- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

субота, 17 серпня 2019 р.

Правосуб’єктність колегії суддів Дніпровський апеляційний суд «підтвердив» відомостями з сайту в Інтернеті

   Правоустановчими документами на підтвердження повноважень конкретної колегії Дніпровського апеляційного суду у складі суддів Варенко О. П., Городничої В. С. та Лаченкової О. В., апарат вищезазначеної приватної установи (код ЄДРПОУ: 42270629), вважає відомості з сайту такої ж приватної особи з назвою «Товариство з обмеженною відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН» (код ЄДРПОУ: 35256291) (???).

   Питання до керівника апарату приватного Дніпровського апеляційного суду: чому б вам, не використовувати більш достовірну інформацію, у вигляді фотокопій, з сайту «Багнет Нації»???
   Публікуємо шаблон запиту на публічну інформацію, та інтерпретовану відповідь на запит, від установи, з вивіскою «суд».
  Запит 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                           «Про доступ до публічної інформації»
                        
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Відповідно до частини третьої статті 5. Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу.
   Згідно до статті 127. (КУ) правосуддя здійснюють судді.
   Відповідно до положень статті 128. Конституції призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
   Згідно статті 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та даного Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.
   Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
   Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями статті 34 і 40 Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк,

                                                     Прошу:

1.           Надати завірену належним чином фотокопію посвідчення судді, яким підтверджуються повноваження судді                                              ;
2.           Надати завірену належним чином фотокопію Присяги судді, складеної Українському народові суддею                                                 ;
3.           Надати завірені належним чином відомості стосовно наявності або відсутності ідентифікаційного коду (ІНН) у судді                                ;
4.           Надати завірену належним чином фотокопію Подання Вищої ради правосуддя  до Президента України про призначення вперше на посаду судді                                                                                                  ;
5.           Надати завірену належним чином фотокопію Указу Президента України про призначення вперше на посаду судді                                    ;
6.           Надати завірену належним чином фотокопію Постанови Верховної Ради України про обрання судді                                               ;
7.           Надати завірену належним чином фотокопію Указу Президента України про призначення/переведення судді                                            ;
8.           Надати завірені належним чином відомості, про наявність повноважень щодо здійснення правосуддя (на момент запитування відповідної інформації) у судді                                                                    ;
9.           Надати завірені належним чином відомості із останніми результатами проходження відповідної підготовки у Національній школі суддів України, а також відомості Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо результатів проходження останнього кваліфікаційного іспиту суддею                                                                  ;
10.       Надати завірені належним чином відомості заповненої Декларації про доходи (за попередній рік) суддею                                                      ;
11.       Надати завірені належним чином відомості про всі дисциплінарні стягнення (погашені/непогашені) щодо судді                                            ; 
12.       Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну (e-mail: svf2011@ukr.net) адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин, не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації. 
     Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com
               
    _____________
             Дата
   
    З повагою,  ____________________ /___________________/Читайте також: Апеляційний суд Дніпропетровської області – приватне підприємство (документи)

Апеляційний суд Дніпропетровської області відповів на запит

Сполучені апеляційні округи України - держпереворот продовжується?

Відголоски повалення конституційного ладу, в створеному Центральному апеляційному господарському суді

В Дніпрі за однією адресою зареєстровано два суди

Ви й досі впевнені, що то правосуддя? Тоді погляньте, як утворено черговий комерційний суд

Негусто, і непереконливо – Дніпровський апеляційний недосуд надав свої «правоустановчі документи»


Фінансову підтримку діяльності ГО «Багнет Нації» можна здійснити на картку ПриватБанку 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо!


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -