- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

неділя, 14 березня 2021 р.

Суди Ужгорода зареєстровані в американському реєстрі «Dun & Bradstreet» - запит

 

   Інформація для Служби безпеки України в Закарпатській області. В Ужгороді, під виглядом судів Самостійної Української Держави України працюють юридичні особи приватного права з реєстрацією в американському реєстрі «Dun & Bradstreet». Доручаємо перевірити.

Читайте також: Як, ліквідований Ужгородський міськрайсуд, міг винести вирок Павлові Павлову?

В Ужгородського міськрайсуду, який засуджує активістів, запитали про правосуб’єктність

Цікавимось громадянством і повноваженнями судді Деметрадзе - запит

Вих. №: ЗПІ/108/20                           Дата: 15 березня 2021 року                                        

 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

код ЄДРПОУ: 26213408; КВЕД 84.11

вул.. Загорська, будинок, 30, місто Ужгород,

Закарпатська область, 88000

 

Держава, органи державної влади та органи місцевого

                               самоврядування не є суб'єктами господарювання

              (частина перша статті 8 Господарського кодексу України)

 

З А П И Т

про надання публічної інформації за Законом України

«Про доступ до публічної інформації»

 

   Суверенною ВОЛЕЮ Українського народу на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року були визначені і затверджені засадничі принципи конституційного ладу Самостійної Української Держави України, які не можуть бути змінені чи скасовані без проведення Всеукраїнського референдуму.

   Конституційний лад Самостійної Української Держави України закріплено положеннями чинної Конституції України від 28 червня 1996 року (254к/96-ВР).

   Відповідно до положень Конституції (254к/96-ВР) в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України

   Відповідно до положень Статті 40. Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

   Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

   Відповідно до підпункту 7 пункту 1 Указу Президента України від 29 грудня 2017 року № 450/2017 «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів» визначено про ліквідацію Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

   Підпунктом 7 пункту 2 зазначеного указу постановлено про утворення Ужгородського окружного суду - у містах Ужгороді та Чопі, Ужгородському районі Закарпатської області із місцезнаходженням у місті Ужгороді.

   Відповідно до пункту 3 даний указ набирає чинності з дня його опублікування.

   З огляду на офіційні відомості розміщені на сайті Міністерства юстиції України (станом на 15.03.2021 – дата відправлення запиту) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРПОУ) (https://usr.minjust.gov.ua/content/home), ліквідована указом Президента від 29 грудня 2017 року № 450/2017 «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів» установа/юридична особа з назвою «УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з кодом ЄДРПОУ: 26529130, зареєстрована як суб’єкт господарювання з кодом економічної діяльності КВЕД 84.23 (діяльність у сфері юстиції та правосуддя) та не перебуває в стані припинення (???). Дана юридична особа продовжує здійснювати господарську діяльність, а також є платником єдиного внеску і податків. Крім того, зазначена вище юридична особа зареєстрована в американському реєстрі приватних підприємств «Dun & Bradstreet».

   Керівником даної юридичної особи (з 26.02.2018 року по 25.02.2021 року – термін сплив) є фізична особа (особа без громадянства - мігрант, по відношенню до внутрішнього законодавства Самостійної Української Держави України)ДАНКО ВІКТОР ЙОСИПОВИЧ.

   Одночасно, в зазначеному реєстрі (ЄДРПОУ), також, зареєстрована і юридична особа приватного права з кодом ЄДРПОУ: 42260139 і кодом КВЕД 84.23 з назвою «УЖГОРОДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД», яка наразі, здійснює господарську діяльність, є платником єдиного внеску і податків в ГУ ДПС в Закарпатській області. Зазначена юридична особа також зареєстрована в американському реєстрі приватних підприємств «Dun & Bradstreet».

   Керівником (тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату - керівник) даної юридичної особи є фізична особа (особа без громадянства - мігрант, по відношенню до внутрішнього законодавства Самостійної Української Держави України)СОЧКА ЕРІКА СТЕФАНІВНА.

   Згідно положень підпункту 6 пункту 16-1 Розділу ХV «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Конституції України до впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент України на підставі та у порядку, що визначені ЗАКОНОМ.

   Крім того, Розділом VIII «ПРАВОСУДДЯ» чинної Конституції України (Основного закону – закону прямої дії) встановлено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст. 124 КУ). Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується ЗАКОНОМ, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя (ст. 125 КУ). Правосуддя здійснюють судді (ст. 127 КУ). Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом (ст. 128 КУ). Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобамирозумні строки розгляду справи судом (ст. 129 КУ). Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд (ст. 129-1 КУ).

   Засадничими принципами статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікованої Верховною Радою України Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»), - є довіра до суду встановленого законом.

   Частиною третьою статті 16 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що суд як державний орган має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

   Положеннями статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд утворюється і ліквідовується ЗАКОНОМ. Проект закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою. Утворення суду може відбуватися шляхом створення нового суду або реорганізації (злиття, поділу) судів. Кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів. Суд є юридичною особою, якщо інше не визначено законом.

   Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» «кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом».

   Зважаючи на міжнародні норми права хотілося б зауважити, що відповідно до Загальної декларації прав людини (яка була Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року) всі люди є  рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації (ст. 7). Крім того, кожна людина має гарантоване Конституцією і законом право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом (ст. 8).

   Відповідно до положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом…».

   Згідно до положень визначених підпунктом (b) пункту 3 статті 2 Міжнародного пакту про громадські і політичні права «кожна   держава,   яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язується забезпечити, щоб право  на правовий захист для будь-якої особи, яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними судовими, адміністративними чи законодавчими властями або будь-яким іншим компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, і розвивати можливості судового захисту».

   Відповідно до положень частини першої статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», для зменшення  числа  заяв  до  Європейського суду з прав людини проти України, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) як джерело права.

   Як вже зазначалося вище, відповідно до частини першої статті 8. Господарського кодексу України держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.

   Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», відповідно до компетенції, у визначений законом строк (п’ять днів),

  

В И М А Г А Є М О:

 

1.          Надати завірену належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163-2003 та Постанови Верховного Суду від 08 травня 2019 року, справа № 160/7887/18, провадження № К/9901/8838/19) фотокопію Розпорядчого акту ПРО УТВОРЕННЯ (!!!) державного органу з назвою «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

2.           Надати завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію державного органу з назвою «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

3.           Надати завірені належним чином відомості/витяг з Єдиного державного реєстру про реєстрацію саме державного органу з назвою «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

4.    Надати завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду керівника, та на посади всіх його заступників, органу державної влади з назвою «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

5.   Надати завірені належним чином копії складених присяг державних службовців, а саме: керівника та всіх його заступників органу державної влади з назвою «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

6.   Надати завірену належним чином копію зразка власного бланку органу державної влади з назвою «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

7.    Надати завірену належним чином копію зразка відбитку (відтиску) гербової печатки органу державної влади з назвою «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

8.    Надати завірену належним чином копію договору оренди приміщення за фактичним місцем перебування/розташування органу державної влади з назвою «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ», а саме за юридичною адресою: 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Загорська, 30;

9.   Надати достовірну інформацію стосовно розміру виділених коштів з Державного бюджету України на фінансування діяльності у 2020 році юридичної особи з назвою «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з кодом ЄДРПОУ: 26213408;

10.   Надати достовірну інформацію стосовно розміру виділених коштів з Державного бюджету України на фінансування діяльності у 2020 році юридичної особи з назвою «УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ» з кодом ЄДРПОУ: 26529130;

11.   Надати достовірну інформацію стосовно розміру виділених коштів з Державного бюджету України на фінансування діяльності у 2020 році юридичної особи з назвою «УЖГОРОДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД» з кодом ЄДРПОУ: 42260139;

12.  Надати завірені належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163-2003 та Постанови Верховного Суду від 08 травня 2019 року, справа № 160/7887/18, провадження № К/9901/8838/19) достовірні відомості про розмір заробітної плати одержаної за 2020-й рік суддями юридичної особи з назвою «УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ», за основним місцем роботи у ТУ ДСА України в Закарпатській області, а саме: Данко В. Й., Бедьо В. І., Деметрадзе Т. Р., Придачук О. А., Дерганова Н. В., Іванов А. П., Малюк В. М., Фазикош О. В., Зарева Н. І., Лемак О. В., Бенца К. К., Сарай А. І., Світлик О. М., Крегул М. М., Хамник М. М., Шелепко І. О., Шумило Н. Б., Голяна О. В., Дегтяренко К. С., Логойда І. В.;

13.   Надати завірені належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163-2003 та Постанови Верховного Суду від 08 травня 2019 року, справа № 160/7887/18, провадження № К/9901/8838/19) достовірні відомості про розмір заробітної плати одержаної за 2020-й рік тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату юридичної особи з назвою «УЖГОРОДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД» СОЧКОЮ ЕРІКОЮ СТЕФАНІВНОЮ;

14.     Надати завірені належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163-2003 та Постанови Верховного Суду від 08 травня 2019 року, справа № 160/7887/18, провадження № К/9901/8838/19) фотокопії з оригіналів службового посвідчення та присяги державного службовця складеної Українському народові тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату юридичної особи з назвою «УЖГОРОДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД» СОЧКОЮ ЕРІКОЮ СТЕФАНІВНОЮ;

15.     Надати завірені належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163-2003 та Постанови Верховного Суду від 08 травня 2019 року, справа № 160/7887/18, провадження № К/9901/8838/19) достовірні відомості про призначення присяжних і народних засідателів, які були відряджені відповідною територіальною громадою для здійснення правосуддя до юридичної особи з назвою «УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ» у 2020-му і 2021-му роках;

16.    Відомості про нормативно-правовий акт на підставі якого юридичні особи з назвами: «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ», «УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ» та «УЖГОРОДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД» були зареєстровані в американському реєстрі приватних підприємств «Dun & Bradstreet»;

17.   Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на адресу уповноваженого представника: 49055, місто Дніпро, Сергію Веніаміновичу Філіпенку,  і в електронному вигляді на електронну адресу (e-mail: svf2011@ukr.net).

   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.

 

Д О Д А Т О К:

 

-                     Відомості (у вигляді кольорових скріншотів) про юридичні особи з назвами: «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ», «УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ» та «УЖГОРОДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ СУД» зареєстрованих в американському реєстрі приватних підприємств «Dun & Bradstreet» - на 11 (одинадцятьох) аркушах.

.  

   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

 

Голова правління ГО ОПГ

«Багнет Нації»:                                                                               Владислав Акулов

     

Уповноважений представник

ГО ОПГ «Багнет Нації»:                                                               Сергій Філіпенко

 

 

P. S. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.                  

                                                                      (стаття 109 Кримінального кодексу України)

 

Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

 

Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання. 

                                                                      (стаття 111 Кримінального кодексу України)
Телеграм: https://t.me/bagnetnacii
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Фінансову підтримку діяльності громадського об’єднання ГО ОПГ «Багнет Нації» можна здійснити переказом на картку ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш вагомий внесок у відновлення конституційного устрою України!


1 коментар:

  1. Ссилку на американський реєстр, будь ласка. Є необхідність знайти районний суд м.Львова.

    ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -