- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

неділя, 23 травня 2021 р.

Приватна «Дніпроміськрада» - рудимент минулого, який знищує наше майбутнє – другий випуск газети «Багнет Нації»

 

   В цьому номері газети «Багнет Нації» ми вирішили поговорити про узурпацію місцевого самоврядування, на прикладі не утвореного в конституційний спосіб органу місцевого самоврядування з назвою «Дніпровська міська рада».

Читайте також: Газету «Багнет Нації» зареєстровано – копія свідоцтва

Першу річницю утворення ГО ОПГ «Багнет Нації» відзначили першим випуском власної газети

Збираємо кошти на перший тираж газети «Багнет Нації»

«Екстрений» і «Спеціальний» випуски газети «Багнет Нації»: ми публікуємо те, про що мовчать інші

Телеграм: https://t.me/bagnetnacii

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Фінансову підтримку діяльності ГО ОПГ «Багнет Нації» можна здійснити на картрахунок ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергія Філіпенка. Дякуємо кожному, за Ваш вагомий внесок у відновлення конституційного устрою України!


   Наша Громадська організація «Об’єднана правозахисна група «Багнет Нації» вже безліч разів зверталася до Служби безпеки України, Прокуратури і Національної поліції в Дніпропетровській області із заявами про злочин, стосовно повалення конституційного ладу через узурпацію місцевого самоврядування, гарантованого статтею 7. Конституції України, неконституційними утвореннями.

   Одним з таких злочинних утворень (угрупувань), яке сьогодні порушує права всіх без виключень жителів районних у місті Дніпропетровську територіальних громад, є юридична особа приватного права - суб’єкт господарювання з назвою «Дніпровська міська рада» (код ЄДРПОУ: 26510514).

   В контексті викладеного вище варто наголосити, що відповідно до положень частини четвертої статті 140. Конституції України органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Тобто, в обласному центрі (місті Дніпропетровську/Дніпрі) з районним державним поділенням, що складається з восьми адміністративно-територіальних одиниць (районів у місті), які мають і зобов’язані виконувати самостійні місцеві бюджети відповідних територіальних громад, представницький орган місцевого самоврядування у вигляді міської ради, взагалі, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ.

   Крім того, слід зазначити, що утворення виконавчих органів (рад), як юридичних осіб суб’єктів приватного права, не передбачено чинним законодавством.

   В своєму Рішенні № 11-рп/2001 від 13.07.2001  Конституційний Суд України наголосив, що «конституційні положення свідчать про те, що  Україна не тільки закріплює гарантії місцевого самоврядування в Конституції, а й визнає його як одну з фундаментальних засад демократичного устрою держави і суспільства. Система місцевого самоврядування у своїй основі визначається адміністративно-територіальним устроєм України.

   Згідно з пунктом 13 частини першої статті 92 Конституції України територіальний устрій України визначається виключно законами України, що є однією з важливих  гарантій  єдності  і цілісності державної території України (частина третя статті 2).
Це означає, що правовий режим адміністративно-територіальних одиниць як окремих складових адміністративно-територіального устрою України (в тому числі визначення порядку утворення, ліквідації, зміни меж районів у містах) повинен визначатися законами України.Конституція України визнає право за територіальною громадою та органами місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах  Конституції  і  законів  України,  що цілком  узгоджується  з положеннями пункту 2 статті 4 Європейської Хартії місцевого самоврядування, відповідно до якого місцева влада в межах закону має повне право вирішувати будь-яке питання,  що не вилучено із сфери її компетенції і  вирішення  якого  не  доручено жодному іншому органу».

   В своєму іншому Рішенні № 12-рп/2002 від 18.06.2002  Конституційний Суд України доходить висновку, що «положення частини першої статті 140 Конституції України (254к/96-ВР) визначили місцеве самоврядування як право територіальної   громади   -   первинного    суб'єкта    місцевого самоврядування,  основного  носія  його  функцій  і  повноважень - вирішувати питання  місцевого   значення   в   межах   Конституції (254к/96-ВР) і законів України та дали визначення територіальної громади як жителів села, селища, міста чи добровільного об'єднання жителів  кількох  сіл у сільську громаду,  а не встановили порядку об'єднання або роз'єднання самих територіальних громад.

   Установивши  в  статтях  140,  141,  142,  143,  144,  145 Конституції України  (254к/96-ВР) основні засади функціонування місцевого самоврядування,  його органів,  матеріальну і  фінансову основу тощо,  Конституція  України  (254к/96-ВР)  решту питань організації місцевого самоврядування,  формування,  діяльності  та відповідальності  його  органів  віднесла  до  визначення  законом (стаття 146 Конституції України  (254к/96-ВР).  Тим  самим  на конституційному  рівні  передбачено  створення  правових  умов для
подальшого законодавчого врегулювання суспільних відносин у  сфері місцевого самоврядування
».  

   Відповідно до частини першої статті 142. Конституції України матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

   Статтею 64 Бюджетного кодексу України визначено склад доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад – бюджетів місцевого самоврядування (згідно визначенню пункту 2 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу).

   Dun & Bradstreet (D & B; ['dʌn' ænd 'brædstriːt]) - американська компанія, що спеціалізується на зборі, каталогізації та аналізі інформації про суб'єктів бізнесу і складанні кредитних рейтингів, веде найбільший в світі реєстр відомостей про приватні компанії (близько 205 млн суб'єктів станом на 2013 рік).

   Вікіпедія про Dun & Bradstreet: Компанія заснована в середині XIX століття, здійснила безліч поглинань і пройшла через серію поділів, зокрема, в різний час в Dun & Bradstreet входили компанія, яка веде рейтинг Нільсена, рейтингове агентство Moody's, аналітики ринків інформаційних технологій Gartner.

   Основне джерело доходів - надання замовникам звітів про фінансовий стан організацій, підготовка платних вибірок потенційних клієнтів і постачальників по запитаним критеріям.

   DUNS або D-U-N-S (повністю англ. Data Universal Numbering System - «Універсальна система нумерації даних») - 1) реєстр прав власності, створений і ведений американською компанією Dun & Bradstreet (D & B), в побуті - DUNS-реєстр; 2) цифровий запис в даному реєстрі для унікальної ідентифікації компаній, в побуті - номер DUNS або DUNS-номер. Являє собою унікальний ідентифікаційний код з дев'яти цифр, який присвоюється суб'єкту підприємницької діяльності. Заявленою метою створення реєстру D-U-N-S в 1962 році було підтвердження ділової репутації суб'єктів підприємницької діяльності.

   Увазі читачів відомості з американського реєстру «Dun & Bradstreet» про DUNS-номери приватних підприємств з назвами «Дніпровська міська рада» і «Виконавчий комітет Дніпровської міської ради».
   Наразі, цей гібридний «недоорган» узурпувавши місцеве самоврядування, яке є правом виключно районних у місті територіальних громад, присмоктався до надходжень місцевих бюджетів відповідних районів у місті Дніпропетровську (Дніпрі), системно скорочуючи видатки на освіту, програми соціального захисту, реставрацію і захист пам’яток архітектури і таке інше. Далі буде…  


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -