- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 11 квітня 2017 р.

Зло має бути покарано (черговий запит до ПАТ «Дніпрогаз»)

Після інциденту, який мав місце 31 березня, після від’єднання від газопостачання вісімнадцяти квартир багатоквартирного будинку, звертаємось до ПАТ «Дніпрогаз» з запитом на інформацію:

                            Публічне акціонерне
                                            товариство «Дніпрогаз»
                                            місто Дніпро, вул. Володарського, 5,
                                            Дніпропетровська область, 49101

                                              Громадянин України, Українець
                                              Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                              м. Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                              svf2011@ukr.net

Запит (вих. № 524/17) 
                      про надання публічної інформації за Законом України
                                     "Про доступ до публічної інформації"

   30 березня 2017 року працівниками ПАТ «Дніпрогаз» під приводом виявлених порушень було припинено газопостачання двох стояків (18 квартир третього і четвертого підїздів) багатоквартирного будинку за адресою: місто Дніпро, вул.. Фабрично-заводська, буд. 20.
  31 березня 2017 року на місце події з перевіркою технічного стану газового обладнання зазначених квартир прибув представник ПАТ «Дніпрогаз», яка представилася слюсарем по ремонту газового обладнання Котіловою Оленою Віталіївною (ксерокопія фото особи додається).
   На мою законну вимогу надати відповідні, дозвільні документи на виконання зазначених робіт, вищевказана особа повела себе неадекватно, - почала вибивати відеокамеру, кричати, погрожувати викликом поліції (хронологія даного інциденту відображена в матеріалі «Дніпрогаз почав бити людей? (відео)» на сайті «Січеслав інфо» http://lelekasicheslav.blogspot.com).
      Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
   Згідно з положеннями Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст.. 8. КУ).
  
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст.316-318  Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України  "Про доступ до публічної інформації" та  ст. 5-9, 27-29 Закону України  “Про інформацію”, з метою подальшого звернення до правоохоронних органів із заявою про злочин, а також подальшого використання даної інформації в суді,

                                                   Прошу:

1.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копії Свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб з назвою ПАТ «Дніпрогаз» та ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»;
2.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписки) з Єдиного державного реєстру про юридичні особи з назвою ПАТ «Дніпрогаз» та ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»;
3.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копії завірених належним чином ліцензій, наданих ПАТ «Дніпрогаз» та ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» для впровадження їх господарської діяльності;
4.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію відповідного рішення ухваленого органом з назвою «Дніпропетровська міська рада» про передачу відповідної інфраструктури (інженерних комунікацій та мереж, допоміжних споруд тощо), - спільної комунальної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську, у використання та користування приватним компаніям з іноземним капіталом ПАТ „Дніпрогаз» та ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»;
5.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію акту оціночної вартості переданого відокремленого майна – спільної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську в користування і використання приватним компаніям ПАТ «Дніпрогаз» та ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» Дніпропетровською міською радою;
6.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію реєстру всього переданого Дніпропетровською міською радою комунального майна (спільної власності територіальних громад районів у місті Дніпропетровську) у використання і користування приватній компанії ПАТ «Дніпрогаз» та ТОВ «Дніпропетровськгаз збут»;
7.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію протоколу № 10/12-2014 засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», від 10 грудня 2014 року в місті Нікосія (Кіпр);
8.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості, що стосуються професійної діяльності (копію посвідчення, дозвільні документи на проведення відповідних робіт, атестаційні документи тощо) особи, яка представилась слюсарем по ремонту газового обладнання Котіловою Оленою Віталіївною (ксерокопія фото особи додається);
9.           У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – які роботи і у зв’язку з якими виявленими порушеннями проводилися представниками ПАТ «Дніпрогаз» чи ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» 30 березня 2017 року за адресою: місто Дніпро, вулиця Фабрично-заводська, будинок 20, третій і четвертий під’їзди, - після чого було припинено газопостачання по двом стоякам вісімнадцятьом квартирам;
10.       У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – про встановлені і усунуті виявлені порушення та дату відновлення газопостачання;  
11.       Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) і електронному вигляді на вищезазначену поштову та електронну адреси.
   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

                                                  Додаток:

1.           Скріншот з особою - слюсарем по ремонту газового обладнання Котіловою Оленою Віталіївною – на 1 (одному) арк.;

   Зміст звернення, та відповіді на звернення, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com та на сайті «ПРАВОВИЙ РАДНИК ГРОМАДИ»: http://pravogromady.blogspot.com

     

11.04.2017                                                                            Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -