- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 11 березня 2017 р.

ВККСУ не відповідає за низьку кваліфікацію суддів? (відповідь на скаргу)

Що це за орган, який не несе відповідальності за низьку кваліфікацію собою ж перевірених кадрів? Чи можна уявити собі, що відділ кадрів лікарні, на посаду хірурга призначив би м’ясника з сільського ринку? Чому вершителями людських доль є самозванці та узурпатори судової гілки влади, яких «дахують» різні, непотрібні «відпочкування» неконституційної системи? Чи потрібен нам такий «орган» (ВККСУ)? Я визначився – НІ!!!               
            Вища кваліфікаційна комісія
          суддів України (ВККСУ)
              вул.  Механізаторів, 9, місто Київ,
                           Київська область, 03109

              Громадянин України, Українець:
                  Філіпенко Сергій Веніамінович,
       місто Дніпро, 49055
            e-mail: svf2011@ukr.net

                   Скарга № 482/17 
   щодо відвертого, злочинного ігнорування і порушення чинного               законодавства суддями установи з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська»                   
    В провадженні Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, за моїм адміністративним позовом щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради, знаходиться адміністративна справа за № 200/16195/16-а, від 21 вересня 2016 року, яка першою ухвалою судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. (від 26 вересня 2016 року), була залишена без руху до виправлення недоліків зазначеної адміністративної позовної заяви в термін до 14.10.2016 року. Зазначену ухвалу (копія додається), після кількох спроб, я отримав особисто у секретаря судді Женеску Е. В., 03.10.2016 року.
   10 жовтня 2016 року суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. розглянувши мій уточнений адміністративний позов (від 06.10.2016 року) винесла ухвалу про повернення позову позивачеві через, начебто, не виправлення недоліків адміністративного позову. Зазначену ухвалу (копія додається) я отримав безпосередньо у помічника судді 24.11.2016 року, після звернення з клопотанням (від 22.11.2016 року) щодо ознайомлення з матеріалами тривалої в часі справи.
   З огляду на вищезазначені дати подання заяв та отримання ухвал, враховуючи положення статті 122. Кодексу адміністративного судочинства України, у відповідності до яких адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, а також враховуючи певний суспільний резонанс передбачуваного законного рішення по суті цієї справи, стає зрозумілим, що суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В., порушуючи присягу, навмисно, свідомо затягує та ігнорує розгляд даної справи, порушуючи гарантоване мені статтею 55. Конституції України право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Як видно з тексту ухвали від 26 вересня 2016 року, якою вперше справа була залишена на певний час без руху, жодної конкретики стосовно недоліків за змістом і невідповідності за формою заяви, суддею не зазначено. Адже згідно з положеннями статті 108. КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 даного Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув зазначені суддею недоліки позовної заяви, яку залишено без руху.
   Керуючись положеннями статті 6. КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим Кодексом. Відмова від права на звернення до суду є недійсною.
   Принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах є верховенство права, законність, рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі, гласність і відкритість адміністративного процесу, а також обов'язковість судових рішень.
   Відповідно до положень статті 8. цього Кодексу суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини. Звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.
   Відповідно до статті 11. Кодексу суд має вжити всі передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.
   Згідно з положеннями статті 55. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя повинен додержуватися присяги. Суддя зобов’язаний, своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства, дотримуватися правил суддівської етики,  виявляти повагу до учасників процесу, систематично розвивати професійні навички (уміння), підтримувати свою кваліфікацію на належному рівні, необхідному для виконання повноважень в суді, де він обіймає посаду.
   Згідно з положеннями статті 8. Основного закону в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
   Відповідно до статті 55. Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.   Кожному гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Отже, з огляду на вищезазначений фактаж порушень суддею Женеску Е. В. норм чинного законодавства при розгляді даної справи, складеної «заднім числом» ухвали про повернення матеріалів справи позивачу, в контексті ігнорування долучених через клопотання (але не вивчених і не взятих до уваги) до матеріалів даної справи наявних доказів (від 27.09.2016; 30.09.2016; 06.10.2016; 07.11.2016 та 22.11.2016), клопотань про витребування необхідних доказів (від 06.10.2016; 07.11.2016 та 22.11.2016), а також клопотання про ознайомлення з матеріалами справи (від 22.11.2016), керуючись вищезазначеними положеннями Конституції і чинного законодавства, через установу з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська», з Апеляційною скаргою (від 28 листопада 2016 року – копія додається), я звернувся до установи з назвою «Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд».
   На момент одночасного подання мною інформаційних запитів до вищезазначеної апеляційної інстанції (Запит № 458/16 від 28 грудня 2016 року) та установи першої інстанції (Запит № 457/16 від 28 грудня 2016 року – копія додається) щодо з’ясування обставин передачі/надходження моєї апеляційної скарги разом з матеріалами справи (№ 200/16195/16-а, від 21 вересня 2016) до відповідної установи, відповідь надійшла тільки від установи з назвою «Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд», в якій мені повідомлялось, що моя апеляційна скарга разом з матеріалами зазначеної адміністративної справи, від установи з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська», не надходила.
   Отже, констатуючи всі вищезазначені факти грубого порушення чинного законодавства суддею Женеску Е. В., а також керівництвом установи з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська», керуючись вищезазначеними нормами чинного українського законодавства,    
  
                                                     Прошу:

1.           Розглянувши мою скаргу по суті, поновити моє конституційне право на гарантоване мені Конституцією України право на захист своїх конституційних прав у суді, у відповідності до положень Основного закону, зясувати та прибрати перепони, які перешкоджають подальшому провадженню в моїй адміністративній справі (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16);
2.   Розглянувши мою скаргу по суті, поновити моє конституційне право на доступ до публічної інформації зобовязавши установу з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» надати вичерпну, змістовну, публічну інформацію на мій інформаційний запит (№ 457/16 від 28.12.2016 – копія додається);
3.    Притягнути до дисциплінарної відповідальності керівництво установи з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська», за грубе порушення моїх конституційних прав та ігнорування положень чинного законодавства, з опублікуванням відповідної інформації (про покарання) на офіційному веб-сайті ВККСУ;
4.    Позбавити суддю Женеску Е. В. права здійснювати правосуддя, з розміщенням відповідної інформації (про відсторонення) на офіційному веб-сайті ВККСУ;
5.    Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини скарги, та  надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь – письмово вказати причину. 

                                                Додаток:

1.           Копія ухвали судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. від 26 вересня 2016 року – на 1 (одному) арк.;
2.           Копія ухвали судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Женеску Е. В. від 10 жовтня 2016 року – на 1 (одному) арк.
3.           Копія апеляційної скарги на ухвалу судді Женеску Е. В. від 28.11.2016 – на 3 (трьох) арк..;
4.           Копія інформаційного запиту, без відповіді, до/від установи з назвою «Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська» № 457/16 від 28.12.2016 – на 2 (двох) арк..   24 січня 2017 року                                                  Філіпенко С. В.
Матеріали по темі:

«Я - не двірник, я – державник!» (асорті із інформаційних запитів у суди Дніпра)

Жертви імунітету і недоторканості (апеляційна скарга на рішення судді Женеску)

Окружного адміністративного суду Дніпра, не існує (відповідь на запит)

Судова адміністрація Дніпропетровщини – приватний підприємець? (відповідь на запит)

Чиновники Дніпра і «Googlе» мовчать як партизани (відповідь на інфозапити)

Так хто ж утворив суди? (інфозапити щодо районних судів Дніпропетровська)

Коли порушено право на доступ до публічної інформації

КОНСТИТУЦІЯ: РОЗІБРАТИ «НА СУВЕНІРИ» (відповідь на інфозапит до ВРП)

В питанні легалізації судів Банкова прикривається указом президента-втікача (відповідь на запит до АП)

Інформація щодо створення судів – державна таємниця? (відповідь на запит від ВРУ і ЦДАВО)

Кругова порука: ВККСУ покриває суддів-порушників? (відповідь на запит до ВККСУ)

Вища рада правосуддя, як і ВККСУ, відверто ігнорує українське законодавство (відповідь на скарги)

Вчергове, Уповноваженому ВР щодо порушеного права на доступ до публічної інформації

Слуги диявола йдіть у пекло! (заява про відвід колегії суддів і запит по їхні грішні душі)


ВККСУ не відповідає за низьку кваліфікацію суддів? (відповідь на скаргу)

1 коментар:

  1. Здравствуйте!

    Скажите пожалуйста, Вы знаете охранников которые работаю в службе охранны Орлан http://www.orlan.kiev.ua/ Очень хотел бы что бы Ваш портал ответил на прау вопросов. Я пишу статью по охарнной деятельности в Украине.

    ВідповістиВидалити

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -