- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

середа, 17 липня 2019 р.

Негусто, і непереконливо – Дніпровський апеляційний недосуд надав свої «правоустановчі документи»

   Обман, як туман, розсіюється, щойно починаєш цікавитись правосуб’єктністю (правоздатністю, дієздатністю і деліктоздатністю) установи, яка починає тобі докучати на вимогу такої ж невгамовної установи, утвореної в неконституційний спосіб.

Читайте також: В Кам’янському громадяни «поставили на місце» знахабніле комунальне підприємство – рішення суду


   Мова, про установу з назвою державного органу, Дніпровський апеляційний суд, який за позовом установи з назвою виконавчого органу місцевого самоврядування, Комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду» (КП КМР УКОЖФ), відкриває апеляційне провадження щодо оскарження рішення першої інстанції.

Читайте також: Ви й досі впевнені, що то правосуддя? Тоді погляньте, як утворено черговий комерційний суд

В Дніпрі за однією адресою зареєстровано два суди

Сполучені апеляційні округи України - держпереворот продовжується?

Апеляційний суд Дніпропетровської області – приватне підприємство (документи)

Апеляційний суд Дніпропетровської області відповів на запит


    Пропонуємо ознайомитись з відповіддю на наш запит.

Дніпровський апеляційний суд
Дніпропетровська область, 49000,
м. Дніпро, вул. Харківська, 13.


Запит (вих. № 60) від 11.07.2019р. 
                   про надання публічної інформації за Законом України
                                "Про доступ до публічної інформації"
   
Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
         Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст. 8. КУ).
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19. КУ).
Згідно до положень статті 6. КУ державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
Відповідно до статті 124. Конституції правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
Відповідно до частини першої статті 125. Конституції України та частини першої і другої статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд утворюється. реорганізовується і ліквідовується законом.

Проект закону про створення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.
В статті 81. Цивільного кодексу України (ЦКУ) зазначено, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
Згідно частини 4 статті 87. ЦКУ юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
Частиною восьмою статті 19. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд є юридичною особою (публічного права), якщо інше не визначено законом.
Згідно до статті 127. Конституції України правосуддя здійснюють судді.

Керуючись положеннями статті 128. Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
Згідно з положеннями статті 51. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судді, голови судів та їх заступники, судді у відставці мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України. Посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду, судді у відставці підписує Президент України.  
Відповідно до Положення про порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці, народних засідателів та присяжних, затверджене Рішенням Ради суддів України від 25.04.2014 № 23, Посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, якій його видано, та підтверджує повноваження власника посвідчення, встановлені Конституцією України та Законом  України «Про судоустрій і статус суддів».

Керуючись положеннями Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», для подальшого використання інформації на свій власний розсуд, у визначений законом строк,

                                                             ПРОШУ:

1.  Надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію органу з назвою «Дніпровський апеляційний суд»;
2.  Надати витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру про орган з назвою «Дніпровський апеляційний суд»;
3.  Надати копії суддівських посвідчень Голови суду та судді Варенко О.П. органу з назвою «Дніпровський апеляційний суд»;
4.    Надати копії присяги Голови суду  та судді Варенко О.П. органу з назвою «Дніпровський апеляційний суд»;
5.    Надати копії декларацій про доходи за 2018 рік Голови суду органу з назвою «Дніпровський апеляційний суд»;
6.  Надати копію договору оренди займаних приміщень органом з назвою «Дніпровський апеляційний суд» за адресою перебування: 49000, Дніпропетровська область, Шевченківський район, м. Дніпро, вул. Харківська, 13;
7.   Надати копію Закону, затвердженого Верховною Радою України, за підписом Президента України, про створення органу з назвою «Дніпровський апеляційний суд», як юридичної особи публічного права.
8.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю.     
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»:http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

         11 липня 2019 року                                                  Карпова Л. О.   
Фінансову підтримку діяльності ГО «Багнет Нації» можна здійснити на картку ПриватБанку 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо!


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -