- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

середа, 4 грудня 2019 р.

На суддю ДОАС Прудника складені заяви про злочин за невиконання рішень КСУ та перешкоджання здійсненню правової підтримки позивачу

   За іронією долі, на ухвалене суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду Прудником Сергієм Володимировичем рішення про незалучення до участі в адміністративному провадженні представників позивача за оформленою нотаріально довіреністю, в той же день (02.12.2019), своїм рішенням Конституційний Суд України офіційно розтлумачив тим, хто дозволяє собі різночитання чинного законодавства, щодо обов’язкового виконання і не можливості оскарження рішень і висновків Конституційного суду.

   В зазначеному вище клопотанні про залучення представників було зроблено наголос на відповідних рішеннях Конституційного Суду України, які суддею були проігноровані, і які, лягли в основу заяви про вчинений кримінальний злочин, за відповідною кваліфікацією.
   Більше подробиць в відеоблоці і заяві про злочин.Начальнику Чечелівського ВП ДВП
ГУНП в Дніпропетровській області
______________________________________
Адреса: вул. Павлова 3/5, м. Дніпро, 49000

П.І.Б__________________________________
______________________________________
Адреса: ______________________________
______________________________________
______________________________________
тел.:__________________________________

дата:_________________, час:____________
Слідчий: ______________________________
Посвідчення №:________________________
Підпис слідчого:________________________

ЗАЯВА
про вчинений посадовою особою кримінальний злочин передбачений частиною другою статті 382 та частиною другою статті 397 Кримінального кодексу України

   Я, _____________________________________________________________,
паспорт серія______№____________ виданий  ________________________
проживаю за адресою: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________ усвідомлюючи всю ступінь відповідальності, яку передбачає стаття 383 і 384 КК України (про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиві показання), - повідомляю про вчинений кримінальний злочин, який підпадає під кваліфікацію частини другої статті 382 ККУ (умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - вчинені службовою особою) та частини другої статті 397 ККУ (вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці - вчинені службовою особою з використанням свого службового становища), вчинений 02 грудня 2019 року суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду  Прудником Сергієм Володимировичем, під час розгляду адміністративної справи № 160/2204/19, за позовом ПОЗИВАЧА.
Власний підпис заявника:__________________________
   По факту даного кримінального злочину можу повідомити наступне, що під час відкритого судового засідання, за розглядом адміністративної справи № 160/2204/19, яке відбувалося 02 грудня 2019 року (початок о 13:30) в приміщені будівлі Дніпропетровського окружного адміністративного суду за головування судді Прудника С. В., заявником по справі ПОЗИВАЧА було подано клопотання про залучення до участі в даному провадженні представників за довіреністю, а саме: Ю. Г. Калюжного, В. В. Акулова і С. В. Філіпенко.
   Судья Прудник С. В. у задоволенні даного клопотання відмовив, чим грубо порушив пункт «с» частини третьої статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (яка є невід’ємною частиною українського законодавства), а також положення чинної Конституції України (закону прямої дії) в частині першій і другій статті 55. (Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб),  а також відповідних, профільних рішень Конституційного суду України (№ 9-зп від 25.12.97, № 6-зп від 25.11.97, № 19-рп/2011 від 14.12.2011) та частини першої статті 59. Основного закону (Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав), а також відповідних, профільних рішень Конституційного суду України (№ 13-рп/2000 від 16.11.00,  № 23-рп/2009 від 30.09.2009) - обов’язкових до виконання на всій території України.
   Таким чином, вказаною вище посадовою особою (суддею Прудником С. В.), з використанням свого службового становища, було позбавлено можливостей щодо участі у зазначеній вище справі представників позивача, за оформленою у відповідності до вимог чинного законодавства довіреністю. В той же час, суддя, допустив до участі з боку відповідача (Дніпровської міської ради) представника з фальшивою довіреністю.
   Отже, враховуючи вищезазначене, ЗАЯВЛЯЮ ПРО КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН який підпадає під кваліфікацію частини другої статті 382 (умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - вчинені службовою особою) та частини другої статті 397 (вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці - вчинені службовою особою з використанням свого службового становища) Кримінального кодексу України (КК України), вчинений суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду Прудником С. В.
   Також, відповідально заявляю, що зазначеними протиправними, злочинними діями вказаної вище посадової особи, мені завдано моральної і матеріальної шкоди в розмірі п’ятсот тисяч гривень.  
   Враховуючи зазначене вище, керуючись нормами чинного законодавства,

ВИМАГАЮ:

-  прийняти дану заяву про вчинений кримінальний злочин, що має ознаки передбачені частиною другою статті 382 та частиною другою статті 397 Кримінального кодексу України (КК України);
- відповідно до положень частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України) та положень Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 № 100 «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події», - внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) впродовж 24 годин після прийняття моєї заяви про вчинений кримінальний злочин за вказаною в заяві попередньою кваліфікацією;
- на виконання вимог КПК України і Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» - невідкладно розпочати досудове розслідування, у формі попереднього слідства, з підстави вчинення кримінального злочину, що має ознаки складу злочину, передбаченого частиною другою статті 382 та частиною другою статті 397 КК України;
- відповідною постановою визнати мене потерпілими згідно з положеннями частини другої статті 55 КПК України (з моменту подання заяви про вчинення щодо мене кримінального правопорушення) від кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 382 та частиною другою статті 397 КК України;
- вручити мені, як заявнику, пам'ятку, про процесуальні права і обов'язки потерпілого, передбачені статтями 55-57 КПК України;
- надати мені можливість повідомити додаткові свідчення в порядку пункту 6 частини першої статті 56 КПК України в рамках відкритого кримінального провадження за частиною другою статті 382 та частиною другою статті 397 КК України;
-  згідно вимог пунктів частини другої статті 60 КПК України: вручити мені документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію моєї заяви про вчинений кримінальний злочин (талон повідомлення ЄО/ЖЄО), а також витяг з ЄРДР;
-  згідно вимог пункту 1 частини четвертої статті 216 КПК України – передати справу за підслідністю до ДБР;
-     Повідомляти мене про хід досудового розслідування;
-     Досудове розслідування провести у встановлений законом строк.

До заяви додається:

-      Копія відповідної довіреності на представництво – на 1 (одному) арк.;
-      Копія Рішення КСУ від 02 грудня 2019 року № 11-р/2019 – на 13 арк.

/____/______________ 20___ року

З повагою, Громадяни України,__________________/___________________/


Наша концепція: Сьогодні кожен українець має стати адвокатом для себе, і слідчим, прокурором та суддею для системи! - ГО «Багнет Нації»

Наше гасло: «І один у полі воїн, коли поле правове!»Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -