- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 15 березня 2017 р.

Голос з унітаза або пізно пити Боржомі… (дисциплінарні скарги на суддівську колегію)

Після подання та опублікування заяви про відвід суддівської колегії та запиту на інформацію, стосовно кваліфікації та статків конкретних суддів (від 10 березня 2017 року), 14 березня на мій мобільний телефон зателефонував помічник судді Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Суховарова А. В. (о 14:40) і повідомив про те, що у визначений раніше час (про що мене не повідомили належним чином – повісткою або ухвалою), відбулося засідання «апеляційної трійки», на якому було ухвалено рішення про розгляд справи у відкритому судовому засіданні на 16 березня 2017 року на 14:50.


Отже, продовжується відверте ігнорування положень чинного законодавства і грубе, відверто-свідоме порушення моїх прав, як людини і громадянина своєї країни. Тому зранку, 14 березня, я направив дисциплінарні скарги на чотири вищі структурні інстанції – нехай визначаються у відповідній компетенції. Зміст публікую:
                                           Територіальне управління                             
                                      Державної судової адміністрації України
                 в Дніпропетровській області
                                           м. Дніпро, пр.-т Д. Яворницького, 57, к. 301
                      Дніпропетровська область, 49000

                                       Вища рада правосуддя (ВРП)                             
                                           вул. Студентська, 12-а, м. Київ,
      Київська область, 04050

                            Вища кваліфікаційна комісія
                  суддів України (ВККСУ)
                                вул.  Механізаторів, 9, місто Київ,
                                                 Київська область, 03109

                                 Рада суддів України                            
                                                 вул. Липська, 18/5, м. Київ,
                 Київська область, 01016

                                                 Громадянин України, Українець:
                                                 Філіпенко Сергій Веніамінович,
         місто Дніпро, 49055
               e-mail: svf2011@ukr.net

                   Дисциплінарна скарга (вих. № 517/17 - 520/17) 
  щодо відвертого, злочинного ігнорування і порушення чинного                         
 законодавства суддями установи з назвою «Дніпропетровський   
                            апеляційний адміністративний суд»                  
   10 березня 2017 року, керуючись положеннями пункту 4 частини 1 статті 27 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) України, я звернувся до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, із заявою про відвід судової колегії, у складі: головуючого судді Суховарова А. В. та суддів Головко О. В. і Ясенової Т. І.
   Підставою для подання зазначеної заяви про відвід суддівської колегії (копія додається), стали сумніви щодо фаховості і неупередженості судді-доповідача та судової колегії в цілому, стосовно розгляду відкритого суддею Суховаровим А. В. (13 січня 2017 року) апеляційного провадження (№ 872/3/17) за моєю апеляційною скаргою на ухвалу судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В.. від 10 жовтня 2016 року, в адміністративній справі (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16), за моєю адміністративною позовною заявою до Дніпропетровської міської ради, про бездіяльність Дніпропетровської міської ради.
   Після ознайомлення з матеріалами справи 06 березня 2017 року, (в умовах відсутності будь-якого інформування мене належним чином про розгляд моєї апеляційної скарги), мною було встановлено, що вищезазначена справа буде слухатись в порядку (чомусь (?)) письмового провадження 14 березня 2017 року о 10:00 колегією суддів у складі: головуючого судді Суховарова А. В. та суддів Головко О. В. і Ясенової Т. І.
   Хочу наголосити, що відповідно до положень пункту 1 частини 1 статті 197 КАСУ суд апеляційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на основі наявних у ній доказів, у разі відсутності клопотань від усіх осіб, які беруть участь у справі, про розгляд справи за їх участю.
   Згідно з статтею 28. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді.
   Зазначу, що положеннями статті 190. КАС України визначено, що суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття апеляційного провадження з'ясовує склад учасників адміністративного процесу, надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копією апеляційної скарги, інформацією про їхні права та обов'язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу, з'ясовує обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень, з'ясовує, які обставини визнаються та які заперечуються особами, що беруть участь у справі, пропонує особам, що беруть участь у справі, подати нові докази, на які вони посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, що подала апеляційну скаргу, або з власної ініціативи, вирішує інші письмово заявлені клопотання осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про можливість письмового провадження за наявними у справі матеріалами у суді апеляційної інстанції, вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду справи.
   Усі судові рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи до апеляційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Копії ухвал надсилаються особам, які беруть участь у справі.
   Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає справу до апеляційного розгляду.
   Прикро констатувати, але в умовах свідомого нехтування зазначеною суддівською колегією суддівської присяги та положень чинного законодавства, в штучно створених умовах інформаційного вакууму, я не мав можливостей в повній мірі скористатися своїм законним, конституційним правом на неупереджене, обґрунтоване судочинство, яке здійснюється за принципами законності і верховенства права.
   Хочу наголосити, що згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.. 19. КУ).
   Отже, з огляду на вищезазначений фактаж грубого порушення норм чинного законодавства суддями Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду,
  
                                                     Прошу:

1.           Розглянувши мою скаргу по суті, на підставі даної дисциплінарної скарги та в межах своїх повноважень, за даним фактом відкрити дисциплінарне провадження, провести службове розслідування та притягнути до дисциплінарної відповідальності суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Суховарова А. В., Головко О. В. і Ясенової Т. І.;
2.           Повідомити мене про розгляд цієї дисциплінарної скарги належним чином у встановлений законом строк на вищезазначену домашню та електронну адреси.
                                                Додаток:

1.           Копія заяви про відвід суддівської колегії – на 3 (трьох) арк.

    Зміст даної скарги публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com


   14 березня 2017 року                                                  Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -