- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

субота, 28 квітня 2018 р.

Як Верховна зРада легітимізує недосуддів недосудів

   Будучи впевненими в тому, що згідно з положеннями статті 128. Конституції України «призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом», ми звернулись до Адміністрації Президента України із запитом на інформацію, з метою отримати копії відповідних указів щодо призначення суддів двох колегій Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, на яких відкрито кримінальні провадження, і не тільки.

   У відповіді Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації АПУ зазначено,- читаємо між рядків: Верховна Рада України, повіривши самозванцям наслово (без надання самозванцями відповідних копій указів про їхнє призначення Президентом на посади суддів), своїми Постановами легітимізувала самозванців, обравши їх безстроково, на посади суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду.
   Вашій увазі, результати підтвердження відсутності суддівських повноважень.
                                     Адміністрація Президента України
                            Президенту Порошенко П. О.
                         вул.  Банкова, 11, місто Київ,
                                                 Київська область, 01220

                                                 Громадянин України, Українець:
                                                 Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                           м. Дніпро, Дніпропетровська обл.. 49055
                  e-mail: svf2011@ukr.net

Запит (вих. № 664/18) 
                 про надання публічної інформації за Законом України
                                   "Про доступ до публічної інформації"
                         
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   Відповідно до статті 124. Конституції правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
   Згідно до статті 127. (КУ) правосуддя здійснюють судді.
   Керуючись положеннями статті 128. Конституції призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
   Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України.
   Нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено наступне:
Стаття 28. Суддя апеляційного суду
1. Суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:
1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;
3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;
4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше сім років.
2. Суддя апеляційного суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.
Стаття 29. Голова апеляційного суду
1. Голова апеляційного суду:
1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
2) визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;
3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;
5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів в апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;
6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;
7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;
9) здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках, визначених процесуальним законом;
10) здійснює інші повноваження, визначені законом.
2. Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
3. У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
Стаття 30. Заступник голови апеляційного суду
1. Заступник голови апеляційного суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                     Прошу:

1.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення на посаду судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Дурасову Юлію Володимирівну;;
2.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення на посаду судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Дадим Юлію Миколаївну;
3.             Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення на посаду судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Божко Людмилу Андріївну;
4.             Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення на посаду судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Баранник Наталію Петрівну;
5.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення на посаду судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Малиш Наталію Іванівну;
6.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення на посаду судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Щербак Андрія Анатолійовича;
7.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення на посаду судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Коршун Анатолія Олександровича;
8.           Надати завірену належним чином копію Указу Президента України про призначення на посаду судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Суховарова Андрія Володимировича;
9.           Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com


   13 квітня 2018 року                                                      
   
    З повагою,                                                             Сергій Філіпенко


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -