- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 3 серпня 2015 р.

Анексія Криму і гібридна війна на Донбасі починалися із захоплення адмінбудівель держустанов (два звернення до прокуратури Дніпропетровська)


Ігнорування Конституції і законів України призвело до жахливих наслідків, які сьогодні відбуваються на теренах нашої країни, в самому центрі цивілізованої Європи.


Анексія Криму і сепаратистські події на Донбасі розпочиналися за схожим сценарієм, із захоплення адміністративних будівель державних установ, організованими злочинними групами, з чіткою підпорядкованістю центру і досконалою структурною ієрархією. Схожі тенденції спостерігаються і у Дніпропетровську.
   На наші інформаційні запити (перший і другий) до органів з майже ідентичними назвами «Дніпропетровська обласна / міська рада», з приводу умов оренди ними комунальної власності, отримали майже ідентичні відповіді – вони орендують займані ними приміщення у собою ж створених (?) комунальних підприємств. Подібна схема більш схожа на самозахоплення адмінбудівлі чітко організованою групою осіб.
   За роз’ясненнями, щодо відповідності даного факту нормам чинного законодавства, звертаємось до прокуратури міста Дніпропетровська:  

                                                     Прокуратура міста Дніпропетровська
                                                             Чернову Олексію Вячеславовичу
                                                    Вул.. Набережна Леніна, 29,
                                                   м. Дніпропетровськ,
                                                     Дніпропетровська область, 49000
                                                    Тел.: 756-89-01, 756-89-02.

                                                      Філіпенка Сергія Веніаміновича
                                                      м. Дніпропетровськ, 49055
                                                                   e-mail: svf2011@ukr.net

Звернення
Я, Філіпенко Сергій Веніамінович, 1970 року народження, Українець, громадянин України, офіційно звертаюсь до Вас на підставі статті 8 та статті 40 Конституції України.
   Прокуратура України   становить   єдину   систему,   на   яку
відповідно до
статті 121. Конституції України  та статті 1.  Закону України „Про Прокуратуру”  покладається  нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Прокуратура України має вживати заходів до усунення порушень закону, від  кого  б  вони не  виходили,  поновлювати  порушені  права  і  притягувати  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб,   які допустили ці порушення.
   Діяльність  органів  прокуратури  спрямована   на    всемірне
утвердження верховенства  закону,  зміцнення  правопорядку  і  захист від неправомірних посягань
на закріплені і гарантовані норми Конституції України.
 
Відповідно до Конституції України:

   Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
   Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
   Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Конституції України, визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

   Відповідно до статті 2., п.2., цього Закону, місцеве самоврядування здійснюється Територіальними громадами.

   Згідно статті 5., система місцевого самоврядування включає:

сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси Територіальних громад сіл, селищ, міст.

   Відповідно до статті 6., первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальна громада села, селища, міста.

   Відповідно до статті 10., Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

   Відповідно до статті 16., всі органи місцевого самоврядування є ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ!!!

   Відповідно до статті 60., Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно.  
   Відповідно до п. 8, статті 60, право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади (юридичної особи).
   Стаття 191,, Кримінального кодексу України (ККУ), за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачає кримінальну відповідальність.
   Відповідно до Закону України „Про Прокуратуру”, органи прокуратури України здійснюють  свої  повноваження  на  підставі  додержання Конституції   України  та  чинних  на  території республіки  законів,  незалежно  від  будь-яких  органів державної влади,  посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів. Захищають  у  межах  своєї  компетенції  права  і  свободи громадян на засадах  їх  рівності  перед  законом,  незалежно  від національного чи соціального походження, мови,  освіти,  ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи  майнового  стану та інших ознак. Вживають заходів до усунення порушень закону, від  кого  б вони не  виходили,  поновлення  порушених  прав  і  притягнення  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб,   які допустили ці порушення. Діють  гласно,  інформують   державні    органи    влади, громадськість  про  стан  законності  та заходи щодо її зміцнення, оприлюднюють  та  надають  інформацію  за  запитами  відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
По-суті Звернення:
 
   Шановний Олексію В’ячеславовичу! В той час, коли на сході нашої країни точиться жорстока, кровопролитна, безкомпромісна війна проти зовнішнього агресора, в середині країни продовжується протистояння внутрішній окупації – тотальній та зухвалій корупції нелегітимних органів місцевого самоврядування – джерела тотальної чиновницької сваволі, безвідповідальності та безкарності - закамуфльованої форми новітнього геноциду українського народу. Боротьба з корупцією -  питання №1 на порядку денному не тільки Президента, Кабінету Міністрів, Парламенту, Генерального прокурора та всіх силових структур України, а й багатьох громадських організацій, рухів та небайдужих пересічних громадян. Саме корупція руйнує державу з середини, так само нещадно, як і військова агресія, ззовні. Результати ігнорування і недотримання Конституції і законів України очевидні - анексія Кримського півострову та неоголошена, гібридна війна на Донбасі, які розпочалися за схожим «сценарієм» - із захвату будівель державних установ незаконними організованими угрупуваннями.
   Спираючись на норми чинного законодавства, в контексті всього вищезазначеного, хочу загострити Вашу увагу на тому, що єдиним законним власником (балансоутримувачем) адміністративної будівлі (за адресою: місто Дніпропетровськ, пр-т Кірова, 2, загальною площею – 6403, 8 м. кв. / місто Дніпропетровськ, пр-т К. Маркса, 75, загальною площею – 8833, 75 м. кв.), має бути районна територіальна громада Кіровського / Бабушкінського району у місті Дніпропетровську. Без згоди власника (районної у місті територіальної громади Кіровського / Бабушкінського району – юридичної особи), власність не може бути вилучена і передана іншим субєктам права власності.
   В місті Дніпропетровську не існує жодної утвореної в законний спосіб районної у місті територіальної громади (див. додаток), а отже, утримання на балансі вищезазначеної будівлі комунальною установою «Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради» / комунальним підприємством «Міське управління справами», з подальшим наданням її в оренду органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада» / «Дніпропетровська міська рада», є таким, що суперечить чинному законодавству.
   Більше того, відсутність утворених в легітимний спосіб адміністративно-територіальних одиниць (територіальних громад), є підтвердженням нелегітимності (незаконності) всіх існуючих органів місцевого самоврядування – так званих «місцевих рад» різного рівня, і Дніпропетровської обласної ради / Дніпропетровської міської ради, зокрема, бо зазначені органи не обиралися в законний спосіб, а тому не представляють інтереси і діють не від імені справжніх власників - відповідних територіальних громад (юридичних осіб), із-за їх фактичної відсутності.
   Відповідно до статті 27. Кримінального кодексу України, співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник.
   Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншим співучасникам.
   Не маючи бажання бути співучасником явного злочину (неконституційного устрою), реалізуючи своє конституційне право (відповідно до статті 55. КУ) - звернення до суду, щодо відновлення своїх конституційних прав і свобод (статті 7 і 8. КУ), на підставі вищезазначеного,
 
Прошу:
 
1. Надати дані прокурорської перевірки, стосовно відповідності нормам чинного законодавства, набуття статусу субєкта права власності (балансоутримувача), комунальною установою «Адміністративне управління Дніпропетровської обласної ради» / комунальним підприємством «Міське управління справами», щодо зазначеної комунальної власності (адмінбудівлі за адресою: місто Дніпропетровськ, пр-т Кірова, 2 / місто Дніпропетровськ, пр-т К. Маркса, 75) та факту її подальшої передачі в оренду, органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада» / «Дніпропетровська міська рада»;

2. Спираючись на норми чинного законодавства, надати експертні висновки, в письмовому вигляді, відносно легітимності (законності) існування органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада» / «Дніпропетровська міська рада», в умовах фактичної відсутності утворюючого, первинного субєкта місцевого самоврядування – територіальної громади (юридичної особи);

3. Відповідь на звернення, надіслати у визначений законом термін в письмовому і електронному вигляді на зазначені вище домашню та електронну адреси для їх подальшого використання в якості експертних свідчень у судовому провадженні.

Додаток (копії документів):

- Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до Дніпропетровського міського управління юстиції - підтвердження відсутності (де-факто і де-юре) районних у місті Дніпропетровську територіальних громад (юридичних осіб), – на 4 (чотирьох) арк.;
- Копія інформаційного запиту та відповідь (договір оренди) на запит до органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада» / «Дніпропетровська міська рада» відносно умов оренди адміністративної будівлі за адресою: місто Дніпропетровськ, пр-т Кірова, 2 / місто Дніпропетровськ, пр-т К. Маркса, 75, – на 7 (сімох) арк.;

Всі додатки застеплеровані та пронумеровані.


03.08.2015                                                                  Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -