- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

середа, 2 травня 2018 р.

Ще трохи, і я зареєструю свій, приватний суд. А краще - міністерство фінансів)))

Згідно з Указом Президента України від 27.06.1996  468/96  до  Державного реєстру включаються чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з  обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств,   інших   центральних   органів   виконавчої   влади, зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції  України,  нормативні акти Національного  банку України, міжнародні договори України.

Читайте також:

   Тож в передчутті чергової маячні (на кшталт: ми – державні!!!), з відповідним запитом на інформацію, ми звернулись до визначеного законодавством реєстратора – Міністерства юстиції України.
   Прогнозована відповідь змушує нас звертатись повторно…
                                                       Міністерство юстиції України
                                               Міністру юстиції України
                                               Петренку Павлу Дмитровичу
                                               01001, Київська область,
                                               м. Київ, вул. Городецького, 13

                                                 Громадянин України, Українець:
                                                 Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                            м. Дніпро, Дніпропетровської обл., 49055
                 e-mail: svf2011@ukr.net

                                           Запит (вих. № 683/18) 
                   про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно з Указом Президента України № 493/92 від 03.10.1992 року «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» з  метою   впорядкування   видання   міністерствами,   іншими органами виконавчої влади нормативно-правових актів,  забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів  громадян, підприємств, установ та організацій з 1 січня 1993  року нормативно-правові акти, які видаються  міністерствами,  іншими  органами  виконавчої влади,  органами  господарського  управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні  інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

   Державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших  центральних органів виконавчої влади, органів господарського   управління та контролю здійснює Міністерство юстиції України.
  Згідно з положеннями Статті 117. Конституції України Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
   Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.
Згідно з Указом Президента України від 27.06.1996  468/96 до  Державного реєстру включаються чинні,
опубліковані та неопубліковані,  у  тому  числі  з  обмежувальними
грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і
розпорядження Президента    України,    декрети,    постанови    і
розпорядження Кабінету    Міністрів   України,   нормативні   акти
міністерств,   інших   центральних   органів   виконавчої   влади,
зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції  України,  нормативні акти
Національного  банку України, міжнародні договори України.
З   метою   забезпечення   ведення   Державного    реєстру
Міністерство юстиції України одержує повні офіційні тексти актів з
усіма додатками,  прийняті Верховною 
Радою  України,  Президентом
України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України.
З контексту попередніх відповідей на мої запити на інформацію (копії яких додаються) стає зрозуміло, що запитувані мною відомості про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів відповідних документів, які зачіпають права, свободи й законні  інтереси  громадян, реєструються не в зазначеному вище реєстрі, а безпосередньо, на сайті Міністерства юстиції України.
У відповідності до наявної у вільному доступі інформації, яка розміщена, між іншим, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Міністерство юстиції України (код ЄДРПОУ:; код КВЕД:), зареєстровано як юридична особа приватного права (приватне підприємство). Адже відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996  118 «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) - це  автоматизована  система  збирання,  накопичення  та
опрацювання даних  про  юридичних  осіб  всіх  форм  власності  та
організаційно-правових     форм    господарювання,    відокремлені
підрозділи юридичних осіб,  що знаходяться на території України, а
також   відокремлені   підрозділи   юридичних   осіб  України,  що
знаходяться за її межами.
Суб'єктами  Єдиного  державного  реєстру  підприємств   та
організацій    України   є  юридичні   особи   та відокремлені підрозділи юридичних  осіб  всіх  форм  власності  та організаційно-правових   форм  господарювання,  що  находяться на території України та провадять  свою  діяльність  на  підставі  її законодавства.
Відповідно до частини першої статті 8. Господарського кодексу України Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання.
Отже офіційний сайт юридичної особи приватного права (приватного підприємства) з назвою «Міністерство юстиції України», апріорі не можна вважати Єдиним державним реєстром нормативно-правових актів.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                     Прошу:

1.           Надати достовірні відомості про офіційний портал «Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів» в якому відображені реальні відомості про державну реєстрацію законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, міністерств, інших  центральних органів виконавчої влади, органів господарського   управління та контролю;
2.           Надати завірені належним чином фотокопії титульної і останньої сторінок (якщо документ містить більше двох сторінок) Постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, якою затверджено Положення про Міністерство юстиції України;
3.           Надати завірені належним чином фотокопії титульної і останньої сторінок (якщо документ містить більше двох сторінок) Положення про Міністерство юстиції України;
4.           Надати достовірні відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів Постанови Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228;
5.           Надати достовірні відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів Положення про Міністерство юстиції України;
6.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Додаток:

-      Скриншот з сайту B2BTodey.com.ua з відомостями про юридичну особу приватного права з назвою «Міністерство юстиції України» - на 1 (одному) арк.;
-      Скриншот з сайту UPIK.DE з відомостями про юридичну особу приватного права з назвою «Міністерство юстиції України» - на 1 (одному) арк.;
-      Скриншот з сайту приватного підприємства з назвою «Міністерство юстиції України» з відомостями про «реєстрацію» Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» - на ! (одному) арк..;
-      Копія відповіді приватного підприємства з назвою «Міністерство юстиції України» на мій запит на інформацію – на 2 (двох) арк..;
-      Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України з відомостями про юридичну особу приватного права (приватне підприємство) з назвою «Міністерство юстиції України» (код ЄДРПОУ: 00015622; код КВЕД 84.11) – на 5 (п’ятьох) арк..

     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

    02 травня 2018 року                                                
    З повагою,                                                           Сергій Філіпенко


Детальна інформація про юридичну особу:

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
(МІН'ЮСТ)
Організаційно-правова форма
ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Назва юридичної особи
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код юридичної особи
00015622
Місцезнаходження юридичної особи
01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, будинок 13
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
???????
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 30.12.1997
Дата запису: 05.12.2006
Номер запису: 1 070 120 0000 024285
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
???????
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 03.09.1994

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI:
Ідентифікаційний код органу: 39669867;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 19.08.1997;
Номер взяття на облік: 30215

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI:
Ідентифікаційний код органу: 39669867;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 19.03.2002;
Номер взяття на облік: 01-029284
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 01-029284;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
25-04-2018; 20-02-2018; 05-01-2018; 19-07-2016; 11-04-2016; 28-01-2016; 25-01-2016; 30-11-2015; 23-10-2015; 07-10-2015; 21-09-2015; 25-08-2015; 13-08-2015; 06-08-2015; 27-07-2015; 08-05-2015; 05-09-2014; 17-06-2014

КВЕД-2010: Клас 84.11
Клас
Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
Державне управління загального характеру
Цей клас включає:
 • виконавчу та законодавчу діяльність центральних, регіональних і місцевих органів державного управління
 • управління та контроль фіскальної діяльності:
  • здійснення оподатковування
  • збирання податків, мита на товари та розслідування випадків порушення податкового законодавства
  • управління митницею
 • виконання бюджету й управління державними фондами та державним боргом:
  • збирання коштів і контроль за їх витрачанням
 • проведення політики у сфері загальних (цивільних) досліджень і розробок і пов'язаних із ними коштів
 • управління і функціонування служб економічного та соціального планування, а також статистичних служб на різних рівнях державного управління
Цей клас також включає:
 • управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, методи оцінки, класифікацію робіт, опис посадових обов'язків, контроль за дотриманням правил державної служби
 • діяльність служб загального призначення, не пов'язаних із виконанням певних функцій у сфері державного управління
 • діяльність виборчих комісій
Цей клас не включає:
 • управління державними будівлями або будівлями, що їх займають державні структури, див. 68.268.3
 • проведення політики у сфері досліджень і розробок, спрямованих на зростання добробуту людей, та пов'язаними з цим коштами, див. 84.12
 • проведення політики в сфері досліджень та розробок, призначених для підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності, див. 84.13
 • управління дослідженнями та розробками у сфері оборони та пов'язаними з цим коштами, див. 84.22
 • управління державними архівами, див. 91.01

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -