчого акта немає можливості.
Оригінал розпорядчого акта про створення юридичної особи «Чечелівський відділ державної виконавчої служби міста Дніпро Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області» зберігається за місцем її реєстрації, тому надати його копію немає можливості.» - ось такий витончений виверт словоблуддя (на фото) у виконанні виконуючого обов’язки Державного секретаря, керівника секретаріату Державного секретаря Міністерства Олени Косолапової, ми отримали на наш інформаційний запит.

Питання: навіщо ми утримуємо оцю, всю, мерзоту?
Читайте також:

Мін’юст не має документа про своє утворення як державного органу (відповідь на запит)

Мін’юст не підтвердив статусу Кабінету Міністрів України як державного органу (відповідь на запит)

Кабмін не зміг підтвердити свою правосуб’єктність з першої спроби (відповідь на запит)


                                                       Міністерство юстиції України
                                               Міністру юстиції України
                                               Петренко Павлу Дмитровичу
                                               01001, Київська область,
                                               м. Київ, вул. Городецького, 13

                                               Громадянин України, Українець:
                                               Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                            м. Дніпро, Дніпропетровської обл.., 49055
              e-mail: svf2011@ukr.net

                                           Запит (вих. № 561/17) 
                   про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Не отримавши відповіді на свій попередній запит на інформацію (вих. № 545/17 від 07 червня 2017 року), надісланого поштою рекомендованим листом з повідомленням і отриманого Вами 09 червня 2017 року, звертаюсь повторно.
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19. КУ).
   Керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», керуючись статтею 5, 8, 19, 34, 55, 60, 68 Основного закону України та положень вищезазначеного чинного законодавства, для встановлення правосубєктності (легітимності) виконавчого органу та підтвердження його компетенції і компетентності, у визначений законом строк,

                                                    Прошу:

1.  Надати завірену належним чином копію Розпорядчого акту про створення відповідним компетентним органом юридичної особи публічного права з назвою «Міністерство юстиції України»;
2.    Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою «Міністерство юстиції України»;
3. Надати завірену належним чином виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою «Міністерство юстиції України»;
4.  Надати завірену належним чином копію рішення засновників про утворення юридичної особи публічного права, виконавчого органу з назвою «Міністерство юстиції України»;
5.  Надати завірену належним чином копію Розпорядчого акту про створення відповідним компетентним органом юридичної особи публічного права з назвою «Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області»;
6.  Надати завірену належним чином копію Розпорядчого акту про створення відповідним компетентним органом юридичної особи публічного права з назвою «Чечелівський відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області»;
7.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


    11 липня 2017 року                                                     Філіпенко С. В.Документи з реєстраційної справи Головного управління юстиції у Дніпропетровській області (скріншоти)


Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -